hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Výpočetní postupy a okrajové podmínky pro podprogram Nová zelená úsporám

15. 3. 2016

Metodické pokyny k upřesnění výpočetních postupů, krycí listy technických parametrů a výpočetní nástroj solárních termických systémů pro bytové domy

Logo programu nová zelená úsporámStátní fond životního prostředí ČR vydává Metodické pokyny k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY a formuláře Krycích listů technických parametrů pro 2. výzvu k podávání žádostí. Zveřejněn byl také nový výpočetní nástroj pro bilancování solárních termických systémů.
 

Metodické pokyny upřesňují výpočetní postupy a vybrané okrajové podmínky pro provádění energetických výpočtů pro účely programu Nová zelená úsporám a jsou pro zpracovatele energetického hodnocení závazné. Úpravy v metodickém pokynu pro 2. výzvu pro bytové domy jsou jen upřesňujícího charakteru, nebo se jedná o doplnění, která nemohou zhoršit výsledky energetické náročnosti budovy. Proto v případě, že již máte výpočet proveden dle metodických pokynů pro 1. výzvu, nemusíte provádět přepočet, výpočty dle dosavadní verze budou akceptovány.

Krycí list technických parametrů je jednou z nezbytných příloh žádosti a obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Kvůli rozšíření podporovaných opatření v rámci 2. výzvy, která jsou odlišná oproti rodinným domům, byly vytvořeny samostatné krycí listy pro bytové domy. Upozorňujeme žadatele a zpracovatele energetického hodnocení, že pro podání žádosti v rámci 2. výzvy je nutné použít aktuální formuláře krycích listů určené pro 2. výzvu, a to zejména z důvodu ne/možnosti automatického nahrání dat do systému.

Ve výpočetním nástroji pro bilancování solárních termických systémů byla nově doplněna možnost zadání celkové vztažné plochy, ke které jsou vztaženy součinitele křivky účinnosti, a to na základě vydání nové normy ČSN EN ISO 9806 pro zkoušení solárních kolektorů. Více informací najdete ve změnovém listu přímo ve výpočetním nástroji, nebo v Metodickém pokynu pro podoblast podpory C.3.

Metodické pokyny najdete v sekci Dokumenty – Metodické pokyny:

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů pro oblast A, C.2, C.4 - 2. výzva BD

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů pro podoblast C.3 - 2. výzva BD

Formuláře Krycích listů najdete v sekci Dokumenty – Formuláře:

Krycí list - 2. výzva Bytové domy - oblast A

Krycí list - 2. výzva Bytové domy - oblast C.2, C.3, C.4

Výpočetní nástroj najdete v sekci Dokumenty – Formuláře:

Výpočetní nástroj pro bilancování solárních termických systémů - 2. výzva BD

Zdroj textu: Oficiální web programu Nová zelená úsporám, TZ
Logo Nová zelená úsporám
Rubriky článků