hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Vakuová izolace, VIP

Většinu objemu běžně dostupných tepelných izolací tvoří vzduch, a proto jsou hodnoty tepelné vodivosti těchto izolací blízké hodnotě vzduchu. Jestliže je z izolačního materiálu odčerpán vzduch, rapidně poklesne tepelná vodivost takového materiálu a součinitel tepelné vodivosti je i při malých tloušťkách extrémně nízký, až 0,004 W/(mK) pro vakuovou izolaci o síle 2 cm.

Samotná vakuová izolace se skládá z mikroporézního jádra na bázi křemíku, z něhož je vyčerpán vzduch a které je uzavřeno a utěsněno v tenkém hermeticky uzavřeném obalu. Tímto je dosaženo opravdu velmi nízké tepelné vodivosti materiálu.
Se svým deklarovaným součinitelem vodivosti λD = 0,007 W/(m·K) dosahuje výrobek až pětkrát vyšší izolační schopnosti oproti jiným izolačním materiálům. Pokud je výrobek správně instalován a chráněn proti poškození a penetraci, poskytuje vakuová izolace spolehlivou a dlouhodobou tepelnou izolaci po celou dobu životnosti budovy.

Vakuová izolace je tak nejúčinnější tepelná izolace, kterou lze v současnosti použít pro zateplení stavby.

Vakuovou izolaci je nejlépe použít tam, kde není dostatek prostoru pro vložení klasické tepelné izolace.

Vakuová izolace je vhodná i do skladeb podlah s podlahovým vytápěním. Používá se ve stavebnictví (v nezatížených skladbách) i jako průmyslová izolace. Je vhodná pro nízkoenergetické, pasivní a nulové budovy.

Kde je vakuová izolace ideální

  • Izolace za žaluziovým kastlíkem
  • Izolace ostění a překladů
  • Izolace balkonů a teras
  • Izolace podlah při rekonstrukci
  • Izolace plochých střech
  • Fasádní izolace


Výhody vakuové izolace oproti jiným izolačním materiálům

  • 5 x vyšší izolační účinek než běžné tepelné izolanty (MW, EPS)
  • Izolační materiál pro přerušení tepelných mostů
  • 100 % Hydrofobní a vzduchotěsný materiál
Rubriky článků