hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Nová zelená úsporám: Stavět úsporně se vyplatí, pomohou dotace

25. 6. 2021

Oblíbený dotační program Nová zelená úsporám není třeba představovat. Již od roku 2014 pomáhá majitelům rodinných i bytových domů financovat výstavbu energeticky úsporných domů, rekonstrukce budov a využívání obnovitelných zdrojů energie. Díky programu a následné nízké spotřebě energií v domě ušetří investoři i statisíce korun. Snížením spotřeby energie se vypustí do ovzduší méně škodlivých skleníkových plynů, což má pozitivní dopad nejen na životní prostředí a klima ale zejména na naše zdraví.
 


Zájem o dotace z programu Nová zelená úsporám neutuchl ani v době koronavirové krize. V roce 2020 program dokonce zaznamenal značný nárůst co do počtu žádostí i objemu požadovaných peněz. „Jen v oblasti výstavby úsporných domů jsme v loňském roce zaevidovali o třetinu více žádostí než v roce předcházejícím a podpořili zhruba 900 projektů částkou přesahující 300 milionů korun,“ shrnuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Příjem žádostí o dotace běží bez přerušení a investoři jej plně využívají k plánování projektu a přípravě žádostí. Vzrůstající oblibu programu Nová zelená úsporám nelze přičítat jen snaze uspořit na výdajích či přísnějším předpisům o energetické náročnosti budov. Za vyšším zájmem stojí také postupné zjednodušování administrativy a rozšiřování spektra podporovaných úsporných opatření v programu. Podání žádosti lze dnes provést již plně elektronicky přes webové stránky www.novazelenausporam.cz a dotaci úřad schválí standardně do tří týdnů.

Pasivní novostavbyVelmi nizkoenergetická novostavba
Nízkoenergetické a pasivní novostavby


Až půl milionu korun

Motivací k podání žádosti je také poměrně vysoká částka, kterou si stavebník po dokončení domu vylepší svůj rozpočet. Splní-li novostavba základní parametry nízkoenergetického domu, získá žadatel 150 tisíc korun. Pokud budova naplní standardy pasivního domu, dosáhne dotace 300 tisíc korun. A pokud bude pasivní dům navíc vybaven některým z obnovitelných zdrojů energie, například výkonnějším solárním systémem, vyšplhá příspěvek až k půl milionu korun.

Výstavba rodinného domu v LipníkuPasivní novostavba na zlinsku
Projekty dotované z NZÚ - rodinné domy v Lipníku a na Zlínsku

Zásadní podmínkou pro získání dotace je nepřesáhnout 350 m2 energeticky vztažné plochy a dosáhnout hladiny energetických úspor nastavených v podmínkách programu. V tomto případě platí, čím lepších energetických parametrů novostavba dosáhne, tím vyšší bude výsledná dotace. Stavebníkům se proto vyplatí dobře plánovat a s parametry danými dotačním programem počítat již při tvorbě projektu. Zároveň je důležité pohlídat si kvalitu provedení stavby. Dům by měl mít zejména kvalitně provedenou obálku budovy (zateplení konstrukce, okna, dveře), pozor ale i na takové detaily jako jsou styky konstrukcí či ostění oken. Nezbytný je i systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace) a některý z šetrných zdrojů energie (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, solární systém). Při pořizování domu ve vyšším energetickém standardu je výhodné řešit úspory komplexně a zkombinovat více úsporných opatření najednou.


Zelené střechy i dešťovka

Zamyslet se můžete nad výstavbou tzv. zelené střechy. Střecha pokrytá vegetační vrstvou šetří díky svým tepelně izolačním vlastnostem výdaje za energie, ochlazuje budovu, snižuje odtok dešťové vody a celkově zlepšuje klima v okolí domu. V této oblasti program v loňském roce navýšil příspěvek na 800 Kč na metr čtvereční vegetační plochy střechy. Další úsporu přinese efektivnější využívání dešťové vody. V této oblasti nabízí stát finanční podporu ve výši až 150 tisíc korun prostřednictvím programu Dešťovka. Ten podporuje systémy na akumulaci dešťové vody k zalévání zahrady a ke splachování v domácnosti a přispívá i na využití přečištěné tzv. šedé odpadní vody.

 


Zdroj článku: Ročenka Pasivní domyŠtítky: Dotace na zateplení, Nová zelená úsporám
Rubriky článků