hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Pěnový polyuretan PUR a PIR - parametry a pokládka

11. 4. 2016

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

polyuretan PUR a PIR na ploché střeše, ilustrační fotoPěnový polyuretan (PUR) se vyrábí průmyslovým způsobem vysokotlakým směšováním dvou základních komponentů - izokyanátu a polyolu - s různými přísadami. Někteří výrob­ci polyuretanu (například firmy Bauder, Puren, Kingspan a další) nabízí pod názvem PIR pěnový polyizokyanurát s vyšším podílem izokyanátu ve směsi izokyanát a polyol. Výhodou je rozměrově stabilnější polyuretan bez smršťování a miskovatění. Pěnový polyuretan PUR nebo PIR se vyznačuje zejména vynikající bezkonkurenční hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,03 W/(m.K), ve speciální úpravě dokonce i hodnotou 0,024 W/(m.K). Tam, kde je pro tepelnou izolaci střechy nebo terasy k dispozici jen malá stavební výška, lze s výhodou použít právě tepelnou izolaci z polyuretanu.
 

TECHNICKÉ PARAMETRY PĚNOVÉHO POLYURETANU

Pro použití v plochých střechách dodávají výrobci desky z polyuretanu různých typů, liší­cích se pevností v tlaku, hodnotou součinitele tepelné vodivosti a povrchovými úpravami - například z hliníkové fólie nebo ze skelné rohože. Někteří výrobci dodávají z polyuretanu i uvedené spádové klíny, podobně jako tomu je u pěnového polystyrenu. Spádové klíny jsou s ohledem na způsob výroby (z bloků) dodávány bez povrchové úpravy. Polyuretan v provedení Bauder PIR KOMPAKT je možné použít s dalšími výrobky firmy Bauder dokonce v tzv. kompaktní jednoplášťové ploché střeše.

Tabulka: Informativní parametry pěnového polyuretanu Bauder PIR M*

Součinitel tepelné vodivosti λ (od tl. 80mm)

0,028 W/(m.K)
Objemová hmotnost ρ

28 kg/m3
Faktor difuzního odporu μ

100 až 250
Napětí v tlaku


při 10% stlačení** 120 kPa
při 2% stlačení neuvádí se
bez stlačení neuvádí se
Přípustné zatížení tepelné izolace v tlaku***

cca 12 kPa = 1,2 t/m2
Nasákavost

objemově 2%
Třída reakce na oheň

E
Maximální trvalé tepelné namáhání

+90°C

* Pro vlastní použití konkrétních výrobků je nutné vždy vyhodnotit jejich skutečné technické parametry udávané výrobcem.
** Jsou dodávány i výrobky PIR s napětím v tlaku při 10% stlačení 150Kpa.
*** Přípustné zatížení tepelné izolace v tlaku je možné informativně uvažovat hodnotu 10% z hodnoty pevnosti při 10% stlačení. Skutečnou hodnotu dlouhodobého přípustného zatížení konkrétních výrobků v tlaku je nutno konzultovat s jejich výrobcem.

Pokládka pěnového polyuretanu

polyuretan PUR a PIR na ploché střeše, ilustrační fotoProblémy, které se v minulosti občas vyskytovaly s pokládkou desek z klasického pěnového polyuretanu PUR v plochých střechách, byly odstraněny se změnou výroby polyuretanu PIR. Přesto je nutné věnovyt výběru vhodných výrobků pozornost. Použití vhodného výrobku do ploché střechy je proto nutné vždy konzultovat s dovozcem polyuretanu nejen v souvislosti s uvažovaným způsobem pokládky výrobku, ale i výběrem vhodné vodotěsné izolace.

Pokládka tepelné izolace z polyuretanu PIR je v zásadě stejná jako u pěnového polystyrenu:

  • pokládka lepením za studena vhodným PUR lepidlem nebo asfaltovým lepidlem;
  • pokládka desek do horkého asfaltu. Obvykle se používají desky kašírované skelnou rohoží;
  • pokládka nalepením na hořákem aktivované THERM pruhy parozábrany;
  • volná pokládka s mechanickým kotvením pomocí upevňovacích prvků.
Pokud tvoří vodotěsnou izolaci střechy asfaltové pásy, je možné v závislosti na povrchové úpravě desek PIR použít jako první hydroizolační vrstvu:
  • u desek kašírovaných skelnou rohoží použít samolepící asfaltový pás nebo pás s THERM pruhy;
  • u desek kašírovaných hliníkovou fólií použít samolepící asfaltový pás;
  • u spádových nenakašírovaných desek PIR použít pásy s THERM pruhy.
Samozřejmě je možné použít tepelnou izolaci z polyuretanu PIR i s povlakovou hydroizolační fólií s tím, že fólie bude buď volně položena a mechanicky kotvena k podkladu, nebo bude volně položena a přitížena stabilizační vrstvou z kačírku.

Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svoboda
Zdroj: Publikace Ploché střechy, vydavatelství Grada Publishing, a.s.
Ploché střechy, vydavatelství Grada Publishing, a.s.


Rubriky článků