hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Extrudovaný polystyren (XPS) - technické parametry

20. 5. 2016

Obecná charakteristika

Extrudovaný polystyren XPS, ilustrační fotoExtrudovaný polystyren označovaný zkratkou XPS (Extruded PolyStyrene Foam) byl vyvinut chemickou společností Dow Chemical ve čtyřicátých letech minulého století na základě požadavku amerického ministerstva obrany. Extrudovaný polystyren sloužil prvotně jako vztlakový či plovoucí materiál pro účely amerického námořnictva (plovoucí bójky, záchranné vesty, plavidla).Po ukončení války byl tento výrobek s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi uvolněn i pro komerční využití. V padesátých letech minulého století vznikl na základě existence extrudovaného polystyrenu i koncept obrácené střechy, který poprvé umožnil použít tepelnou izolaci na vnější straně střešního pláště. Postupně začaly výrobky z XPS vyrábět i jiní výrobci a dnes se používá pro mnoho aplikací. Nejvíce je znám v podobě desek jako tepelná izolace ve stavebnictví , jako tepelně izolační materiál pro výrobu sendvičových panelů, dveřní a okenních výplní, v automobilovém průmyslu či jako obalový materiál. U nás byl XPS jako tepelná izolace poprvé použit na konci sedmdesátých let minulého století na budově Kongresového centra v Praze ve skladbě DUO střechy s pochozí úpravou. Po roce 1990  se k nám začaly výrobky z XPS dovážet ve větším měřítku a dnes patří k běžně dostupnému sortimentu tepelných izolací na našem trhu.

Technické parametry extrudovaného polystyrenu

Extrudovaný polystyren se liší od pěnového polystyrenu nejen svojí homogenní struktu­rou pěnové hmoty s uzavřenými buňkami a barvou, ale zejména významně vyšší pevností v tlaku, minimální nasákavostí, ale i nižší hodnotou maximálního tepelného namáhání. Prá­vě minimální hodnoty nasákavosti XPS jej předurčily jako jedinou tepelnou izolaci, kterou je možné položit na hydroizolaci a vystavit po celou dobu životnosti střechy působení vlh­kosti a teplotním vlivům - tedy vytvořit tzv. obrácenou střechu, neboli střechu s opačným pořadím vrstev. Výrobky z XPS mají vynikající pevnost v tlaku, pro kterou jsou využívány u provozních střech (teras, pojížděných střech atp.). 

Výrobci extrudovaného polystyrenu nabízí celou řadu výrobků, které je možné použít nejen na vytvoření tepelné izolace plochých střech, ale i šikmých střech, podlah, suterénního zdi­va a fasád. Výrobky, které jsou určené pro ploché střechy, uvádějí jednotliví výrobci pod svými obchodními názvy. Obvykle mají tyto vlastnosti:

• tloušťka od 30 do 200 mm (u DUO střechy se používají zpravidla od tI. 50 mm);
• pevnost v tlaku při 10% stlačení zpravidla 300 kPa;
• trvalá zatížitelnost od 130 kPa (= 13 t/m') dle druhu XPS;
• hladký povrch;
• polodrážka po obvodě;
• plošné rozměry zpravidla 1250x600 mm.

Existují však i jiné druhy XPS lišící se zejména pevností v tlaku, a to v rozsahu od 200 do 700 kPa.

Tabulka: Technické parametry tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu, například výrobku ROOFMATE SL*

Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení najdete zde

Součinitel tepelné vodivosti λ

charakteristický* 0,035-0,038 W/(m.k)
výpočtový** informativně 0,038 W/(m.K)
Objemová hmotnost ρ

33 kg/m3
Faktor difuzního odporu μ

80 až 200
Napětí v tlaku


při 10% stlačení 300kPa = 300t/m2
při 2% stlačení 130kPa = 13t/m2
bez stlačení neuvádí se
Přípustné zatížení tepelné izolace v tlaku***

13t/m2
Třída reakce na oheň

E
Dlouhodobá nasákavost při ponoření

objemově ≤  0,5%
Maximální trvalé tepelné namáhání +75°C

* Pro vlastní použití konkrétních výrobků je nutné vždy vyhodnotit jejich skutečné technické parametry udávané jejich výrobcem.
** Hodnota součinitele tepelné vodivosti XPS závisí také na tloušťce desek.
*** Přípustné zatížení tepelné izolace v tlaku je uvedeno pro použití XPS v obrácené střeše nebo v dUO střeše. Skutečnou hodnotu přípustného zatížení konkrétních výrobků je nutno konzultovat s jejich výrobcem.

 


Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svoboda
Zdroj: Publikace Ploché střechy, vydavatelství Grada Publishing, a.s.
Ploché střechy, vydavatelství Grada Publishing, a.s.Rubriky článků