hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení a odborné semináře


21.2.2012AZ Promo sro
Vás zve na:


odborný seminář:
Aktuální trendy v oblasti vytápění a zateplování budov

odborný seminář se uskuteční:
hotel Primavera, Nepomucká 128, Plzeň
7.3.2012 8:30 - 13:30

Zaměřeno na: 
Regulus spol. s r.o. - Solární termické soustavy - ukázky realizací na větších objektech.
Lersen CZ s.r.o. - Jako přední dodavatel průmyslového vytápění v ČR a SR Vám představíme naši společnost. Dále se zaměříme na bližší seznámení s plynovými agregáty ALFA, COMPACT a vratovými clonami IOTA GAS. Chceme také vyzdvihnout jedinečnou účinnost našeho mimořádného produktu COMPACT, která činí 80,7 % (běžně cca 65 %) a patentovaného způsobu modulace FLEXIDRIVE.
ROCKWOOL, a.s. - Řešení pro zvýšené tepelné, akustické a požární nároky staveb. Přednáška vás přehledně seznámí s novými izolačními materiály a systémy společnosti
Odborná přednáška - EPBD II - Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov a její zavedení do české legislativy.

Tento seminář se uskuteční i v Hradci Králové, Praze a Brně. Termíny seminářů v těchto městech naleznete ZDE.


Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.


14.2.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


odborný seminář:
PASIVNÍ DOMY - ZÁSADY A CHYBY PŘI PROVÁDĚNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBÁLKY

odborný seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
BŘEZEN

Zaměřeno na: 
Úvod do problematiky domů s velmi nízkou potřebou energie - nízkoenergetické a pasivní domy. Zásady provádění izolací a detailů napojení, vzduchotěsné obálky, kontrola těsnosti, osazování oken. Příklady problematických míst a chyb při realizaci.
 

Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.

14.2.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


odborný seminář:
SMĚŘOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

odborný seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
21.02.2012 09:30 - 15:30

Zaměřeno na: 
Zavádění novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov v ČR. Předepsané změny, zejména v rozsahu povinného hodnocení, výše požadavků (nákladově optimální úroveň požadavků a nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie), časový postup zavádění. Změny zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
Důsledky v navrhování a provádění budov s velmi nízkou energetickou náročností.
Možnosti veřejné ekonomické podpory při snižování energetické náročnosti budov (ENB). Předpokládaný rozvoj iniciačních a motivačních dotačních programů typu OPŽP, ZÚ a Nový Panel s požadavky nad rámec předpisu.
 

Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.
2.2.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


odborný seminář:
POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, REVIZE ČSN 73 0540-2:2007 A NOVÉ ENERGETICKÉ PŘEDPISY - NOVÁ NORMA V PLATNOSTI

odborný seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
7.02.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na: 
Novinky v revidované ČSN 73 0540-2:2011 "Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky" (vydání 10/2011, účinnost od 1.11.2011) při hodnocení vnitřní povrchové kondenzace, součinitele prostupu tepla konstrukcí, průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy, tepelné stability v letním období apod. Související návazné ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO a návaznosti na stavební zákon a jeho vyhlášky. Důsledky pro navrhování konstrukcí a budov.
Kromě norem Vás seminář seznámí s návazností na zákon o hospodaření energií č. 406/2006 Sb. a jeho vyhlášek, které upravují způsob energetického hodnocení budov pomocí průměrného součinitele prostupu tepla a referenční budovy. Stanovení požadavků na nákladově optimální úrovni energetické náročnosti budovy a realizace nových budov s téměř nulovou spotřebou energie. Upozornění na souvislosti a novinky v novele evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a stavem její implementace v ČR. 

Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.31.1.2012Isover
                              Vás zve na:


seminář:
WEBER - ISOVER - RIGIPS - EJOT

seminář se uskuteční:
Ostrava-Hulváky, Varšavská 1583/99
08.03.2012 08:30 - 14:00

Zaměřeno na: 
Novinky v produktech, legislativě v ETICS v roce 2012 - a nejen o ETICS ( interiery, balkony, podlahy, střechy.... )

 
Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.


27.1.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,
Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA 
 
a OPPA
Vás zve na:


kurz:
Týmová spolupráce

kurz se uskuteční:
Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
14.02.2012 09:00 - 16:00

Zaměřeno na: 
Rozlišování jednotlivých pozic a rolí v týmu, na zákonitost práce v týmu, na efektivnost práce s týmem a v týmu, vedení týmu k získání společného týmového rozhodnutí.

 
Více informací ZDE.

Přihláška na kurz ZDE.18.1.2012Knauf
Vás zve na:


seminář:
Tepelná ochrana budov

seminář se uskuteční:
Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
01.02.2012 09:00 - 13:00

Zaměřeno na: 
Tepelná ochrana budov - Obálka budovy versus nové a tradiční materiály

Přihláška na seminář ZDE.

