hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Salith zateplovací systémy

Popis výrobce značky SALITH®

Výrobcem značky SALITH® je VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., která svou výrobu začala od roku 1872. Její sortiment tvoří vápenné a vápencové produkty určené pro hutní, chemický a energetický průmysl. Nejvýznamnějším výrobkem Vápenky Vitošov s.r.o. je systém suchých omítkových a maltových směsí SALITH® , tento ucelený program nabízí stavebníkům systémová řešení a je určen pro široké použití. Dlouhodobá tradice, cílený výzkum a vývoj jsou zárukou kvalitního produktu, který patří mezi významné a uznávané značky na trhu v České republice.

Produkty firmy Salith.cz

Nabízí široký výběr omítkových směsí SALITH® , kde patří zdící malty, jádrové omítky, štukové omítky, betonové potěry a postřiky, lepící tmely a minerální šlechtěné omítky. Výrobky SALITH® na sebe navazují a vzájemně se doplňují, což zaručuje optimálnost systému.

Vlastnosti zateplovacího systému SALITHERM

Společnost vyrábí rovněž venkovní tepelně izolační zateplovací systém značky SALITHERM, který je vhodný jak pro přestavbu a modernizaci starých budov, ale také pro nové stavby. Tyto systémy brání průniku tepla obvodovou zdí, čímž ve velké míře klesá tepelná ztráta,který extrémně brání průniku tepla obvodovou zdí. Jsou vyrobeny z pěnového polystyrenu s omítkou a z minerální vlny s omítkou, které se používají jako vnější izolace stěn budov.

Zpracovat nabídku na zateplení

Rubriky článků