hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Nová zelená úsporám se osvědčuje více než dobře. Lidé si od října 2015 požádali už o miliardu.

13. 6. 2016

Kontinuální výzvy v programu Nová zelená úsporám se osvědčují více než dobře. Lidé si od října 2015 požádali už o miliardu.

Nově zavedené kontinuální výzvy v programu Nová zelená úsporám (NZÚ), které majitelům rodinných domů na území celé České republiky i bytových domů v Praze umožňují žádat o dotaci v libovolném čase do konce roku 2021, přinášejí skvělé výsledky. Začátkem června 2016 podané žádosti překročily částku jedné miliardy korun v dotační podpoře.

 

Příjem žádostí do průběžné výzvy pro rodinné domy odstartoval 22. října loňského roku. Jedná se o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které je možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Majitelům rodinných domů nabízí dotace například na výměnu oken a dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy, přičemž jednotlivé typy opatření lze vzájemně kombinovat. Podporována je i výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností.

„Výzva jede skutečně na plné obrátky. K začátku června na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo 5182 žádostí za více než jednu miliardu korun. Zájem ze strany žadatelů nás jen utvrzuje v tom, že jsme program nastavili správně,“ komentuje aktuální stav programu ministr životního prostředí Richard Brabec. Žadatelé oceňují zejména upravené podmínky programu. „Zásadní novinkou průběžné výzvy určené pro rodinné domy je, že domácnosti mohou podávat žádosti o dotaci, kdykoli jim to vyhovuje a za zcela stejných podmínek. Nejsou nikterak omezeni několika mála měsíci příjmu žádostí a nemusí opakovaně studovat změny v programu. Naopak o dotace mohou nepřetržitě žádat dle svých finančních možností až do 31. prosince 2021, kdy celý program skončí,“ vysvětluje dále ministr Brabec.
Kontinuální výzva pro rodinné domy  –  počet žádostí dle kraje nemovitost, zdroj: MŽP
Graf: Kontinuální výzva pro rodinné domy – počet žádostí dle kraje nemovitosti, zdroj: Ministerstvo životního prostředí MŽP

Výše získané dotace se odvozuje od rozsahu prováděných opatření. Ve vztahu k investičním nákladům realizovaných nízkoenergetických projektů se aktuálně pohybuje většinou v rozmezí 30 a 40 procent. Výjimkou však nejsou žadatelé, kteří získali dotaci až 50 procent celkových investičních nákladů. To jsou například ti, kteří provedli důkladné komplexní renovace zahrnující výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn a zateplení konstrukcí k nevytápěnému prostoru (půdě, sklepu, garáži,…).

Podle statistik Státního fondu životního prostředí ČR průměrná dotace na projekt z programu Nová zelená úsporám na zateplení rodinného domu vychází zhruba na 230 tisíc korun. Na instalaci fotovoltaického systému může žadatel přitom dostat až 100 tisíc korun.
Kontinuální výzva pro rodinné domy  –  podíl jednotlivých podoblastí na celkové  podpoře, zdroj: MŽP
Graf: Kontinuální výzva pro rodinné domy – podíl jednotlivých podoblastí na celkové podpoře, zdroj: Ministerstvo životního prostředí, MŽP

„Dotace z programu Nová zelená úsporám lze čerpat i na efektivní využití zdrojů energie, například na výměny elektrických zdrojů za účinná tepelná čerpadla, instalace termických a nově i fotovoltaických solárních systémů a instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Na výměnu neekologických zdrojů na tuhá paliva je možné získat výhodnější podporu přímo z tzv. kotlíkových dotací Operačního programu Životní prostředí, což jsme promítli do nastavení NZÚ, aby se podporovaná opatření nedublovala,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Z došlých a schválených žádostí v kontinuální výzvě programu Nová zelená úsporám pro majitele rodinných domů bylo dosud vyplaceno, nebo je v procesu financování více než tisíc žádostí s požadovanou dotací zhruba 100 milionů korun. Dalších 4135 žádostí již bylo schváleno a k vyplacení dotace dojde v okamžiku, jakmile vlastník provede realizaci a předloží na Fond faktury. Nejvíce podaných žádostí je zaměřeno na zateplení rodinných domů, kam směřuje téměř 80 procent dotačních příspěvků. Významný je ale i počet žádostí o dotaci na výstavbu rodinných domů ve velmi nízkém energetickém standardu, roste počet žádostí na zavedení fotovoltaických systémů.

Nová zelená úsporám přitom nenabízí dotace pouze majitelům rodinných domů. Dotaci z něj mohou čerpat i vlastníci bytových domů na území hlavního města.

„Mimopražští vlastníci bytových domů mohou čerpat stejně vysoké dotace jako pražští žadatelé v NZÚ na obdobná nízkoenergetická opatření z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj,“ upřesňuje Petr Valdman. Zároveň upozorňuje na to, že i výzva programu Nová zelená úsporám zaměřená na podporu bytových domů v Praze byla nastavena jako výzva kontinuální.

„Zhruba tři měsíce od spuštění nové výzvy pro bytové domy evidujeme 150 žádostí s celkovým požadavkem podpory ve výši 115 milionů korun,“ komentuje aktuální výsledky Valdman a dodává, že největší zájem je o příspěvky na zateplení v oblasti A.1 – tzv. mělká komplexní renovace s téměř 50% podílem na celkové podpoře.
Kontinuální výzva pro bytové domy  –  podíl jednotlivých podoblastí na celkové  podpoře, zdroj: MŽP
Graf: Kontinuální výzva pro bytové domy – podíl jednotlivých podoblastí na celkové podpoře, zdroj: Ministerstvo životního prostředí, MŽP

Žadatelé o dotaci na nízkoenergetické úpravy bytových domů v Praze mohou podávat žádosti stejně jako vlastníci rodinných domů kdykoli do konce prosince roku 2021. Rovněž platí, že opatření lze realizovat na etapy. Po čerpání jedné dotace si tak klidně můžou zažádat o další. Program Nová zelená úsporám běží od roku 2014 a během této doby bylo již proplaceno Státním fondem životního prostředí ČR 6262 žádostí na energeticky úsporné renovace rodinných a bytových domů téměř za 710 milionů korun.


Zdroj a autor článku: Ministerstvo životního prostředí, tiskové centrum a dotační program Nová zelená úsporám
Logo Ministerstvo životního prostředíLogo dotačního programu Nová zelená úsporám


Rubriky článků