13.1.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


seminář:
Dozory při provádění staveb

seminář se uskuteční:
Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
24.01.2012 09:00 - 16:00

Zaměřeno na: 
Dozorová činnost ve stavebnictví

Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.11.1.2012Dektrade
Vás zve na:


školení:
DEKWOOD, SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH TOPDEK a další

školení se uskuteční:

viz. odkaz níže - přehled všech školení Dektrade

Zaměřeno na: 

viz. odkaz níže - přehled všech školení Dektrade

Více informací ZDE.9.1.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,
Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA 
 
a OPPA
Vás zve na:


seminář:
Izolační materiály a jejich poruchy (zejména vodotěsné a teplené izolace)

seminář se uskuteční:
Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
24.01.2012 09:00 - 13:00

Zaměřeno na: 
Přehled tepelných a vodotěsných izolací, limity pro jejich použití, technologie a samozřejmě poruchy.

Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.


21.12.2011Nadace pro rozvoj architektury  
Vás zve na:

kurz:
Komunikace v obtížných situacích - BEZPLATNÝ KURZ PRO PRAŽSKÉ ŘEMESLNÍKY

kurz se uskuteční: 


Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
19.01.2012 09:00 - 16:00


Zaměřeno na: 
-posílení sebejistoty v komunikaci v obtížích, nepříjemných a psychicky náročných situacích
-procvičení si metody vyjednávání při sporech a řešení neobvyklých a obtížných situací
 
Více informací ZDE.

Přihláška na kurz ZDE


21.12.2011Nadace pro rozvoj architektury  
Vás zve na:

seminář:
Příprava na autorizační zkoušku ČKAIT v oboru dopravní stavby

seminář se uskuteční: 


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
18.01.2012 08:15 - 17:15


Zaměřeno na: 
Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu zkoušky, pravidlech zkoušení, řádech ČKAIT a přehled dotčených právních předpisů.

V odborné části vyslechnou posluchači průřezové přednášky v oborech:
Kolejové dopravy
Pozemních komunikací
Stavba, údržba a navrhování pozemních komunikací

 
Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE


21.12.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA a OPPA  
Vás zve na:

kurz:
Pasivní domy - technické zařízení budov, vzduchotechnické systémy a systémy vytápění z hlediska realizace

kurz se uskuteční: 


Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
17.01.2012 09:00 - 16:00


Zaměřeno na:
Systémy používané v budovách s velmi nízkou potřebou energie - nízkoenergetické a pasivní domy. Zásady instalace nejpoužívanějších systémů větrání, vytápění a ohřevu TV, provádění izolace rozvodů, vliv na vzduchotěsnost obálky. Příklady problematických míst a chyb při reali-zaci.
 

Více informací ZDE.

Přihláška na kurz ZDE
12.12.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA, Cech malířů a lakýrníků ČR a OPPA  
Vás zve na:

kurz:
Sheetrock - univerzální, mrazu odolný, namíchaný tmel pro spárování, finišování a celoplošné nanášení, ruční a strojní aplikace

kurz se uskuteční: 

 
Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
12.01.2012 09:00 - 14:00


Zaměřeno na:
Sádrokartonáře, malíře, stavební firmy

Více informací ZDE.

Přihláška na kurz ZDE
12.12.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:

seminář:

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek projednaná v poslanecké sněmovně parlamentu ČR

akce se uskuteční: 

 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
12.12.2011 09:00 - 14:00


Zaměřeno na:
Podrobné seznámení s jednotlivými ustanoveními „velké novely" zákona o veřejných zakázkách, kterou schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 4.11.2011 a předala do Senátu dne 22.11.2011.
Předmětem samostatného výkladu nebudou předchozí schválené novely zákona (např. zákon č. 258/2001 Sb., týkající se veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti).

Více informací ZDE.
2.12.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Krajský úřad Středočeského kraje
Vás zve na:

soutěž:

Stavba roku Středočeského kraje

uzávěrka soutěže: 

 
29. 2. 2012, registrační poplatek do soutěže je 5000,- Kč + DPH.


Podmínky soutěže ZDE.


Registrace do soutěže ZDE
.


Přihláška do soutěže ZDE.
25.11.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,
Cech obkladačů ČR,
OPPA a
Centrum pasivního domu
Vás zve na:

kurz:

Pasivní domy - zásady a chyby při provádění tepelně-izolační obálky

kurz se uskuteční: 

 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
06.12.2011 09:00 - 16:00

Zaměřeno na:
Úvod do problematiky domů s velmi nízkou potřebou energie - nízkoenergetické a pasivní domy. Zásady provádění izolací a detailů napojení, vzduchotěsné obálky, kontrola těsnosti, osazování oken. Příklady problematických míst a chyb při realizaci.

