hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Rekordní spotřeba pěnového polystyrenu

19. 4. 2016

Spotřeba pěnového polystyrenu se loni vyšplhala na rekordních 62 100 tun


Pěnový polystyren zaznamenal v minulém roce historicky nejvyšší spotřebu - o celých sto tun překonal dosavadní rekord z roku 2011. V uplynulém roce se spotřebovalo 62 100 tun EPS, tedy o 2,1 % více v porovnání s předešlým rokem 2014. Na celoevropsky vysokém odbytu EPS má zásluhu oživení ekonomiky i celého průmyslu včetně stavebnictví, přičemž Česká republika je jednou ze zemí regionu, kde je oblíbenost polystyrenu tradičně vysoká.

 

Dosavadní rekordní roční spotřebu 62 000 tun, která byla zaznamenána v roce 2011, překonal po mírném poklesu následujících let až rok 2015. Na historicky nejvyšší celorepublikové spotřebě mají významný podíl ekonomické faktory, jako růst investic do stavebnictví a vyšší podpora z fondů státních dotačních programů. Právě stavebnictví se podílí z 85% na celkové spotřebě EPS. „Na příznivém vývoji spotřeby pěnového polystyrenu se podílí velkou měrou stavební průmysl, jehož meziroční výsledek rapidně vzrostl o 5,5 %,“ komentuje výsledky spotřeby polystyrenu Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Roční spotřeba pěnového polystyrenu v ČR

Roční spotřeba pěnového polystyrenu v ČR, zdroj: EPS
Obr.: Roční spotřeba pěnového polystyrenu v ČR, graf, zdroj: EPS

Poptávku po polystyrenu zvyšuje i kontinuální výzva NZÚ

Ilustrační foto, využití pěnového polystyrenu ve stavebnictví, zdroj: Krytiny-strechy.cz„Za příznivým výsledkem spotřeby pěnového polystyrenu stojí nejen ekonomické oživení, ale i spuštění kontinuálního běhu dotací z programu Nová zelená úsporám u rodinných a nově i bytových domů, který oproti tzv. stop-and-go režimu nalákal více investorů do zateplování. Lidé se navíc snaží efektivně šetřit, snižovat účty za energie a státní dotace jsou v tomto ohledu významnou podporou občanům. Pěnový polystyren stále zůstává podle našich průzkumů nejoblíbenějším zateplovacím materiálem Čechů, jeho spotřeba díky tomu roste ruku v ruce smnožstvím rozdělených dotací,“ doplňuje Pavel Zemene.

Většina spotřebovaného množství končí v zateplení

Na výrobu zateplovacích kontaktních systémů ETICS se v posledním roce spotřebovalo téměř 26tisíc tun pěnového polystyrenu, čímž tvoří nejvýznamnější položku v odbytu pěnového polystyrenu. Z celkového počtu pěnového polystyrenu spotřebovaného ve stavebním průmyslu byla polovina použita na zateplení fasád, 35 % na zateplení podlah a střech, 15 % pak představuje ostatní použití (např. ICF (Insulating concrete form) nazývané také "ztracené bednění" či Thermodach tvarovky na střechy apod.)

Polystyren není jen zateplení

Ačkoliv zateplovací systémy tvoří velkou část využití pěnového polystyrenu, jeho využití však dalece přesahuje tepelné izolace. Ve stavebnictví se využívá pro zpevňování podloží dálnic a další významné využití nachází ve výrobě ochranných obalů. Univerzální použití polystyrenu zajišťuje unikátní kombinace vlastností, vyznačuje se tepelnou vodivostí, nízkou hmotností, mechanickou a chemickou odolností, nízkou nasákavostí vody, odolností proti stárnutí, ekologickou likvidací a zdravotní nezávadností.


Zdroj a autor textu: Ing. Pavel Zemene, Ph.D.; Sdružení EPS ČR, Tiskové zprávy
Sdružení EPS ČR, logo

Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 13 členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org) a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.

Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.


Rubriky článků