hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aerogelová izolace, Aerogel

O látce Aerogel se mluví jen v superlativech. Materiál, který působí na omak jako velmi lehká křída, je také nazýván „pevným kouřem“, neboť u jeho nejlehčí verze tvoří z 99,8 % objemu vzduch. Zbývající 0,2 % tvoří oxid křemičitý.

V dnešní době má Aerogel díky svým unikátním vlastnostem na svém kontě již 15 záznamů v Guinnessově knize rekordů, například jako látka s nejmenší hustotou nebo jako nejlepší izolační látka. Aerogel si čím dál více nachází uplatnění jako tepelná izolace ve stavebnictví při řešení kritických míst i jako izolace v průmyslu.

Aerogel vyniká nízkým součinitelem tepelné vodivosti, pohybujícím se v rozsahu λ = 0,013–0,020 W/m.K, a tedy v hodnotách nižších než u naprosto klidného vzduchu (λ = 0,026 W/m.K). To proto, že rozměr pórů je menší než střední volná dráha molekul vzduchu. Jemná struktura tak efektivně omezuje přenos tepla.

Aerogely mohou být připraveny z řady chemických prvků. Nejběžnější jsou aerogely křemičité, byly však vyrobeny také aerogely na bázi uhlíku, hliníku, chrómu, zinku, cínu.

Výhody tepelné izolace Aerogel:

  • Dokonalá tepelná izolace - výjimečně nízký součinitel tepelné vodivosti λ = 0,013–0,020 W/m.K (až 5x lepší tepelná izolace než běžná izolace)
  • Jednoduchá a rychlá instalace – Snadno stříhatelný a formovatelný do požadovaných tvarů, těsných zakřivení a prostorů s omezeným přístupem
  • Pevná struktura – Materiál je jemný a ohebný, ale s výborným odpružením. Spaceloft® se vrací do původního stavu i po stačení 55kPa
  • Hydrofobní, avšak difuzně otevřený, odpuzuje vodu, díky otevřeným pórům mohou plyny/vodní pára volně procházet
  • Látka s nejnižší známou hustotou (až 99,8% tvoří vzduch)
  • Jediný materiál s pórovitostí přesahující 95%
  • Nehořlavý, tvarově stabilní (teplota tavení kolem 1200°C)
  • Použitelnost v teplotách rozmezí -200°C až +650°C
  • Vrací se do původního stavu i po stačení 55kPa
Rubriky článků