hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Izolace střech - Izolatéři

Izolace střech - Izolatéři

HYDROIZOLACE

Účelem hydroizolací je zamezit působení nepříznivého účinku vody, popřípadě látek v ní obsažených na stavební konstrukce. Voda v konstrukci může poškodit celkovou funkčnost objektu a to jak z hlediska nosných konstrukcí budov, tak z hlediska povrchů a vybavení objektu. Nemluvě o vodě, která v konstrukci zmrzne.IZOLAČNÍ MATERIÁLY A POUŽITÍ

Povlakové izolace

Jako jeden z nejúčinnějších hydroizolačních materiálů na izolace střech a spodní stavby se dnes používají ASFALTOVÉ PÁSY. Používají se jak tzv. oxidované asfaltové pásy (starší a levnější varianta) nebo modifikované asfaltové pásy, na rozdíl od oxidovaného asfaltu mají modifikované pásy větší tažnost a vysokou mechanickou odolnost při minusových teplotách. Modifikované asf. pásy se používají jako vrchní hydroizolační vrstva. Asfaltové pásy se také liší podle materiálu nosné vložky - skelná rohož, skelná tkanina, polyesterová rohož, kombinované vložky. Do parozábran na izolace střech je možné použít vložku Hliníkovou. Asfaltové pásy se mezi sebou a k podkladní konstrukci spojují přitavením, podle typu vložky je také možné je k podkladní konstrukci mechanicky kotvit.


Dalším velmi používaným izolačním materiálem na izolace střech jsou FOLIE, které se nejčastěji vyrábí z měkčeného PVC, dále s polyolefinu, polyetylenu, pryže a z dalších méně používaných materiálů. PVC folie se od ostatních termoplastických izolací liší hlavně svou výbornou svařitelností, dobrou ohebností a hlavně jsou difúzně otevřené a mají největší difúzní odpor ze všech povlakových hydroizolací. Folie musí být chráněny před poškozením geotextílií. Musí se aplikovat na vyčištěný, zarovnaný povrch zbavený všech nerovností.
Tyto izolace jsou k podkladní konstrukci kotveny, v případě zatěžovaných střech (terasy, zelené střechy) jsou volně loženy. Mezi sebou se ve spojích nejčastěji horkovzdušně svařují.


Některé povlakové krytiny, jsou obzvlášť odolné proti prorůstání různých kořínků. Takováto izolace se aplikuje například do tzv. zelené střechy.
Povlakové izolace jsou v případě provádění spodních izolací účinné nejen proti vodě, ale zamezují také průchodu radonu.

Stěrkové izolace

Stěrkových izolací, které se používají na izolace plochých střech, balkóny, terasy a jiné existuje velká řada. Bitumenové stěrky, minerální stěrky, stříkaná fólie atd.
Novinka na trhu - Krystalizační hydroizolace
Novým druhem hydroizolací jsou tzv. krystalizační hydroizolace. Vyrábí se ze silikonového materiálu, který ve výsledku vykazuje velice dobré vlastnosti. Jsou ovšem závislé na kvalitě odvedené práce. Tyto izolace lze aplikovat na betonové konstrukce( izolace spodní stavby), které následným ošetřováním betonu dodávají potřebné množství vody izolaci, ve které může dojít k chemické reakci, díky níž proběhne dodatečná krystalická reakce.
Vytvořené krystalky zaplní zbývající mezery v betonu a chrání tak konstrukci před vlivem vody. Na stavbu ji dostanete jako prášek, který obsahuje jemně mletý portlandský cement, křemičitý písek a speciální přísady.
Prášek se může přidat přímo do betonové směsi nebo se může nanášet formou nástřiku, nátěru, jako tmel pro lokální ošetření nebo jím zasypeme ještě nezatvrdlý beton.


TEPELNÉ IZOLACE


Na zateplení střech a fasád se nejčastěji používají dva tepelně izolační materiály. Jedná se o polystyren a minerální vlákna. Oba materiály mají nepřeberné množství druhů a typů. Polystyren se objevuje nejen ve své základní formě, a to je expandovaný polystyren (EPS), ale také jako tvrdší varianta extrudovaný polystyren (XPS). Další hojně používanou variantou jsou izolace na bázi minerálních vláken.

 

Záruky, životnost a kontroly izolací střech

Někteří odborníci tvrdí, že například izolace z měkčeného PVC mohou mít životnost až 70 let. Prokazují to zkoušky z laboratoře a různé zátěžové testy. Ovšem v praxi jde o jiná čísla, dostávají se někam k 40 rokům životnosti. Ale i to je velice dlouhá doba, a pokud by vám měla izolace střech vydržet minimálně 40 let, není o čem diskutovat.

Firmy nabízejí různou délku záruky na odvedenou práci. Některé poskytují na izolace střech 5 let, některé 12 let a ještě k tomu přidají 1x do roka kontrolu funkčnosti izolace právě na vaší střeše. Je dobré si firmu vybírat nejen podle referencí, ale i podle poskytovaných komplexních služeb.


Další souvidející články:

Hydroizolace - asfaltové pásy a střešní fólie - seriál Moderní střecha.
Izolace plochých střech - Seriál Moderní střecha.
Zateplení střechy - Nadkrokevní systémy - seriál Moderní střecha.
Zateplování střech a fasád - seriál moderní střecha.


Izolace střech zahrnují činnosti spojené s pokládkou kompletních hydroizolačních souvrství na střechách, balkonech, terasách, spodních stavbách budov, jezírkách, bazénech. Nejdůležitějšími součástmi izolačních souvrství jsou hydroizolace, tepelné izolace, parozábrany. Tyto souvrství je možné dělit podle izolačních materiálů do několika skupin (viz. popis níže).

Rubriky článků