hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Pokles dotykové teploty podlahy

12. 2. 2018

Podlahy se zatřiďují z hlediska dotykové teploty podlahy Δθ10,N

 

Kategorie podlah z hlediska poklesu dotykové teploty podlahy

Podle účelu budovy a místností jsou stanoveny požadované a doporučené kategorie podlah z hlediska poklesu dotykové teploty, jak je uvedeno v tabulce 8. Pro místnosti, jejichž účel není v tabulce 8 uveden, se použijí hodnoty pro obdobný uvedený účel místnosti. Další požadavky mohou být odvozeny z jiných předpisů*).

Kategorie podlah - požadované a doporučené hodnoty

Poznámky
  1. Pokles dotykové teploty podlahy Δθ10,N se stanoví podle ČSN 73 0540-4 na základě tepelné jímavosti podlahy B a vnitřní povrchové teploty podlahy θsi.
  2. Pro podlahy s podlahovým vytápěním se pokles dotykové teploty podlahy θ10 stanovuje a ověřuje pro vnitřní povrchovou teplotu podlahy θsi stanovenou bez vlivu vytápění při návrhové teplotě přilehlého prostředí odpovídající návrhové teplotě venkovního vzduchu na začátku nebo na konci topného období θe = 13°C.*)
*)  Např. vyhláška č. 268/2009Sb., vyhláška č. 410/2005 Sb.

 

 

Zdroj:
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (10.2011); Změna Z1 (4.2012)
Zdroj: Publikace Stavební příručka, od vydavatelství Grada
Autor: Josef Remeš, Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Petříček a kolektiv

Stavební příručka

Rubriky článků