hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Seriál: Izolace z ovčí vlny - 1. Díl

15. 11. 2018

Nově Vám přinášíme seriál s názvem: Izolace z ovčí vlny, jehož původním zpracovatelem je Dana Koňáková, která toto téma zpracovala v rámci své seminární práce. Ovčí vlna je přírodní materiál, který na svých zvířecích nositelích přirozeně funguje jako tepelná izolace. My si povíme něco o tom, jak může být ovčí vlna využita jako tepelná izolace ve stavebních konstrukcích. V tomto dílu se budeme věnovat základním faktům o ovčí vlně.Ovce

Ovčí vlna je přírodní materiál, který na svých zvířecích nositelích přirozeně funguje jako tepelná izolace, přesto se v našich krajích k izolaci budov historicky nevyužívala především pro svou vyšší cenu a proto, že bylo obtížné zajistit její trvanlivost a odolnost.


Jiná situace byla v asijských zemích, kde se stavěla dočasná obydlí – jurty. Ty jsou vůbec nejlépe tepelně izolovanými tradičními obydlími. Izolační funkci zde plnil několikavrstevný filc (plsť), obvykle z ovčí vlny, ale i ze srsti jaků a jiných zvířat.

V posledních letech se situace s ovčí vlnou změnila celosvětově: na trzích vznikl její přebytek, a tak se tento dokonalý materiál začal využívat jako stavební izolace. Ty jsou o něco dražší než jiné konvenční, na našem trhu běžně dostupné materiály. Je to mimo jiné způsobeno skutečností, že se do jejich výsledné ceny nezapočítávají náklady na jejich likvidaci. Pokud bychom je započítali, vyšly by izolace ze všech přírodních materiálů levněji než izolace například z polystyrenu nebo z minerální vlny. Dalším důvodem, proč se přírodní materiály obecně nepoužívají k izolacím více, je přetrvávající nedůvěra a fámy vztahující se k jejich trvanlivosti a odolnosti.


Základní fakta o ovčí vlně

Z jedné ovce lze získat 3–15 kg vlny ročně. Stříháním se získává tzv. rouno, které stále drží pohromadě, jeho vlákna jsou propletená a slepená potem, tukem a nečistotami. Samotné vlákno je tvořeno pigmentem, keratinem a chemicky vázanou vlhkostí. Keratin je bílkovinná látka, která tvoří také základ vlasů, chlupů a nehtů.

Izolace z ovčí vlny

Ovčí vlnu pro výrobu stavebních izolací lze dovážet levně ze zahraničí, především z Argentiny, Nového Zélandu nebo Číny. Pokud ale nechceme zanechat příliš velkou ekologickou stopu způsobenou dovozem, dáme přednost vlně od tuzemských nebo evropských chovatelů.

Ochrana proti molům

Největší nepřítel vlny je samozřejmě mol, proti poškození moly musí být proto izolace chráněna. Přípravků pro ochranu před těmito nežádoucími škůdci je několik, princip aplikace bývá však stejný – vlna se po vyprání máčí v nějakém roztoku.

V České republice je běžně používán přípravek Molantin SP, který vyrábí firma Spolchemie, a. s. Jde o roztok fotostabilního syntetického pyretroidu – permethrinu. Tento přípravek se po aplikaci na ovčí vlnu nestává chemickou součástí materiálu a postupně se odpařuje (sublimuje). Zatím není vědecky ověřeno, co se bude dít s izolací v řádu desítek let po jeho odpaření, ale na našem trhu se již ukazují případy, kdy izolaci ošetřenou právě Molantinem mol napadl. Jedna z firem, která takto vlnu ošetřovala, již od výroby i distribuce zcela upustila. Takovéto ošetření tedy není vhodné pro stavební izolace a může se stavebníkovi pěkně prodražit.

Další možností ochrany proti molům je použití močoviny. Většinou se používá 3% roztok. Z chemického hlediska je močovina organická sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku, její funkční vzorec je (NH2)2CO 


Močovina není ze zdravotního hlediska úplně bez vlivu, ale její účinek na lidský organismus je při tomto použití v podstatě zanedbatelný. Problém nastává v případě požití močoviny nebo při kontaktu s poraněnou pokožkou, popřípadě pokud by její hladina v krvi byla větší než 96 mg/100 ml. Močovina je na trhu k sehnání bez problémů, každá větší chemička má tuto látku ve svém sortimentu.

Společnost Isolena používá speciální roztok soli (a to v 1% váhové koncentraci). Jde o anorganickou sůl na bázi titanu a fluóru, která se chemicky naváže na molekuly bílkoviny. Výhodou tohoto přípravku je, že se díky chemické reakci proběhlé na molekulární bázi nerozpouští ve vodě ani nesublimuje, a proto je zárukou trvalé ochrany proti molům. Firma Isolena existuje na trhu již více než čtyřicet let a má s touto metodou ochrany vlny dobré zkušenosti. 

Pramen: Izolace z ovčí vlny seminární práce, Dana Koňáková, ČVUT, 2009/10Rubriky článků