hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zelená úsporám - zateplování staveb

Výměna zdrojů tepla

14. 9. 2020

Uvažujete o výměně kotle či jiného zdroje tepla? Využijte státních dotací. Podmínky dotace naleznete v článku.

 

 

Výměna zdrojů tepla

 

Oblast C.1, C.2: Výměna zdrojů tepla

 

  • Program doplňuje tzv. „kotlíkové dotace“, podporujeme:

- výměny lokálních topidel (kamna);

- výměny elektrických zdrojů tepla za tepelná čerpadla;

- výměna zdroje podporována i pro RD ve vlastnictví
právnických osob (obce, firmy, ...)

 

  • Podpora 25 až 100 tis. Kč dle zvolené technologie (biomasa, TČ, plynové kondenzační kotle nebo napojení na účinnou SZT ….)

  • Parametry nově podporovaných zdrojů jsou nastaveny na úroveň předpisů o ekodesignu

  • Podporována je i výměna nevyhovujících kotlů na dřevo

 

Podoblast podpory Typ zdroje Výše podpory (Kč)
C.1* C.2*
C.1.1 / C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2 / C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3 / C.2.3 Krbová kamna / vložka na biomasu s teplovodním
výměníkem s ruční dodávkou paliva
50 000 40 000
C.1.4 / C.2.4 Krbová kamna / vložka na biomasu s teplovodním
výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
50 000 40 000
C.1.5 / C.2.5 Tepelné čerpadlo voda voda 100 000 80 000
C.1.6 / C.2.6 Tepelné čerpadlo země voda 100 000 80 000
C.1.7 / C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch voda 75 000 60 000
C.1.8 / C.2.8 Plynový kondenzační kotel 35 000 25 000
C.1.9 / C.2.9 Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 30 000

* na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A,
   na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EAnepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1

 

Zdroj: Martin Kotěra (Dotace pro vaše úsporné bydlení, veletrh ForPASIV , 8. 2. 2020)Štítky: Nová zelená úsporám
Rubriky článků