hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení podlahy

Proč řešit zateplení podlahy? Zateplení podlahy je nejen vyžadováno legislativou, ale hlavně uspoří peníze za vytápění a zajistí tepelný komfort obyvatelům. Tepelné úniky přes podlahu, kde teplo uniká do základů, sklepa nebo studených suterénních prostor nejsou zanedbatelné. Velkou chybou v minulosti byla skutečnost, že se zateplení podlahy často opomíjelo a nyní se řeší až dodatečně. 

Promyšlená izolace podlah a izolace stropů tvoří v současnosti nedílnou součást projektu každého nového domu. Zanedbání této skutečnosti se velice těžko napravuje. Oprava podlahových izolací není tak jednoduchá jako oprava např. izolace stěny. Proto je velmi důležité provést tyto izolace bezchybně hned napoprvé.

Před zateplením podlahy při rekonstrukci je jedním z klíčových parametrů zjištění, jestli je možné podlahu zateplit. Se zateplením se totiž podlaha zvyšuje, a některé realizace toto zvýšení neumožňují (izolace se tam zkrátka nevejde). Řešte proto s odborníky, zda je možno vůbec uvažovat o zateplení podlahy a popř. jakou izolaci je možné pro daný případ použít.

Jak už bylo řečeno, podlaha se zatepluje, aby bylo zabráněno tepelným únikům přes podlahu, kde teplo uniká do základů, sklepa nebo studených suterénních prostor. Cca 10 % tepla potřebného pro vytápění interiéru uniká skrze nezateplenou podlahu, pokud plánujete podlahové vytápění, je potřeba izolace vyšší.

V podstatě existují tři situace, od kterých se odvíjí volba zateplení podlahy:

- nepodsklepený dům - podlaha se tedy nachází přímo na terénu,

- podsklepený dům - podlaha je nad sklepem nebo jiným nevytápěným prostorem,

- podlaha se může nacházet také nad otevřeným prostorem - například byt nad průjezdem.

 

Podlaha na terénu v nepodsklepeném bytě/domě

Při návrhu a realizaci tohoto zateplení je třeba zohlednit očekávané zatížení podlahy.

Při standardním zatížení podlahy na terénu, které odpovídá zatížení u rodinných domů, se pro izolaci nejčastěji používají běžné expandované polystyreny. Skladba zateplení je následující: hlína, štěrk, podkladní beton, hydroizolace, tepelná izolace a vrchní roznášecí beton, na kterém už je finální podlahová krytina.

V případě podlahového topení lze navýšit vrstvu izolace a tím zlepšit efektivitu podlahového topení. Podlahový polystyren EPS 100 a EPS 150 lze bez obav použít až do tl. 400 mm.

Při vysokém zatížení podlahy na terénu, tedy tam, kde zatížení přesáhne míru 500 kg/m2, již nelze navrhovat klasické plovoucí podlahy, ale musí se použít únosnější konstrukce z vysoko-zátěžových expandovaných polystyrenů (EPS 200, 250 až 300) nebo XPS. Extrudované polystyreny pevnostně začínají tam, kde expandované polystyreny končí. U vysoko-zátěžových budov záleží na velikosti zatížení, které bude třeba roznášet. Mocnosti a vyztužení roznášecích vrstev budou daleko větší než u klasické plovoucí podlahy. U garáží se nejačstěji používá polysytren EPS 200.


Podlaha nad nevytápěným sklepem/suterénním prostorem v rodinném/bytovém

domě

Zateplení podlahy, je-li pod ní sklep, garáž či jiný suterénní prostor je v zásadě možné dvojím způsobem: ze strany nevytápěné místnosti (de facto zateplení stropu, více viz kapitola „Zateplení stropu“) a ze strany vytápěné místnosti, jejíž parametry chceme vylepšit. První způsob lze realizovat pouze v případě, že je podlaha takto přístupná. V případě podlahy nad nevytápěným prostorem (terénem, sklepem, garáží apod.) je nezbytné navrhnout účinnou tepelnou izolaci, například z pěnového polystyrenu. Hlavní výhodou EPS v podlahách je možnost provedení izolace tl. 100-300 mm bez velkého stlačení. 

Pokud vkládáme izolaci mezi jednotlivá patra, tak je to hlavně a především u masivních staveb z důvodů přerušení kročejového zvuku. K tomu se používá kročejový polystyren, což je speciální měkčený polystyren, jehož tloušťka nesmí přesáhnout 6 cm, většinou se používá o tloušťce 4 cm. Odděluje tedy dvě betonové desky. Běžný zvuk zde tlumí masivní strop a betonová podlaha. Jiná situace je u dřevostaveb, kde se musí dát i zvuková izolace, protože samotné dřevěné podlahy by k tlumení zvuku nestačily.

Zateplení podlahy na stropě v dalších nadzemních podlažích, ale i v nevytápěných půdních prostorech, které jsou po rekonstrukci oblíbené k bydlení, zabraňuje velkým tepelným únikům. Vyplatí se do něj zainvestovat. Dnes máme na trhu mnoho materiálů, které splňují tepelně izolační a akustické podmínky a také zásady ekologického bydlení.

 

Strop s podlahou nad venkovním prostorem

Tato situace se obvykle týká starších bytových domů s prostory nad průjezdem nebo novostaveb s prvním patrem bytových/administrativních prostor přesahujícím patrem domu. V tomto případě vždy velmi záleží na konstrukci stávající podlahy, podle čehož se potom navrhuje sestavení jednotlivých vrstev izolace. Nejednodušší způsob je zateplení "z venku", zde je možné použít běžné fasádní tepelné izolace.

Pokud se rekonstruuje starší dům, je třeba odstranit starou podlahu. Dále jsou na řadě sanační opatření, která zabraňují vlhkosti dostat se do podlahy. Standardně se na betonový základ používají podlahové polystyrenové desky, na které se aplikuje druhá vrstva betonu o tloušťce zhruba šest centimetrů. Izolace by měla být použita o síle alespoň deset centimetrů, pro splnění nízkoenergetického standardu dvacet.

Pokud podlaha neprojde kompletní renovací, je nutné volit nějaký kompromis a obvykle je nutné použít dražší lepší izolaci (umožní nižší tloušťku) např. šedý EPS, PIR desky, vakuové desky, apod..

U starších domů můžeme alespoň “přizateplit” pocitově podlahovou krytinu, pod kterou můžeme vložit podložky (2-10 mm) např. z XPS, mirelonu nebo korku apod. Stejný efekt, jako když položíme koberec, podlaha není tak studená.

Vlastnosti izolace pro zateplení podlahy

Jednou ze základních vlastností tepelněizolačních materiálů je součinitel tepelné vodivosti λ (lambda), který udává, jak dobré izolační vlastnosti materiál má. Čím menší tato hodnota je, tím lépe materiál izoluje. Standardně se součinitel tepelné vodivosti materiálu pohybuje v rozmezí od 0,022 do 0,045 W/(m. K). Další důležitou vlastností je difúzní odpor μ, který udává, jak je materiál schopen propouštět vodní páry. Důležité je toto číslo zejména při stavbě difúzně otevřených konstrukcí a staveb. Čím menší je difúzní odpor, tím lépe vodní páry materiálem prochází.

Rubriky článků