hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Požární odolnost tepelných izolací

Inovovaný systém společnosti HPI-CZ proti šíření plamene

31. 10. 2014

logo HPI - CZ
HPI - CZ 
Kotrčova ul. 306
503 01 Hradec Králové
tel: +420 495 800 911
mail: prodej@hpi-cz.cz

Inovovaný systém společnosti HPI-CZ je pokrokovou alternativou při vytváření bariér proti šíření plamene

Požadavky normy ČSN 73 0810 stanovují pro požární výšku do 22,5 m v systémech ETICS s izolantem z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS) nutnost použít požární pásy z minerální vlny. Jejich využití však může být, zejména u vyšších bytových domů, značně problematické. Vyhodnocením konkrétních případů požárů vyšších bytových domů totiž bylo zjištěno, že roztavený polystyren se hromadí nad tímto pásem, kde hrozí náhlým vylitím. Tato fakta rozšiřují možnosti uplatnění nedávno inovovaného Systému prefabrikovaného nadpraží a ostění společnosti HPI-CZ. Více na www.hpi-cz.eu.

Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění je patentovaným řešením společnosti HPI-CZ, jednoho z lídrů v oblasti dodávek sortimentu pro zateplování budov na českém trhu. Kromě protipožárních vlastností zajišťuje výbornou tepelnou izolaci a brání vzniku plísní a prasklin. Další výhodou je významné snížení nároků na staveništní pracnost při montáži zateplovacích systémů. Inovované řešení s jednotným profilem pro ostění i nadpraží nabízí výběr ze tří, co do skladby i ekonomické náročnosti různých, variant řešení. Z nich dvě vyhovují i normě ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb.

 

Pásy z minerální vlny při požáru

Pokrokový systém společnosti HPI-CZ je určen pro nadpraží a ostění výplňových konstrukcí, kde nahrazuje tradiční požární pásy z minerální vlny. Volba těchto, dosud běžně používaných, požárních pásů u fasádních kontaktně montovaných zateplovacích systémů s izolantem na bázi polystyrenu požadovaných normou ČSN 73 0810 však může být u vyšších bytových domů problematická. Vyvstává zde otázka reálné funkce těchto souvislých vodorovných požárních bariér při vzniku požáru. Vyhodnocení konkrétních případů požárů vyšších bytových domů s izolantem z polystyrenu ukazuje, že v důsledku působení žáru plamenů se pěnový polystyren nad místem výšlehu plamene mění v taveninu, která se chová jako viskózní tekutina a stéká ve směru gravitace. Dosah plamenů výškově prakticky vždy přesahuje výšku podlaží, takže k tavení polystyrenu dochází nejen v těsném okolí požárem postiženého fasádního otvoru, ale i nad nejbližším výše položeným požárním pásem. 

Při absenci souvislých požárních pásů v žárem nezasažených nižších partiích tepelně izolační vrstvy si tavenina vlastní teplotou vytváří cestu k odtoku od ohniska požáru. V případě provedení souvislého požárního pásu s vysokou teplotní odolností se tavenina hromadí nad pásem a hrozí buď náhlým vylitím při perforaci vrchních vrstev zateplovacího souvrství, nebo působí jako potenciální zdroj vývinu dalšího spalného tepla v důsledku delšího přímého působení plamene z požáru.

Obr.: Nové prefabrikované ostění a nadpraží, zdroj HPI - CZ

Obložení stavebních otvorů jako alternativa

Využití patentovaného řešení společnosti HPI-CZ, coby alternativní způsob vytváření bariér proti šíření plamene, spočívá ve zvýšení požární odolnosti ostění a především nadpraží fasádních otvorů v zateplovacích systémech s izolantem ze zpěnitelných plastů. Obložení stavebních otvorů deskami z fenolické pěny po jejich obvodu nevytváří souvislou bariéru a umožňuje tavenině z pěnového polystyrenu volně odtékat, aniž by docházelo k jejímu hromadění a výše popsaným rizikům.

Inovace v Systému prefabrikovaného ostění

Novinkou letošního roku je inovace systému spočívající v použití shodného profilu pro ostění i nadpraží, což výrazně zjednodušuje montáž. Úpravy okenní lišty mají pozitivní vliv na životnost systému. Společnost HPI-CZ nabízí v rámci systému tři varianty řešení, založené na volitelné kombinaci obkladových desek, které jsou základním prvkem systému. Nově se vyrábějí ve dvou variantách: S jádrem z fenolické pěny (RESOL) a s jádrem z šedého pěnového polystyrenu (EPS). Mají integrovaný profil s armovací tkaninou pro vytvoření přesného a čistého detailu fasádní hrany. Z rubové strany se standardně lepí k podkladu, zatímco lícový povrch této desky je strukturovaný, takže ho stačí jen přetřít fasádní barvou. Je jen na investorovi, zda se spokojí s nátěrem nebo provede vrstvu omítky shodnou s ostatní plochou fasády. Desky se prodávají s tloušťkou 20 mm a v délce 3 m, přičemž šířka je volitelná dle konkrétní realizace (standardně šířka 250, 300 a 400 mm). V případě velkých projektů lze rozměry předem upravit na míru konkrétní realizaci.

Jeden systém, tři varianty řešení

Desky s protipožárními vlastnostmi jsou vyrobeny ze speciální tuhé fenolické pěny RESOL, která spojuje vynikající tepelně izolační vlastnosti (λ = 0,021 W/m.K) s mimořádnou difúzní schopností. Tento materiál má navíc výbornou pevnost a mechanické odolnosti. Fenolická pěna je nehořlavá, při přímém vystavení plamenům neskapává, nesublimuje a při požáru neuvolňuje do ovzduší kouř ani jedovaté plyny. Deska o tloušťce 20 mm dokáže nahradit téměř 40 mm standardního pěnového polystyrenu, což je výhoda zejména při dodatečném zateplování v okolí oken, kde bývá problém s místem. Kromě desek z fenolické pěny nabízí HPI-CZ také desky s izolačním jádrem z šedého pěnového polystyrenu. Ten vykazuje oproti bílé variantě EPS lepší tepelně izolační vlastnosti. Použití těchto desek zrychlí zateplovací práce, sníží riziko montážních chyb a zajistí estetické napojení konstrukcí.

Zákazník si může vybrat z této trojice variant řešení:

1) Protipožární řešení spočívající v použití desek z fenolické pěny pro nadpraží i ostění fasádních otvorů,

2) Kombinované řešení spojující vlastnosti protipožárních fenolických desek v nadpraží s tepelně-izolačními vlastnostmi desek z šedého pěnového polystyrenu v ostění.

3) Tepelně izolační a především estetické řešení spočívající v uplatnění desek z šedého pěnového polystyrenu v nadpraží i v ostění oken nebo dveří. Toto řešení je určeno investorům, kteří hledají dobré tepelně izolační parametry, estetický vzhled a přitom nevyžadují protipožární vlastnosti.

Normě ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb vyhovuje první a druhá varianta řešení.

Více o Systému prefabrikovaného ostění a nadpraží na www.hpi-cz.eu.

Zdroj textu: HPI - CZ

 Rubriky článků