hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

SERIÁL: TEPELNÉ VAZBY - DÍL 1.

9. 4. 2019

1. díl tepelných vazeb odpovídá na otázky, na co a proč si dát pozor u stavebního detailu. Jaké chyby mohou stavbaři, či jejich zákazníci udělat? Odpovědi na tyto otázky naleznete v následujících řádcích.

 

Požadavky na stavební detaily

Stavební detail je pojem pro podrobnější rozpracování stavebního řešení konstrukce. Toto rozpracování musí pomáhat řešit celou konstrukci tak, aby odpovídala celé stavbě. Stává se, že jednotlivé detaily nabízené v katalozích některých firem na sebe nenavazují, např. detail okna u parapetu neodpovídá detailu okna v nadpraží či u ostění. Doporučuji proto všem, kteří budou stavební detaily přebírat, aby si uvědomili, zda je daný detail skutečně funkční a odpovídá projektované konstrukci.


Konstrukce musí ve všech detailech splňovat veškeré požadavky:

  • statický (nesmí dojít k poruše stability)
  • zvukověizolační (případně musí odizolovat i vibrace)
  • vodoizolační (pokud je tento požadavek relevantní)
  • tepelněizolační (nesmí způsobovat nadměrné tepelné mosty či tepelné vazby a povrch konstrukce musí být natolik teplý, aby na něm nedocházelo k růstům plísní)
  • vzduchotěsnost proti pronikání větru
  • dostatečnou životnost danou požadavkem na životnost stavby cenovou přiměřenost
  • a především – konstrukce musí být na stavbě realizovatelná, včetně všech napojení na další konstrukce

Tyto zdánlivě jednoduché požadavky v praxi naráží na problémy, neboť mnoho lidí nemá reálnou představu o tom, jak se na stavbě bude daný stavební detail realizovat a při jeho projektování si často neuvědomí souvislosti a návaznosti na další konstrukce. Časté chyby jsou i ve způsobu realizace – některé detaily, ač vypadají sebelépe vymyšlené, v praxi nejdou zrealizovat, popřípadě je řešení tak složité či náročné na použití jiných než obvyklých materiálů, že dělníci či vedení stavby rozhodnou o jiném způsobu provedení. To pak vede k nevhodným řešením majícím často fatální vliv na kvalitu stavby.


Tento katalog tepelných vazeb se snaží nastínit základní řešení některých detailů tak, aby byly realizovatelné a způsobovaly co nejmenší úniky tepla.Autor: Roman Šubrt
www.isover.cz
Zdroj: Katalog tepelných vazeb
Dotace, energetické posouzení stavby

Pokud řešíte projekt nebo detaily zateplení na opravu domu v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu, můžete čerpat dotace na výše uvedené.
Nepropásněte jedinečnou možnost využít státních dotací a ušetřit si tak až desetitísíce korun!
Oslovte nás přes kontaktní formulář, zajistíme vám Energetické posouzení stavby pro přidělení dotací.

Kontaktní formulářVaše osobní údaje (firma, jméno, email, telefon, adresa stavby, projekt) zpracováváme a držíme pouze za účelem vytvoření nabídky na materiál – což je Váš i náš oprávněný zájem.
Další informace se dozvíte v našich Zásadách zpracování údajů.
Rubriky článků