hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Životnost a stárnutí minerální izolace

4. 12. 2016

Evropské sdružení výrobců minerální izolace EURIMA dokončilo celoevropský projekt1 zabývající se stárnutím minerální izolace zabudované před více než dvaceti lety v různých budovách a aplikacích.
 

ZADÁNÍ PROJEKTU

Minerální izolace Rockwool, zdroj: ROCKWOOLS narůstající poptávkou po vyšší životnosti stavebních výrobků a také plánovanému posuzování životního cyklu budov roste tlak odborné technické veřejnosti i trhu na posouzení dlouhodobých vlastností minerální izolace v reálných podmínkách staveb. Běžná literatura obvykle popisuje chování špatně instalovaných izolací. Posouzení změn vlastností u izolací, které jsou správně instalovány, ale chybí. Sdružení EURIMA se proto zaměřilo na tento případ a pro průzkum vybralo budovy, na kterých je minerální izolace aplikována více než 20 let.

METODIKA PROJEKTU

Sdružení EURIMA spolupracovalo s uznávaným výzkumným ústavem v Mnichově Forschungs Institut für Wärmeschutz e.V. - FIW, který provedl nezávislé posouzení místa a podmínek, ve kterých se stavby nacházejí, stavební konstrukce a technického provedení instalované minerální izolace. Z vybraných staveb byly odebrány přesně definované vzorky, které byly řádně zabaleny tak, aby bylo možné správně posoudit zabudovanou vlhkost v izolaci. To vše proběhlo pod dohledem externího ústavu, který byl zároveň pověřen prohlídkou místa stavby a přípravou dokumentace.Vzorky byly převezeny do Mnichova, kde bylo bez odkladu zahájeno měření, aby se předešlo nežádoucím změnám minerální izolace. Výzkumný ústav FIW se zaměřil především na posouzení tepelněizolačních vlastností, dále hodnotil vlhkost materiálů a jejich mechanickou odolnost.

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Minerální izolace Isover, zdroj: ISOVERV projektu byly hodnoceny vzorky ze sedmi různých budov v Evropě. Čtyři vzorky byly odebrány na fasádě a tři vzorky ze střešních konstrukcí. Minerální izolace byla na vybraných stavbách mezi 20 až 55 lety. Naměřené hodnoty součinitele tepelné vodivosti se pohybovaly mezi 0,032 a 0,038 W/(mK). Tyto hodnoty byly následně porovnány s původními deklarovanými. Z výsledků vyplynulo, že součinitel tepelné vodivosti minerální izolace je v reálných podmínkách na stavbě dlouhodobě lepší než uváděly deklarované hodnoty. Také mechanické vlastnosti minerálních izolací pro ploché střechy vykázaly dobré výsledky. Na odebraných vzorcích nedošlo k porušení jejich mechanické odolnosti a stability. Dále byl hodnocený obsah vlhkosti v minerální izolaci a bylo prokázáno, že objem vlhkosti byl hluboko pod hranici 1,0 % objemové hmotnosti.
Tabulka výsledků, zdroj: AVMI
Tabulka výsledků

ZÁVĚR

Výsledky ukázaly, že minerální izolace má očekávanou vysokou pevnost v tlaku a je plně funkční v konstrukci, která nevykazuje závady související s instalací izolace. Některé posuzované parametry jako např. tepelná vodivost vykázaly dokonce lepší hodnoty než byly deklarováné. Bylo prokázáno, že vlastnosti minerální izolace se v důsledku stárnutí nezhoršují. I po více než 50 ti letech má minerální izolace očekávané vlastnosti, pokud je její instalace provedena v souladu s pokyny výrobce.

Kompletní studie - EN verze

Poziční dokument Eurima - životnost minerální izolace - EN verze

 


Autor a zdroj textu: TZ AVMI, Asociace výrobců minerální izolace

Logo Asociace výrobců minerálních izolací

Asociace výrobců minerální izolace (AVMI)

Asociace sdružuje nejvýznamnější výrobce minerální izolace v ČR. Její členové reprezentují více než 90 procent tuzemského trhu s minerálně vláknitými izolačními materiály ve stavebnictví. Asociace se zaměřuje na šíření informací o využití minerálních izolací a na spolupráci s veřejnou sférou při tvorbě legislativního prostředí a norem. Asociace působí na tuzemském trhu od roku 2009. Tuzemskými členy AVMI jsou společnosti KNAUF INSULATION, PAROC POLSKA, ROCKWOOL a.s., Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a URSA CZ. Více informací na www.AVMI.cz.


Rubriky článků