hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády

Zásady řešení zateplení novostavby domu pro bydlení, část 2.

31. 1. 2014

Zásady řešení zateplení novostavby domu pro bydlení (kromě dřevostaveb) s požární výškou h větší než 12 m a do 30 m včetně dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1.

 

Zásady zateplení ETICS

Popis obrázku:

A:

– ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2

– povrchová vrstva ETICS s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

Uplatnění takovéhoto ETICS je také možné po celé výšce domu; pruhy nad okny popř. balkonovými dveřmi se potom neuplatňují; v oblasti terénu je však třeba dodržet technologický požadavek na uplatnění tepelného izolantu s vyhovující sníženou nasákavostí (obvykle desky XPS, nebo Perimetr) a to do výšky min. 0,3 m nad terénem.

B:

– ETICS třídy reakce na oheň B

– povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

– tepelný izolant třídy reakce na oheň alespoň E

– kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS)

– nejvýše do nejbližší úrovně horního povrchu stropní kce s polohou nad 12 m


C:

– ETICS třídy reakce na oheň B

– povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

– tepelný izolant třídy reakce na oheň alespoň E

– kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS)

– nejvýše do nejbližší úrovně horního povrchu stropní kce s polohou nad 12 m (na výšku atiky, popř. římsy se nebere zřetel)

Je možné po celé výšce domu uplatnit ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s povrchovou vrstvou s indexem šíření plamene is = 0 mm/min; v oblasti terénu je však třeba dodržet požadavek na uplatnění tepelného izolantu s vyhovující sníženou nasákavostí (obvykle desky Perimetr, nebo XPS) a to do výšky minimálně 0,3 m nad terénem – z požárního hlediska není kladen požadavek.

– ETICS s tepelným izolantem třídy reakce na oheň A1 nebo A2 ve tvaru průběžného pruhu výšky 0,5 m (možné jsou pruhy nad jednotlivými okny popř. baklonovými dveřmi při dodržení minimálního přesahu od hrany ostění) nebo jiné řešení vyhovující požadavkům ČSN 73 0810-Z1 při zkoušce dle ČSN ISO 13785-1(pruhy nemusí být u jednotlivých oken popř. balkonových dveří chráněných únikových cest)

D: Oblast terénu – viz „Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810-Z1 – řešení detailu v oblasti terénu při uplatnění zateplení pomocí ETICS třídy reakce na oheň B“.


* od stávajícího nadpraží, ostění

Pokud jsou splněny výše uvedené zásady řešení, tak se při určování druhu konstrukční části obvodových stěn nebere z požárního hlediska na zateplení zřetel.
Pokud jsou dle normových ustanovení požadovány v obvodových stěnách požární pásy, musí být ETICS v ploše pásu třídy reakce na oheň A1 popř. A2.

Zásady řešení zateplení novostavby domu pro bydlení (kromě dřevostaveb) s požární výškou h do 12 m včetně dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1.

Zásady zateplení ETICS
Popis obrázku:

  • A: ETICS třídy reakce na oheň B

  • povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

  • tepelný izolant třídy reakce na oheň alespoň E

  • kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS)

  • nejvýše do nejbližší úrovně horního povrchu stropní kce s polohou nad 12 m (na výšku atiky, popř. římsy se nebere zřetel)

Je možné po celé výšce domu uplatnit ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s povrchovou vrstvou s indexem šíření plamene is = 0 mm/min; v oblasti terénu je však třeba dodržet požadavek na uplatnění tepelného izolantu s vyhovující sníženou nasákavostí (obvykle desky Perimetr, nebo XPS) a to do výšky minimálně 0,3 m nad terénem – z požárního hlediska není kladen požadavek.

Pokud jsou splněny výše uvedené zásady řešení, tak se při určování druhu konstrukční části obvodových stěn nebere z požárního hlediska na zateplení zřetel.
Pokud jsou dle normových ustanovení požadovány v obvodových stěnách požární pásy, musí být ETICS v ploše pásu třídy reakce na oheň A1 popř. A2.

První díl článku naleznete ZDE

 

Zdroj článku: Publikace Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1. Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1.

Vydavatelé publikace, Cech pro zateplování budov, Pavus, Sdružení EPS ČR
Všechna řešení uvedená v této publikaci byla vypracována a odsouhlasena na základě expertízy zpracovatele související ČSN 73 0810 včetně změny Z1 a PAVUS, a.s. Praha, únor 2013Rubriky článků