hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

SERIÁL: TEPELNÉ VAZBY - 2. DÍL

29. 4. 2019

Optimální tloušťka tepelné izolace

Stávající stavebnictví používá tepelné izolace výrazně více, než tomu bylo dříve. Používají se i výrazně větší tloušťky tepelných izolantů a stojíme před otázkou, zda náhodou nejsou tloušťky 160 či 200 mm více, než je „rozumné“. Otázkou však je, co to je rozumné.

 

Pokud se na to podíváme z pohledu potřeby energie, tak jsou výpočty jednoduché. Stačí zjistit, kolik energie je na výrobu tepelné izolace potřeba a kolik ušetří tepelné izolace za svůj život. Optimum je pak tam, kde je součet těchto energií nejmenší. Zde záleží především na vstupních parametrech, a to jak konstrukce, tak i délky životnosti stavby, energetické náročnosti tepelné izolace apod.

Níže je proveden výpočet optimální tloušťky tepelné izolace z pěnového polystyrenu stěny. Uvažovaná životnost stavby je 30 let, což je jistě o mnoho let méně, než jaká bude skutečná životnost. Výpočty jsou provedeny na klimatická data dle TNI 73 0331 a jsou provede- ny ve dvou variantách. První je zeď bez dalších vlivů, druhý případ pak sleduje možný vliv tepelných zisků, které jsou uvažovány ve výši 30 % z potřeby tepla na vytápění. Výpočtový postup byl zvolen dle ČSN EN ISO 13 790. V tabulce 1 je optimální tloušťka tepelné izolace pro různé druhy stěn. V tabulce 2 je sumarizována potřeba tepla na vytápění na 1 m2 stěny. V tabulce 3 jsou pak výchozí parametry uva- žované ve výpočtech.


Tabulka 1 – optimální tloušťka tepelné izolace

Tabulka 1 – optimální tloušťka tepelné izolace


Tabulka 2 – potřeba tepla na vytápění pro 1 m2 stěny


Tabulka 2 – potřeba tepla na vytápění pro 1 m2 stěny

Tabulka 3 – uvažované vlastnosti pěnového polystyrenu
Tabulka 3 – uvažované vlastnosti pěnového polystyrenu


Energii potřebnou na výrobu tepelné izolace a vytápění budovy pro různé tloušťky tepelného izolantu lze znázornit i graficky. V grafu 1 je uvedena potřeba energie pro zdivo z cihel plných se zateplením z pěnového polystyrenu EPS 70F při životnosti tepelné izolace 30 let.


Graf 1 – potřeba energie na vytápění a na výrobu tepelné izolace pro zdivo z cihel plných se zateplením z pěnového polystyrenu 70F, životnost 30 let
Graf 1 – potřeba energie na vytápění a na výrobu tepelné izolace pro zdivo

Z grafu je patrné, že součtová křivka potřeby energie je v rozmezí tlouštěk tepelné izolace 280 až 1190 mm velmi plochá. V tomto rozmezí leží pro tuto konstrukci optimální tloušťka tepelné izolace.

Lze samozřejmě uvažovat libovolnou dobu životnosti. Pro tepelnou izolaci zabudovanou v konstrukci platí, že její životnost je téměř neomezená. Je tedy možné počítat i s dvojnásobnou dobou životnosti, tedy 60 let. Pro tuto životnost je vyjádřena potřeba energie pro zdivo z cihel plných se zateplením z pěnového polystyrenu EPS 80F v grafu 2. Křivka je ještě plošší a relevantní optimální tloušťka tepelné izolace se pohybuje v intervalu cca 360 až 1600 mm. (Nejnižší bod je u tloušťky tepelné izolace 740 mm.)


Graf 2 – potřeba energie na vytápění a na výrobu tepelné izolace pro zdivo z cihel plných se zateplením z pěnového polystyrenu 70F, životnost 60 let
Graf 2 – potřeba energie na vytápění a na výrobu tepelné izolace pro zdivo z cihel plných se zateplením

 
Autor: Roman Šubrt
www.isover.cz
Zdroj: Katalog tepelných vazeb

 

Dotace, energetické posouzení stavby

Pokud řešíte projekt nebo detaily zateplení na opravu domu v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu, můžete čerpat dotace na výše uvedené.
Nepropásněte jedinečnou možnost využít státních dotací a ušetřit si tak až desetitísíce korun!
Oslovte nás přes kontaktní formulář, zajistíme vám Energetické posouzení stavby pro přidělení dotací.

Kontaktní formulářVaše osobní údaje (firma, jméno, email, telefon, adresa stavby, projekt) zpracováváme a držíme pouze za účelem vytvoření nabídky na materiál – což je Váš i náš oprávněný zájem.
Další informace se dozvíte v našich Zásadách zpracování údajů.
Rubriky článků