hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Nová Zelená úsporám - oblast podpory

13. 3. 2013

Rozdělení celkové alokace v poměru 70 % / 30% ve prospěch objektů určených k bydlení je dáno skutečností, že vlastníci rodinných domů nemohou čerpat prostředky z jiných dotačních programů tak, jako vlastníci objektů veřejných služeb. V oblasti rodinných a bytových domů se dá také předpokládat větší pákový efekt při použití výhradně soukromých zdrojů na dofinancování akce.Zelená úsporám - Alokace zdrojů

Oblast podpory na snížení energetické náročnosti objektů k bydlení

  • podporována budou komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti budov, spočívající v realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy (izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů apod.), dále pak instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, regulace otopné soustavy (např. termostatické hlavice, inteligentní systémy měření a regulace)
  • možnost realizovat opatření je nově dostupné téměř všem žadatelům - pokud žadatelé o dotaci nebudou mít pro spolufinancování oprav dostatek vlastních prostředků, budou mít možnost získat výhodné bankovní úvěry; snadné získání těchto úvěrů a jejich nízké úrokové sazby bude zajištěno prostřednictvím bezplatných záruk, které stát poskytne za splácení těchto úvěrů
  • preciznější nastavení výše přímé podpory - je stanovena jako pevná dotace na m2 každého jednotlivého provedeného opatření na zateplení obvodových stěn, zateplení stropu / podlahy / stěny k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů. Výše jednotkové dotace na m2 každého opatření odpovídá procentnímu podílu z normovaných způsobilých nákladů na realizaci opatření, a to v několika hladinách, dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy.
  • model financování opatření formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu
  • podpora na projektovou přípravu - podpora na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy

 


Další informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám najdete zde

zdroj: mzp.czRubriky článků