hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Seriál: Využití slámy ve stavebních konstrukcích - 1. Díl

25. 10. 2018

Nově Vám přinášíme seriál z publikace Teplo domova, který je z edice Klíč k soběstačnosti. V následujících článcích, které budou vycházet, najdete všechno, co potřebujete vědět o přírodních izolacích obydlí a vytápění obnovitelnými zdroji. V tomto prvním článku se seznámíte ze základními charakteristikami a požadavky slámy využité jako stavební konstrukce.Využití slámy ve stavebních konstrukcíchKvalitní mikroklima s minimální spotřebou energie

Oproti konvečním tepelně-izolačním materiálům vykazuje sláma vyšší hodnotu tepelné kapacity (c [J . kg  ̄ 1K ̄ 1]). To příznivě ovlivňuje tepelnou stabilitu. Součástí správně provedené slaměné obvodové konstrukce jsou hliněné a vápenné omítky – dohromady tvoří jeden funkční celek. Hliněné omítky mají na kvalitu vnitřního prostředí vynikající vliv. Vytváří vhodné elektroiontové mikroklima, mají schopnost pohlcovat škodlivé plyny a regulovat vzdušnou vlhkost. Mají také dobré tepelně-akumulační schopnosti.

Tepelný odpor a cena slámy

Tepelná vodivost je silně závislá na objemové hmotnosti (míře slisování) slámy. Dobrý tepelný odpor bude mít stěna z balíků slisovaných na hustotu aspoň 90 kg/m3. Tepelná vodivost slámy závisí také na orientaci stébel. Ve směru stébel izolují balíky trochu hůř než ve směru kolmo na stébla. To je zase ale vyváženo větší tloušťkou stěny, když balíky klademe naplocho. Nevýhodou širších stěn je větší zastavěná plocha domem.

Balík slámy uložený naplocho (50 cm) má tepelný odpor srovnatelný s 30 cm silnou vrstvou polystyrenu či minerální vlny.

Využití slámy ve stavebních konstrukcích

Slaměný balík je nejlevnější tepelnou izolací – obvyklá cena balíku slámy klasických rozměrů 40 × 50 × 75 cm je 15–35 Kč/kus, tj. 100–250 Kč za m3 tepelné izolace.

Vlhkost

Pro prevenci růstu plísní a hub nemá vlhkost balíků překročit 20 % a neměly by ani být dlouhodobě umístěny v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší než 70 %. Proto je balíky před nadměrnou vlhkostí nutno chránit, a to jak během skladování a výstavby, tak v průběhu celé životnosti budovy.

Při skladování je důležité zejména nenechat zvlhnout střed balíku, ať už odshora či odspoda, protože by pro použití na stavbě dostatečně nevyschl, zatímco vlhnutí ze stran nebývá problémem. Slámou voda nevzlíná. Zvlhne pouze do takové hloubky, do jaké je déšť zahnán větrem. Po dešti balíky vyschnou díky přirozenému pohybu vzduchu kolem stohu. Cyklus vlhnutí/vysychání balíky nepoškozuje. Balíky se v žádném případě nesmějí zapařit, proto je není vhodné zakrývat neprodyšnou plachtou, postačí přístřešek. Také v konstrukci je za tímto účelem potřeba učinit jistá opatření. Nejdůležitější je dostatečný přesah střechy, zvednutí první vrstvy balíků nad úroveň terénu, drenáž základů a správné provedení omítek. Použití parotěsné zábrany se nedoporučuje.

Hořlavost

Ve slaměném balíku není dostatek vzduchu k okysličování hoření. Dle ÖNORM B 3800 je takový materiál klasifikován do třídy hořlavosti B2 (normálně hořlavé). Slaměná stěna s hliněnou vnitřní (2 cm) a vápennou vnější (2 cm) má ověřenou požární odolnost F90 (90 minut). Z hlediska rizika vzniku požáru je nebezpečná pouze volná sláma, která je z balíků při stavbě vytroušena.

Hlodavci

Oproti konvenčnímu domu zde není nic, co by více lákalo hlodavce ke vstupu dovnitř. Neobsahuje-li sláma v balících žádné zrno, neposlouží na rozdíl od sena hlodavcům jako potrava. Slámu (celulózu) nedokážou trávit, i když teplo, úkryt a případná potrava je láká dovnitř domu stejně jako do domů z jiných materiálů.

Akustické vlastnosti

Oboustranně omítnutá slaměná stěna má akustický útlum více než 50 dB. To odpovídá i nejpřísnějším normovým požadavkům na akustiku staveb.

 

Využití slámy ve stavebních konstrukcích

Praktické zkušenosti naprosto přesvědčivě dokazují výborné zvukově izolační vlastnosti stěn ze slaměných balíků. Obyvatelé i návštěvníci slaměných domů akustickou kvalitu jejich vnitřního prostředí okamžitě zaznamenají. V USA jsou ze slámy postavena nejméně dvě nahrávací studia a řada meditačních center. V čím dál větší míře jsou slaměné balíky využívány také pro stavby akustických clon silnic a letišť.

 Autor:  Ing. Daniel Grmela

Více informací o časopise najdete na https://www.permakulturacs.cz/

ZDROJ: Teplo domova

 Rubriky článků