hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aerogel

 • O této látce se mluví jen v superlativech. Aerogely mají 15 záznamů v Guinnessově knize světových rekordů, například jako nejlepší izolační látka a pevná látka s nejmenší hustotou.
 • Aerogelové izolace mají ve srovnání s vakuovou izolací (stále nejlepší izolační materiál) tu výhodu, že při používání běžného nářadí neriskujete zhoršení izolačních vlastností.
 • Tepelně izolační rohož AEROGEL je 2,5 krát účinnější než klasické tepelné izolace. 1cm Aerogelu nahradí až 3 cm bílého polystyrenu. Materiál je velmi lehký, na omak působí jako křída a je z 95 % tvořen vzduchem. 
 • Aerogelové rohože se doporučují na zateplení kritických detailů pro přerušení tepelných mostů v oblasti parapetů, ostění a nadpraží, za kastlíky předokenních žaluzií, do revizních dvířek na fasádě.
 • Vlastnosti tepelných izolací Aerogel:
 • látka s nejnižší známou hustotou (až 99,8% tvoří vzduch)
 • jediný materiál s pórovitostí přesahující 95%
 • nehořlavý, tvarově stabilní (teplota tavení kolem 1200°C)
 • difuzně otevřený díky otevřeným pórům mohou plyny volně procházet
 • použitelnost v teplotách rozmezí -200°C až +650°C
 • propustnost slunečního záření v rozsahu τ = 0,85 až 0,95

 

Látka si čím dál více nachází uplatnění jako tepelná izolace ve stavebnictví při řešení kritických míst i jako izolace v průmyslu.

 

Oblast použití:

 • vnější izolace,
 • vnitřní izolace,
 • řešení tepelných mostů (izolace ostění otvorů, izolace překladů, izolace za boxem venkovní žaluzie, izolace parapetu, izolace prahů, izolace šikmých a plochých střech).
Rubriky článků