hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Požární odolnost tepelných izolací

Požární bezpečnost při zateplování staveb

8. 11. 2019

Přemýšlíte nad zateplením nebo již máte zatepleno, ale nestačí to? Nezapomeňte si vybrat izolační materiál tak, abyste byli v bezpečí v případě požáru. Je třeba také dodržet příslušné normy nejen kvůli ochraně zdraví, ale i kvůli kolaudaci. 


 

Protipožární standardy řeší norma Požární bezpečnost staveb (ČSN 73 0810).

Její novela z roku 2016 upravuje podmínky pro zateplování obytných budov tak, aby se snížila pravděpodobnost šíření ohně přes venkovní tepelnou izolaci. Cílem je zabránit šíření požáru jako v případě obytného domu na obrázku. Podrobnější informace získáte na specializovaném webu zde.


Požár výškové budovy

Oproti minulosti je třeba u zateplovaných budov aplikovat širší požární pásy z minerální izolace, které jsou rozšířeny z 0,5 na 0,9 metru. Pásy musí být umístěny nad soklem, okny a atikou domu, a to včetně nejvyššího podlaží kvůli eliminaci rizika vzplanutí střech.

Výjimku tvoří rodinné domy a jednopodlažní budovy, u kterých nejsou protipožární pásy nutné. Budovy do 12 m požární výšky musí mít zabezpečený pouze sokl zateplovacího systému.

Rozsah požadavků se nově dělí do čtyř různých kategorií podle požární výšky viz obrázek níže.

Protipožární standardy podle požární výšky budovy


Revize normy platí pro nově i opětovně zateplované budovy

Další zásadní změnou je, že protipožární norma platí nejen pro nově zateplované budovy (ať již jde o zateplení novostavby nebo dodatečné zateplení stávajícího objektu), ale i pro objekty, které se zateplují znovu. Původní znění protipožární normy bylo totiž komplikované a nejednoznačné.


„V praxi pak následkem této nejednoznačnosti vznikala řada komplikací kvůli rozdílnému výkladu jednotlivých článků mezi projektanty, ale i jednotlivými pracovišti státního požárního dozoru. Nově jsou proto zrušeny zvláštní požadavky na dodatečné zateplení. Požadavky jsou stejné bez ohledu na to, zda jde o zateplení při výstavbě novostavby, nebo o dodatečné zateplení stávajícího objektu,“ vysvětluje Marcela Kubů. 


 

Více informací získáte na specializovaném webu zde.


Zdroj: avmi.czRubriky článků