hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Nová zelená úsporám zjednoduší administraci a poskytne více peněz na projekty

23. 7. 2014

Ministerstvo životního prostředí dnes upravilo podmínky programu Nová zelená úsporám. Dochází k navýšení příspěvku na projekt a ke zjednodušení podmínek. Šance pro budovy snahu o zvýšení přitažlivosti programu pro žadatele jednoznačně vítá. Zároveň považuje za důležité, že nedošlo k úpravě míry dotace a hlavních parametrů programu a je zachována jeho stabilita a předvídatelnost.

 

Logo, Nová zelená úsporám 2014Program Nová zelená úsporám, který Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spustilo 1. dubna, je zhruba v polovině. Zájem o něj ale není tak velký, jak si MŽP představovalo. Byť řada projektů je v přípravě, hodně zájemců odrazuje složitá administrativa. Ministerstvo chce nyní program zjednodušit, zatraktivnit a čerpání peněz tak urychlit.

„Potřebujeme Novou zelenou úsporám rozhýbat, takže vítáme plánované zjednodušení administrativy či větší medializaci programu. Příliv investic do energeticky úsporného stavebnictví má dle řady studií velké multiplikační efekty do české ekonomiky. Absorpční kapacitu jen v segmentu rodinných domů odhadujeme na 4 až 7 miliard ročně. K tomuto číslu bychom se ideálně měli blížit,“ komentoval návrhy ministerstva ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

Logo, Ministerstvo životního prostředíJedním z konkrétních opatření, které ministerstvo navrhuje, je navýšení dotace na zpracování projektu z 10 na 20 tisíc korun. „To je jednoznačně krok správným směrem, projekt žadatele vyjde i na 40 tisíc korun a jeho cena je dle našich informací pro mnoho lidí bariérou podání žádosti,“ uvažuje Holub. Žadatelé také nově nebudou muset přikládat doklad o projednání záměru se stavebním úřadem, úředně ověřenou plnou moc nebo doklad o vlastnictví bankovního účtu.

Ministerstvo také přišlo s lehkým uvolněním energetických podmínek a umožňuje tak do jisté míry i realizaci dílčích opatření, třeba pouze zateplení, bez výměny oken. „To je dvousečné, protože volnější podmínky mohou znamenat, že žadatel dům zrekonstruuje jen částečně, zablokuje si tím potom možnost udělat kompletní energeticky úsporné renovace a nedojde k požadované úspoře energií, kvůli čemuž samotný program vznikl,“ uvažuje Holub. Šance pro budovy tak doporučuje žadatelům, aby si rozmysleli nejen první krok, který chtějí realizovat, ale všechny následné kroky až k celkové renovaci domu.

Více o změnách podmínech programu Nová zelená úsporám se dočete na webu www.novazelenausporam.cz.

Mezi návrhy na zatraktivnění programu zaznívala i možnost navýšení míry investiční podpory pro jednotlivé žadatele. To Šance pro budovy odmítá. „Takový krok by podkopával důvěru žadatelů v dlouhodobě stabilní podmínky programu a jen by rozkolísal trh,“ varuje Holub. Dle propočtů Šance pro budovy je navíc míra investiční dotace srovnatelná se štědrou první Zelenou úsporám.

Pro rok 2014 je v programu alokováno 1,9 miliardy korun. Žádosti je možné podávat až do 31. října 2014.Zdroj: Asociace výrobců minerální izolace AVMI, aktuálně
Logo Asociace výrobců minerálních izolacíRubriky článků