hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zelená úsporám - zateplování staveb

Novinky dotačního programu Nová zelená úsporám

25. 10. 2015

Novinky dotačního programu Nová zelená úsporám, jak je dnes představil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO):

 

  • průběžné přijímání žádostí až do roku 2021. Finance budou uvolňovány postupně, v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek. Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání volné finance, budou zařazeny do zásobníku
  • Logo Ministerstvo životního prostředížádat mohou majitelé domů o výdaje investované maximálně 24 měsíců před zaevidováním žádosti a zároveň ne dříve, než 1. ledna 2014
  • u zateplování budou moci na vyšší částku dosáhnout ti, kterým památkáři určí náročnější postupy, a majitelé rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji
  • pro novostavby s velmi nízkou energetickou náročností bude možné získat dotace podle energetické náročnosti 300.000 až 450.000 korun, do budoucna ministerstvo uvažuje o vyšší dotaci pro domy s ještě nižším dopadem na životní prostředí
  • kvůli zavedení takzvaných kotlíkových dotací nebude možné žádat o podporu pro výměnu kotle, obě dotace však bude možné kombinovat
  • podporována bude instalace fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů i do novostaveb, přičemž výše podpory může dosáhnout 100.000 Kč na dům. Podporu až 35.000 Kč lze získat na solární fotovoltaické systémy pro ohřev teplé vody, které pokryjí potřebu tepla pro ohřev teplé vody alespoň z 50 procent
  • ve fotovoltaice vyšší dotace směřují na podporu systémů propojených s distribuční soustavou, které umožní využít vyrobenou elektřinu k pokrytí okamžité spotřeby v budově. Podmínkou pro přiznání podpory je dosažení alespoň 70 procentní míry využití zisku systému k pokrytí spotřeby přímo v domě, na který je podpora poskytována
  • dotace budou moci získat majitelé starých kotlů na tuhá paliva, pokud se připojí na centrální rozvod tepla, na jehož zásobování mají obnovitelné zdroje vyšší podíl než 50 procent
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla lze nově žádat o podporu i samostatně. Podmínkou je dosažení alespoň 20 procentní úspory měrné spotřeby tepla na vytápění

 

Zdroj: MŽP
Autor: ČTKRubriky článků