Více informací ZDE.

Přihláška on-line ZDE
25.11.2011Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,
Cech obkladačů ČR
,OPPA
a Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA
Vás zve na:

exurzi:
Pokládka keramických dlažeb na systémy s elektrickým podlahovým vytápěním a dodatečná protihluková izolace v systémech keramických dlažeb

xurze se uskuteční: 


Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1

06.12.2011 08:00 - 16:00

Zaměřeno na:
Správná technologická řešení v oblasti Pokládka keramických dlažeb na systémy z elektrickým podlahovým vytápěním a dodatečná protihluková izolace v systémech keramických dlažeb. Minimalizace systémových vad a možných porušení technologické kázně při provádění prací.
Možné praktické ozkoušení prováděných prací ve školících prostorách SGWT a.s. v Liberci a exkurze ve výrobním závodě v Liberci.

Více informací ZDE.

Přihláška on-line ZDE

25.11.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:

seminář:

Směřování energetické náročnosti budov

odborný seminář se uskuteční: 

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
05.12.2011 09:30 - 15:00

Zaměřeno na:
Zavádění novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov v ČR. Předepsané změny, zejména v rozsahu povinného hodnocení, výše požadavků (nákladově optimální úroveň požadavků a nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie), časový postup zavádění. Změny zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
Důsledky v navrhování a provádění budov s velmi nízkou energetickou náročností.
Možnosti veřejné ekonomické podpory při snižování energetické náročnosti budov (ENB). Předpokládaný rozvoj iniciačních a motivačních dotačních programů typu OPŽP, ZÚ a Nový Panel s požadavky nad rámec předpisu.

Více informací ZDE.

Přihláška on-line ZDE25.11.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,OPPA, Cech malířů a lakýrníků ČR
Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA
Vás zve na:

kurz:
Zpěňující protipožární nátěry - BEZPLATNÝ KURZ PRO PRAŽSKÉ ŘEMESLNÍKY

kurz se uskuteční: 

 

Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1

01.12.2011 09:00 - 14:00

Zaměřeno na: 

Oblast použití, podmínky aplikace, výpočet spotřeby protipožárního nátěru. Nejčastější chyby při realizacích. Legislativa. 

 

Více informací ZDE.

Přihláška on-line ZDE


Přehled kurzů a školení 2024 - Stěny

Přehled kurzů a školení 2024 - Stěny

Přehled kurzů a školení 2024 - Stěny… Celý článek
Odborná konference a fórum DELTA® FÓRUM 2024

Odborná konference a fórum DELTA® FÓRUM 2024

Odborná konference a fórum DELTA® FÓRUM 2024… Celý článek
Stavební a technický veletrh Stavotech - Moderní dům Olomouc

Stavební a technický veletrh Stavotech - Moderní dům Olomouc

Stavební a technický veletrh Stavotech - Moderní dům Olomouc… Celý článek
STAVBA - TEPLO - ENERGIE - Veletrh úspor Ostrava

STAVBA - TEPLO - ENERGIE - Veletrh úspor Ostrava

STAVBA - TEPLO - ENERGIE - Veletrh úspor Ostrava… Celý článek
Nová zelená úsporám na FOR ARCH 2023

Nová zelená úsporám na FOR ARCH 2023

Nová zelená úsporám na FOR ARCH 2023… Celý článek
Webinář ISOVER: Jak na zateplení podkroví?

Webinář ISOVER: Jak na zateplení podkroví?

Webinář - Jak na zateplení podkroví?… Celý článek
Webinář - Vzduchotěsná řešení prostupů a detailů u staveb

Webinář - Vzduchotěsná řešení prostupů a detailů u staveb

Webinář - Vzduchotěsná řešení prostupů a detailů u staveb… Celý článek
Summit Koncepce BIM

Summit Koncepce BIM

Již druhý ročník setkání Summit Koncepce BIM proběhne 24. února 2022 on-line z konferenčního sálu v … Celý článek
Co nového se chystá v oblasti stavebnictví pro rok 2022?

Co nového se chystá v oblasti stavebnictví pro rok 2022?

SG Fórum: Novinky ve stavebnictví pro rok 2022… Celý článek
Festival architektury 2020: Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí

Festival architektury 2020: Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí

V Brně bude probíhat Festival architektury 2020… Celý článek
Škola mistrů 2020 - Zateplovací systémy Cemixtherm

Škola mistrů 2020 - Zateplovací systémy Cemixtherm

Cemix: semináře Škola mistrů 2020… Celý článek
Školení 2020 od společnosti DEK stavebniny

Školení 2020 od společnosti DEK stavebniny

Školení od společnosti DEK v roce 2020… Celý článek
1 | 2 | ... | 4
Rubriky článků