hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Kalkulačka izolace terasy a zelené střechy - navrhněte si izolaci sami a správně


1. Typ konstrukce - Terasa, zelená střecha

Výpočet je pouze orientační - do výpočtu celkového U skladby je uvažována korekce ΔU=0,015W/m2K dle ČSN EN ISO 6946 za proudění vody mezi tepelnou izolací u inverzních střech.(ΔU může být proměnlivá podle tloušťky tepelné izolace)

F povrchová vrstva

Neuvažováno do výpočtu


E vrchní izolační vrstva nad hydroizolací


D hydroizolace

tloušťka: 8 mm

C podkladní izolační vrstva pod hydroizolací


B spádová izolace

průměrná

A nosná konstrukce + parozábrana

2. Úroveň zateplení domu

  • Zateplení dle zadaných parametrů
  • Požadované zateplení dle ČSN
  • Doporučené zateplení dle ČSN (vyhovuje Zelená úsporám)
  • Doporučené hodnoty pro pasivní budovy

Rubriky článků