hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů, část 1.

24. 1. 2014

Zásady řešení dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) s požární výškou h větší než 12 m dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Dodatečné zateplení při uplatnění ETICS třídy reakce na oheň B bez provedení stříšky nad východem a při existenci dvou východů na různých stranách objektu na volné prostranství.

 

Dodatečné zateplení při uplatnění ETICS třídy reakce na oheň B
Popis obrázku:

1. ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2 – povrchová vrstva ETICS s indexem šíření plamene is = 0 mm/min Uplatnění takovéhoto ETICS je také možné po celé výšce domu; pruhy nad okny se potom neuplatňují; v oblasti terénu, je však třeba dodržet technologický požadavek na uplatnění tepelného izolantu s vyhovující sníženou nasákavostí (obvykle desky XPS, nebo Perimetr) a to do výšky min. 0,3 m nad terénem.

2. ETICS s tepelným izolantem třídy reakce na oheň A1 nebo A2 ve tvaru průběžného pruhu výšky 0,5 m (možné jsou pruhy nad jednotlivými okny popř. balkonovými dveřmi při dodržení minimálního přesahu od hrany ostění) nebo jiné řešení vyhovující požadavkům 73 0810-Z1 při zkoušce dle ČSN ISO 13785-1 (pruhy nemusí být u jednotlivých oken popř. balkonových dveří chráněných únikových cest)

3. ETICS třídy reakce na oheň B – povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min – tepelný izolant třídy reakce na oheň alespoň E – kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS) – nejvýše do nejbližší úrovně horního povrchu stropní kce s polohou nad 22,5 m

4. Oblast terénu – viz „Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810-Z1 – řešení detailu v oblasti terénu při uplatnění zateplení pomocí ETICS třídy reakce na oheň B“.

* od stávajícího nadpraží, ostění
Pro stávající objekty s požární výškou do 12 m včetně nejsou povinné žádné požadavky, jen doporučení dodržet požadavky platící pro objekty vyšší.

Zásady řešení dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) s požární výškou h větší než 12 m dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Dodatečné zateplení při uplatnění ETICS třídy reakce na oheň B bez provedení stříšky nad východem a při existenci pouze jednoho východu z objektu.

Dodatečné zateplení při uplatnění ETICS třídy reakce na oheň B
Popis obrázku:

1. ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2 – povrchová vrstva ETICS s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

2. ETICS s tepelným izolantem třídy reakce na oheň A1 nebo A2 ve tvaru průběžného pruhu výšky 0,5 m (možné jsou pruhy nad jednotlivými okny popř. balkonovými dveřmi při dodržení minimálního přesahu od hrany ostění) nebo jiné řešení vyhovující požadavkům ČSN 73 0810-Z1 při zkoušce dle ČSN ISO 13785-1 (pruhy u jednotlivých oken nemusí být u oken chráněných únikových cest)

3. ETICS třídy reakce na oheň B  – povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min – tepelný izolant třídy reakce na oheň alespoň E – kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS) – nejvýše do nejbližší úrovně horního povrchu stropní kce s polohou nad 22,5 m

4. ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2 – povrchová vrstva ETICS s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

Šíře tohoto zateplení nad vchodovými dveřmi musí být na každou stranu o min. 1 m širší než jsou tyto dveře. Pokud jsou však u objektu dva východy na různých stranách, nemusí být nad východem zřízeny stříšky ani výše popsané zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

5. Oblast terénu - viz „Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810-Z1 – řešení detailu v oblasti terénu při uplatnění zateplení pomocí ETICS třídy reakce na oheň B“.


Zdroj článku: Publikace Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1. Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1.

Vydavatelé publikace, Cech pro zateplování budov, Pavus, Sdružení EPS ČR
Všechna řešení uvedená v této publikaci byla vypracována a odsouhlasena na základě expertízy zpracovatele související ČSN 73 0810 včetně změny Z1 a PAVUS, a.s. Praha, únor 2013
Rubriky článků