hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Zateplování budov šetří Česku desítky procent plynu

17. 4. 2023

Podle analýzy Asociace výrobců minerálních izolací tuzemská spotřeba posledních deset let výrazně klesá a to zejména v segmentu domácností. Hlavní příčinou poklesu spotřeby plynu je masivní zateplování obytných budov. Podpora energeticky úsporných opatření tak jednoznačně pomáhá snižovat závislost na importovaném plynu a napomáhá vetší energetické nezávislosti ČR.


Ze statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že během posledního desetiletí výrazně poklesla spotřeba plynu v domácnostech a to 22 PJ (petajouly), což představuje enormních 22 % (viz obrázek). Oproti tomu v průmyslu poklesla spotřeba plynu jen 7,6 % (8 PJ).

Vývoj spotřeby plynu v ČR v různých sektorech v období 2020 a 2010 (zdroj: MPO)
Vývoj spotřeby plynu v ČR v různých sektorech v období 2020 a 2010 (zdroj: MPO)


Z celkového snížení konečné spotřeby plynu ve výši 39 PJ domácnosti představovaly 22 PJ, což představuje skoro dvě třetiny z celkových energetických úspor. Navíc se tak dělo v době, kdy se masivně podporoval přechod z uhlí na plyn. Jak je to možné?

„Odpovědí je významný pozitivní vliv zateplení budov, které s tím souběžně probíhalo. Je to jasný důkaz toho, že podpora energetických úsporných opatření se odráží ve snižování spotřeby energií,“ říká architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

Podpora snižování spotřeby energií v duchu teze, že nejlevnější energie je ta, kterou lidé nepotřebují, tak dává smysl i do budoucna. Jednoznačně pozitivním krokem je proto i probíhající dotační akce Nová zelená úsporám Light v rámci které důchodci a domácnosti s nižšími příjmy mohou získat až 150 tisíc na stavební úpravy vedoucí k tepelným úsporám.


Zdroj článku: AVMI

Rubriky článků