hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Propad ve stavebnictví ovlivnil spotřebu pěnového polystyrenu

6. 4. 2017

Pokles českého stavebnictví v roce 2016 je jedním z klíčových faktorů, který negativně ovlivnil loňskou spotřebu pěnového polystyrenu v České republice. Podle dostupných údajů Sdružení EPS ČR se spotřeba po třech letech propadla pod úroveň 60 tisíc tun na 57 900 tun. Meziročně se jedná o 6,8% pokles. Právě stavebnictví se podílí z 85 % na celkové spotřebě pěnového polystyrenu, 15% z roční výroby najde uplatnění v obalovém průmyslu.
 

„Za poklesem stojí zejména zdlouhavé procesy povolování staveb. Oproti Německu nebo Rakousku je v Česku doba povolování staveb více než dvojnásobná. Ještě větší rozdíl je v porovnání se skandinávskými zeměmi,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.„ Vliv na nižší spotřebu mají i nevyčerpané peníze krajů z evropských fondů, především z administrativně náročného program u IROP spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj, kde se na zateplování bytových domů mimo Prahu téměř nečerpalo. Evropské fondy představují nevyužité investiční prostředky rovněž ovlivňující výsledky českého stavebnictví,“ dodává Zemene.

Z celkového objemu pěnového polystyrenu spotřebovaného v českém stavebním průmyslu byla polovina použita na zateplení fasád a 35% na zateplení podlah a střech. Zbývajících 15 % poté představuje ostatní využití v čele s obalovým průmyslem. V celosvětovém měřítku vzrostla spotřeba pěnového polystyrenu ve srovnání s rekordním rokem 2015 o 4,5 % na 6,8 milionů tun. „Evropský trh ale, obdobně jako ten český, zaznamenal pokles, konkrétně o 4,2 %,“ prozradil Zemene.

Vývoj spotřeby pěnového polystyrenu v ČR za poslední desetiletí (v tunách)


Pěnový polystyren nachází uplatnění zejména jako tepelný izolant. Nejčastěji se používá při aplikaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému, mezinárodně označovaného zkratkou ETICS. Ten patří v České republice k nejrozšířenějším technologiím zlepšování tepelnětechnických parametrů obvodových plášťů budov. Jeho monitoring je jedním z klíčových indikátorů spotřeby pěnového polystyrenu. „Meziročně došlo k 13,3% poklesuplochy zateplené systémy ETICS, když se na našem území realizovalo 14,3 milionů m2 tímto systémem,“ přibližuje statistiky Zemene.

Zhruba pětina domů v ČR není zateplena

Spotřeba energií v českých domácnostech tvoří z celkové konečné spotřeby zhruba jednu čtvrtinu, při čemž nejvíce energie využijí domácnosti na vytápění. A právě zateplení či výměna oken mají největší vliv na snižování energetické náročnosti budov. V Česku není nijak renovováno přibližně 18,8 % bytů (nejsou zatepleny vůbec). Zhruba tři čtvrtiny bytů má instalována tepelně-izolační okna, 47 % má zateplenou obvodovou stěnu a 33,6 %
střechu. Závěry uvádí nejnovější šetření ČSÚ Energo 2015.

Polystyren není jen zateplení

Ačkoliv zateplovací systémy tvoří velkou část spotřeby pěnového polystyrenu, jeho využitídalece přesahuje tepelné izolace. Ve stavebnictví se dále využívá pro zpevňování podloží dálnic a další významné využití nachází ve výrobě ochranných obalů. Univerzální uplatnění pěnového polystyrenu zajišťuje unikátní kombinace vlastností. Vyznačuje se velmi nízkou tepelnou vodivostí, hmotností i nasákavostí vody. Současně je mechanicky a chemicky odolný, 100% recyklovatelný a zdravotně nezávadný.
 

Autor a zdroj: TZ Sdružení EPS
Sdružení EPS ČR, logo

Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 12 členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org) a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci zoblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.Rubriky článků