hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení a odborné semináře


21.2.2012AZ Promo sro
Vás zve na:


odborný seminář:
Aktuální trendy v oblasti vytápění a zateplování budov

odborný seminář se uskuteční:
hotel Primavera, Nepomucká 128, Plzeň
7.3.2012 8:30 - 13:30

Zaměřeno na: 
Regulus spol. s r.o. - Solární termické soustavy - ukázky realizací na větších objektech.
Lersen CZ s.r.o. - Jako přední dodavatel průmyslového vytápění v ČR a SR Vám představíme naši společnost. Dále se zaměříme na bližší seznámení s plynovými agregáty ALFA, COMPACT a vratovými clonami IOTA GAS. Chceme také vyzdvihnout jedinečnou účinnost našeho mimořádného produktu COMPACT, která činí 80,7 % (běžně cca 65 %) a patentovaného způsobu modulace FLEXIDRIVE.
ROCKWOOL, a.s. - Řešení pro zvýšené tepelné, akustické a požární nároky staveb. Přednáška vás přehledně seznámí s novými izolačními materiály a systémy společnosti
Odborná přednáška - EPBD II - Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov a její zavedení do české legislativy.

Tento seminář se uskuteční i v Hradci Králové, Praze a Brně. Termíny seminářů v těchto městech naleznete ZDE.


Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.


14.2.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


odborný seminář:
PASIVNÍ DOMY - ZÁSADY A CHYBY PŘI PROVÁDĚNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBÁLKY

odborný seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
BŘEZEN

Zaměřeno na: 
Úvod do problematiky domů s velmi nízkou potřebou energie - nízkoenergetické a pasivní domy. Zásady provádění izolací a detailů napojení, vzduchotěsné obálky, kontrola těsnosti, osazování oken. Příklady problematických míst a chyb při realizaci.
 

Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.

14.2.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


odborný seminář:
SMĚŘOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

odborný seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
21.02.2012 09:30 - 15:30

Zaměřeno na: 
Zavádění novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov v ČR. Předepsané změny, zejména v rozsahu povinného hodnocení, výše požadavků (nákladově optimální úroveň požadavků a nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie), časový postup zavádění. Změny zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
Důsledky v navrhování a provádění budov s velmi nízkou energetickou náročností.
Možnosti veřejné ekonomické podpory při snižování energetické náročnosti budov (ENB). Předpokládaný rozvoj iniciačních a motivačních dotačních programů typu OPŽP, ZÚ a Nový Panel s požadavky nad rámec předpisu.
 

Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.
2.2.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


odborný seminář:
POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, REVIZE ČSN 73 0540-2:2007 A NOVÉ ENERGETICKÉ PŘEDPISY - NOVÁ NORMA V PLATNOSTI

odborný seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
7.02.2012 09:00 - 15:00

Zaměřeno na: 
Novinky v revidované ČSN 73 0540-2:2011 "Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky" (vydání 10/2011, účinnost od 1.11.2011) při hodnocení vnitřní povrchové kondenzace, součinitele prostupu tepla konstrukcí, průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy, tepelné stability v letním období apod. Související návazné ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO a návaznosti na stavební zákon a jeho vyhlášky. Důsledky pro navrhování konstrukcí a budov.
Kromě norem Vás seminář seznámí s návazností na zákon o hospodaření energií č. 406/2006 Sb. a jeho vyhlášek, které upravují způsob energetického hodnocení budov pomocí průměrného součinitele prostupu tepla a referenční budovy. Stanovení požadavků na nákladově optimální úrovni energetické náročnosti budovy a realizace nových budov s téměř nulovou spotřebou energie. Upozornění na souvislosti a novinky v novele evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a stavem její implementace v ČR. 

Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.31.1.2012Isover
                              Vás zve na:


seminář:
WEBER - ISOVER - RIGIPS - EJOT

seminář se uskuteční:
Ostrava-Hulváky, Varšavská 1583/99
08.03.2012 08:30 - 14:00

Zaměřeno na: 
Novinky v produktech, legislativě v ETICS v roce 2012 - a nejen o ETICS ( interiery, balkony, podlahy, střechy.... )

 
Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.


27.1.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,
Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA 
 
a OPPA
Vás zve na:


kurz:
Týmová spolupráce

kurz se uskuteční:
Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
14.02.2012 09:00 - 16:00

Zaměřeno na: 
Rozlišování jednotlivých pozic a rolí v týmu, na zákonitost práce v týmu, na efektivnost práce s týmem a v týmu, vedení týmu k získání společného týmového rozhodnutí.

 
Více informací ZDE.

Přihláška na kurz ZDE.18.1.2012Knauf
Vás zve na:


seminář:
Tepelná ochrana budov

seminář se uskuteční:
Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
01.02.2012 09:00 - 13:00

Zaměřeno na: 
Tepelná ochrana budov - Obálka budovy versus nové a tradiční materiály

Přihláška na seminář ZDE.

