hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Klasická plochá střecha


1. Typ konstrukce - Klasická plochá střecha

Součinitel prostupu tepla je nutné stanovit pro průměrnou tloušťku tepelné izolace v ploše střechy. Pro místo s nejnižší a nejvyšší tloušťkou je třeba posoudit další parametry skladby jako je teplotní faktor vnitřního povrchu a bilance vlhkosti ve skladbě. Pro komplexní návrh nás prosím kontaktujte.

E hydroizolace 2x asfaltový pás

tloušťka: 8 mm

D vrchní tepelná izolace


C spádová izolace

průměrná

B podkladní tepelná izolace


A nosná konstrukce + parozábrana

2. Úroveň zateplení domu

  • Zateplení dle zadaných parametrů
  • Požadované zateplení dle ČSN
  • Doporučené zateplení dle ČSN (vyhovuje Zelená úsporám)
  • Doporučené hodnoty pro pasivní budovy

Rubriky článků