hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Chybné žádosti k Nové zelené úsporám lze vzít zpět a podat novou

4. 9. 2013

Žadatelé, kteří chybovali při podání žádosti, mají možnost vzít ji zpět a podat svou žádost znovu.

 

V případě, že jste při elektronickém podání žádosti chybovali nebo si z jakéhokoliv důvodu přejete vzít svou podanou žádost zpět, tuto možnost máte. V rubrice dokumenty ke stažení naleznete formulář „Zpětvzetí žádosti o podporu v programu Nová zelená úsporám 2013". Vyplněný formulář opatřete úředně ověřeným podpisem a následně doručte v obálce označené „Zpětvzetí žádosti NZÚ 2013" (osobně či poštou) na podatelnu SFŽP ČR v Praze (Olbrachtova 2006/9 140 00, Praha 4).

O zrušení budeme žadatele informovat mailem i poštou nejpozději do 8 dnů ode dne doručení či osobního předání na podatelnu SFŽP ČR v Praze. Teprve po provedení zrušení žádosti bude žadatelům umožněno nové elektronické podání žádosti. Nové podání žádosti o podporu bude možné nejdéle do vyčerpání alokace v rámci Programu.

Projekt Nová zelená úsporám 2013Přílohy žádosti

Přílohy žádosti o podporu v programu Nová zelená úsporám 2013, kterou jste vzali zpět, můžete použít jako přílohy žádosti nové (část žádosti: S žádostí o podporu předkládám).

Stačí pouze v nově zadávané žádosti v části S žádostí o podporu předkládám (povinné přílohy) do posledního řádku Ostatní přílohy vyplnit větu „Přílohy žádosti již byly dodány s žádostí xxxxxxxxx" a uvést číslo žádosti, kterou jste vzali zpět.

Případné další nové přílohy žádosti o podporu zašlete s nově zadanou, vytištěnou a podepsanou žádostí do 8 dnů na adresu Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.Zdroj: Oficiální web programu Nová zelená úsporám 2013Rubriky článků