13.1.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:


seminář:
Dozory při provádění staveb

seminář se uskuteční:
Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
24.01.2012 09:00 - 16:00

Zaměřeno na: 
Dozorová činnost ve stavebnictví

Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.11.1.2012Dektrade
Vás zve na:


školení:
DEKWOOD, SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH TOPDEK a další

školení se uskuteční:

viz. odkaz níže - přehled všech školení Dektrade

Zaměřeno na: 

viz. odkaz níže - přehled všech školení Dektrade

Více informací ZDE.9.1.2012Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,
Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA 
 
a OPPA
Vás zve na:


seminář:
Izolační materiály a jejich poruchy (zejména vodotěsné a teplené izolace)

seminář se uskuteční:
Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
24.01.2012 09:00 - 13:00

Zaměřeno na: 
Přehled tepelných a vodotěsných izolací, limity pro jejich použití, technologie a samozřejmě poruchy.

Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE.


21.12.2011Nadace pro rozvoj architektury  
Vás zve na:

kurz:
Komunikace v obtížných situacích - BEZPLATNÝ KURZ PRO PRAŽSKÉ ŘEMESLNÍKY

kurz se uskuteční: 


Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
19.01.2012 09:00 - 16:00


Zaměřeno na: 
-posílení sebejistoty v komunikaci v obtížích, nepříjemných a psychicky náročných situacích
-procvičení si metody vyjednávání při sporech a řešení neobvyklých a obtížných situací
 
Více informací ZDE.

Přihláška na kurz ZDE


21.12.2011Nadace pro rozvoj architektury  
Vás zve na:

seminář:
Příprava na autorizační zkoušku ČKAIT v oboru dopravní stavby

seminář se uskuteční: 


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
18.01.2012 08:15 - 17:15


Zaměřeno na: 
Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu zkoušky, pravidlech zkoušení, řádech ČKAIT a přehled dotčených právních předpisů.

V odborné části vyslechnou posluchači průřezové přednášky v oborech:
Kolejové dopravy
Pozemních komunikací
Stavba, údržba a navrhování pozemních komunikací

 
Více informací ZDE.

Přihláška na seminář ZDE


21.12.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA a OPPA  
Vás zve na:

kurz:
Pasivní domy - technické zařízení budov, vzduchotechnické systémy a systémy vytápění z hlediska realizace

kurz se uskuteční: 


Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
17.01.2012 09:00 - 16:00


Zaměřeno na:
Systémy používané v budovách s velmi nízkou potřebou energie - nízkoenergetické a pasivní domy. Zásady instalace nejpoužívanějších systémů větrání, vytápění a ohřevu TV, provádění izolace rozvodů, vliv na vzduchotěsnost obálky. Příklady problematických míst a chyb při reali-zaci.
 

Více informací ZDE.

Přihláška na kurz ZDE
12.12.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA, Cech malířů a lakýrníků ČR a OPPA  
Vás zve na:

kurz:
Sheetrock - univerzální, mrazu odolný, namíchaný tmel pro spárování, finišování a celoplošné nanášení, ruční a strojní aplikace

kurz se uskuteční: 

 
Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
12.01.2012 09:00 - 14:00


Zaměřeno na:
Sádrokartonáře, malíře, stavební firmy

Více informací ZDE.

Přihláška na kurz ZDE
12.12.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:

seminář:

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek projednaná v poslanecké sněmovně parlamentu ČR

akce se uskuteční: 

 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
12.12.2011 09:00 - 14:00


Zaměřeno na:
Podrobné seznámení s jednotlivými ustanoveními „velké novely" zákona o veřejných zakázkách, kterou schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 4.11.2011 a předala do Senátu dne 22.11.2011.
Předmětem samostatného výkladu nebudou předchozí schválené novely zákona (např. zákon č. 258/2001 Sb., týkající se veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti).

Více informací ZDE.
2.12.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Krajský úřad Středočeského kraje
Vás zve na:

soutěž:

Stavba roku Středočeského kraje

uzávěrka soutěže: 

 
29. 2. 2012, registrační poplatek do soutěže je 5000,- Kč + DPH.


Podmínky soutěže ZDE.


Registrace do soutěže ZDE
.


Přihláška do soutěže ZDE.
25.11.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,
Cech obkladačů ČR,
OPPA a
Centrum pasivního domu
Vás zve na:

kurz:

Pasivní domy - zásady a chyby při provádění tepelně-izolační obálky

kurz se uskuteční: 

 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
06.12.2011 09:00 - 16:00

Zaměřeno na:
Úvod do problematiky domů s velmi nízkou potřebou energie - nízkoenergetické a pasivní domy. Zásady provádění izolací a detailů napojení, vzduchotěsné obálky, kontrola těsnosti, osazování oken. Příklady problematických míst a chyb při realizaci.

