hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Kalkulačka skladby ploché střechy - navrhněte si izolaci sami a rychle


1. Typ konstrukce - Oprava střechy

Součinitel prostupu tepla je nutné stanovit pro průměrnou tloušťku tepelné izolace v ploše střechy. Pro místo s nejnižší a nejvyšší tloušťkou je třeba posoudit další parametry skladby jako je teplotní faktor vnitřního povrchu a bilance vlhkosti ve skladbě. Pro komplexní návrh nás prosím kontaktujte.

E hydroizolace 2x asfaltový pás

tloušťka: 8 mm

D nová tepelná izolace


Cnová spádová izolace

průměrná

Bstávající vrstvy ploché střechy

polystyren (λ - 0,055)
minerální vlákno(λ - 0,07)
škvárový násyp
betonová mazanina
hydroizolace - lepenka

A nosná konstrukce

2. Úroveň zateplení domu

  • Zateplení dle zadaných parametrů
  • Požadované zateplení dle ČSN
  • Doporučené zateplení dle ČSN (vyhovuje Zelená úsporám)
  • Doporučené hodnoty pro pasivní budovy

Rubriky článků