hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Popis údajů k izolaci

Název výrobku

Výrobci

Stručný popis a charakteristiky
výrobku
Stručný popis a charakteristiky výrobku

Technické listy ke stažení, www stránky, kontakt (pouze po
zaregistrování firmy
)

Materiál

Specifikujte materiál, z kterého je izolace vyráběna

Součinitel tepelné vodivosti - λ
(lambda);(W/(m.K)
Tato veličina vyjadřuje schopnost konstrukce vést teplo, konkrétně
rychlost šíření tepla ze zahřáté části konstrukce do chladnější části. Čím je
hodnota nižší ,tím je vyžší účinnost tepelné izolace

Faktor Difuzního odporu
materiálu µ
(mí)
Tento faktor poukazuje na schopnost daného materiálu propouštět vodní
páry. Této vlastnosti říkáme, že materiál dýchá. Čím vyšší hodnota, tím
vyšší propustnost

Objemová hmotnost
(kg/m3)

Průměrná hustota konstrukce ze sypkého nebo pórovitého materiálu

Třída reakce na oheň

A až F od nejvyšší požární odolnosti po nejnižší

Rozměry š. x dl.

Rozměry výrobků šíře x délka; popř. tloušťka

Poznámka

Jiné, důležité informace k izolaci


Ceny
Ceny všech výrobků jsou zadávány vždy jako základní, jsou pravidelně
aktualizovány.
Pokud se cena střešní izolace často mění, je pod cenou uvedena
poznámka s odkazem na aktuální cenu u výrobce.

Název výrobku

Popis výrobku, ke kterému je cena vztažena

Cena za 1m3

 
Rubriky článků