Více informací ZDE.

Přihláška on-line ZDE
25.11.2011Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,
Cech obkladačů ČR
,OPPA
a Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA
Vás zve na:

exurzi:
Pokládka keramických dlažeb na systémy s elektrickým podlahovým vytápěním a dodatečná protihluková izolace v systémech keramických dlažeb

xurze se uskuteční: 


Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1

06.12.2011 08:00 - 16:00

Zaměřeno na:
Správná technologická řešení v oblasti Pokládka keramických dlažeb na systémy z elektrickým podlahovým vytápěním a dodatečná protihluková izolace v systémech keramických dlažeb. Minimalizace systémových vad a možných porušení technologické kázně při provádění prací.
Možné praktické ozkoušení prováděných prací ve školících prostorách SGWT a.s. v Liberci a exkurze ve výrobním závodě v Liberci.

Více informací ZDE.

Přihláška on-line ZDE

25.11.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Vás zve na:

seminář:

Směřování energetické náročnosti budov

odborný seminář se uskuteční: 

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
05.12.2011 09:30 - 15:00

Zaměřeno na:
Zavádění novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov v ČR. Předepsané změny, zejména v rozsahu povinného hodnocení, výše požadavků (nákladově optimální úroveň požadavků a nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie), časový postup zavádění. Změny zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
Důsledky v navrhování a provádění budov s velmi nízkou energetickou náročností.
Možnosti veřejné ekonomické podpory při snižování energetické náročnosti budov (ENB). Předpokládaný rozvoj iniciačních a motivačních dotačních programů typu OPŽP, ZÚ a Nový Panel s požadavky nad rámec předpisu.

Více informací ZDE.

Přihláška on-line ZDE25.11.2011


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,OPPA, Cech malířů a lakýrníků ČR
Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA
Vás zve na:

kurz:
Zpěňující protipožární nátěry - BEZPLATNÝ KURZ PRO PRAŽSKÉ ŘEMESLNÍKY

kurz se uskuteční: 

 

Nadace ABF (Katedra stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1

01.12.2011 09:00 - 14:00

Zaměřeno na: 

Oblast použití, podmínky aplikace, výpočet spotřeby protipožárního nátěru. Nejčastější chyby při realizacích. Legislativa. 

 

Více informací ZDE.

Přihláška on-line ZDE


Stavební a technický veletrh Stavotech - Moderní dům Olomouc

Stavební a technický veletrh Stavotech - Moderní dům Olomouc

Stavební a technický veletrh Stavotech - Moderní dům Olomouc… Celý článek
STAVBA - TEPLO - ENERGIE - Veletrh úspor Ostrava

STAVBA - TEPLO - ENERGIE - Veletrh úspor Ostrava

STAVBA - TEPLO - ENERGIE - Veletrh úspor Ostrava… Celý článek
Nová zelená úsporám na FOR ARCH 2023

Nová zelená úsporám na FOR ARCH 2023

Nová zelená úsporám na FOR ARCH 2023… Celý článek
Webinář ISOVER: Jak na zateplení podkroví?

Webinář ISOVER: Jak na zateplení podkroví?

Webinář - Jak na zateplení podkroví?… Celý článek
Webinář - Vzduchotěsná řešení prostupů a detailů u staveb

Webinář - Vzduchotěsná řešení prostupů a detailů u staveb

Webinář - Vzduchotěsná řešení prostupů a detailů u staveb… Celý článek
Summit Koncepce BIM

Summit Koncepce BIM

Již druhý ročník setkání Summit Koncepce BIM proběhne 24. února 2022 on-line z konferenčního sálu v … Celý článek
Co nového se chystá v oblasti stavebnictví pro rok 2022?

Co nového se chystá v oblasti stavebnictví pro rok 2022?

SG Fórum: Novinky ve stavebnictví pro rok 2022… Celý článek
Festival architektury 2020: Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí

Festival architektury 2020: Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí

V Brně bude probíhat Festival architektury 2020… Celý článek
Škola mistrů 2020 - Zateplovací systémy Cemixtherm

Škola mistrů 2020 - Zateplovací systémy Cemixtherm

Cemix: semináře Škola mistrů 2020… Celý článek
Školení 2020 od společnosti DEK stavebniny

Školení 2020 od společnosti DEK stavebniny

Školení od společnosti DEK v roce 2020… Celý článek
Školení pro profesionály od PCI

Školení pro profesionály od PCI

Školení pro profesionály od PCI 2020… Celý článek
Lednová INFOTHERMA představí trendy ve vytápění

Lednová INFOTHERMA představí trendy ve vytápění

Trendy ve vytápění na výstavišti v Ostravě… Celý článek
1 | 2 | ... | 4
Rubriky článků