hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Jak silná má být tepelná izolace rozvodů teplé vody?

3. 3. 2014

Tloušťky tepelné izolace rozvodů teplé vody a ústředního vytápění jsou předepsány vyhláškou 151/2001 Sb. a zde jsou uvedeny v tabulce. Bohužel k nešvarům instalatérských firem patří, že potrubí zaizolují pouze tepelnou izolací o tloušťce 6 mm a zákonné požadavky je nezajímají. Objednatel se tak dozví o tom, že něco mohlo být provedeno lépe za téměř stejné peníze až pozdě, kdy již nejde chybu napravit, nebo jen obtížně.


Minimální tloušťky tepelné izolace

Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení naleznete zde

průměr potrubí DN[mm]  Tloušťka tepelné izolace [mm] 
20 < 20
20 - 35  30
40 - 100 DN
> 100 100

Potrubní izolační pouzdro ORSTECH
zdroj: isover.cz


Tepelné ztráty nezaizolovaným potrubím jsou poměrně velké a zcela zbytečné. V rozvodech totiž cirkuluje teplá voda, která je neustále dohřívána na požadovanou teplotu. Znamená to, že rozvody teplé vody nám neustále ohřívají okolní vzduch. V zimním období se toto ještě dá, alespoň částečně, tolerovat, neboť teplo sice z vody uteklo, ale lze předpokládat, že se alespoň částečně ve formě tepelných zisků využije k vytápění. V letním období je však situace velmi nepříznivá, neboť nejen že dodáváme zcela zbytečně teplo, ale to nám navíc zvyšuje přehřívání místností. Pro představu, o kolik tepla se jedná, jsou v tabulce níže spočteny potřeby tepla na dohřátí cirkulující vody v panelovém domě s 24 byty pro potrubí bez tepelné izolace, s tepelnou izolací tl. 6 mm, s tepelnou izolací podle vyhlášky (30 mm) a s dvojnásobkem požadované tepelné izolace.

Potřeby tepla pro cirkulaci teplé vody v závislosti na tloušťce tepelné izolace 

Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení naleznete zde

druh tepelné izolace léto[GJ] zima [GJ]
bez tepelné izolace 69,3 139,8
s tepelnou izolací tl. 6 mm 34,7 69,9
s tepelnou izolací tl. 30 mm 15,2 30,7
s tepelnou izolací tl. 60 mm 10,8 21,8

Lamelová rohož ORSTECH LSP H

zdroj: isover.czZdroj článku: Tepelné izolace v otázkách a odpovědích

Článek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů. Text článku byl čerpán z publikace Tepelné izolace domů v otázkách - autor Ing. Roman Šubrt.

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČ Rubriky článků