hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Izolace vs. zdivo - Zateplování fasád v otázkách a odpovědích

Chtěl bych tímto požádat o rady týkající se zateplení, či nezateplení novostavby rodinného domu. Cihlářské firmy mě od zateplení odrazují s tím, že dům nedýchá, drží se v něm voda. Samozřejmě bych tím pádem nakoupil silnější a dražší materiál na zdivo. Naopak firma zabývající se zateplováním přirozeně svůj systém doporučuje a námitky cihlářských firem vyvrací.

Otázka odhaluje, že chápete, proč někteří prosazují jednovrstvé zdivo a někteří mohou mít zase zájem na jiných technologiích. Argument, že stavba nedýchá, když je obložená polystyrénem, se mi jeví trochu nesmyslný. Zkuste dýchat skrz jakékoliv zdivo. Do pěti minut budete udušený. Na druhou stranu je pravda, že každá technologie má jistá specifika. V zásadě platí, že od zdiva požadujeme, aby plnilo několik funkcí. Nosnou, kterou dokáže splnit i slabší konstrukce, a izolační, což je vhodnější přenechat materiálu se speciálními vlastnostmi - tedy tepelné izolaci. Je však nutné se zamyslet nad některými konstrukcemi. Většina tepelných mostů se řeší lépe u sendvičového zdiva. Pokud však štítové zdivo probíhá okolo tepelné izolace v podkroví, je nutné tuto stěnu tepelně izolovat i z vnitřní strany tak, jak je naznačeno na obr. 1.

Schéma detailu napojení štítové stěny na tepelnou izolaci v úrovni stropu podkroví


V tabulce níže najdete několika různých možných skladeb stěn a vypočítaná bilance kondenzace vodní páry. Pro výpočet jsou důležité zejména parametry vnější povrchové omítky. U zateplovacích systémů bylo uvažováno s omítkou Terranova s difuzním faktorem m = 11.


Bilance kondenzace vodní páry ve stěně při různých skladbách stěn


Ve výpočtu je pochopitelně zaveden předpoklad, že konstrukce je na počátku suchá, což obvykle není pravda, neboť vysychání jistou dobu trvá (pro plynosilikát a vnesenou vlhkost jsou obdobné výpočty provedeny jinde a výsledky jsou znázorněny v grafu. Ve zdivu je přípustná malá kondenzace vodní páry a bilance kondenzace musí být aktivní, to znamená,že se může více vodní páry vypařit, než ji ve zdivu zkondenzuje.
Je možné dodatečně izolovat budovu, v jejímž obvodovém zdivu jsou použity nepálené cihly? S ohledem na kondenzaci vlhkosti ve zdivu, kde by nepálené cihly mohly ztratit pevnost.

Samozřejmě je možné izolovat jakoukoliv zeď. Ve vašem případě by bylo vhodné použít tzv. odvětrávanou fasádu, tedy bezkontaktní způsob zateplení. Ten spočívá v tom, že se na stávající zeď z exteriéru připevní latě a mezi ně se dá difuzně otevřená tepelná izolace. Může to být minerální vata, a nebo celulóza. Je nutné věnovat pozornost i ostatním částem stavby. Mám na mysli to, v jakém stavu máte izolaci proti zemní vlhkosti a jaká máte okna, popřípadě jak je zateplením utěsníte a jak budete řešit potřebu větrání, která se vlivem utěsnění oken může zvýšit. Na obr. 9 je detail ukotvení tepelné izolace a lehkého obvodového pláště u odvětrávané fasády. Pokud byste měl v pořádku hydroizolaci proti zemní vlhkosti (například pokud jste si nechal objekt kompletně podříznout), tak je možné volit i kontaktní zateplovací systém, kdy se tepelná izolace připevní přímo na zdivo a na ní se natáhne tenkovrstvá omítka s výztužnou perlinkou. Lépe je toto patrné z obr. 2.


Řez zateplovanou stěnou u základu


Zdroj článku: Tepelné izolace v otázkách a odpovědíchČlánek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů. Text článku byl čerpán z publikace Tepelné izolace domů v otázkách - autor Ing. Roman Šubrt.

 

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČ

 

Rubriky článků