hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Pěnový polystyren - nejpoužívanější tepelná izolace

25. 4. 2016

Nejpoužívanější tepelné izolace plochých střech

OBECNĚ

V posledních desetiletích jsou nejpoužívanějšími tepelnými izolacemi plochých střech pěnový a extrudovaný polystyren a výrobky z minerální vlny. Své nezastupitelné místo však má v oblasti plochých střech i pěnové sklo a v poslední době také výrobky z pěnového polyuretanu. Některé technické parametry uvedených tepelně izolačních materiálů mohou být téměř stejné nebo podobné, jiné parametry nebo vlastnosti však mohou v konkrétních případech podstatně omezit jejich použití. Tak například rozdílné materiálové vlastnosti pěnového a extrudovaného polystyrenu omezily použití výrobků z pěnového polystyrenu na klasické ploché střechy a výrobky z extrudovaného polystyrenu na obrácené střechy nebo DUO střechy. Výrobky z pěnového skla lze naopak zabudovat jen do tzv. kompaktní ploché střechy. Neznalost vlastností konkrétních stavebních materiálů a následné nevhod­né zabudování může ve svých důsledcích znamenat i závažné poruchy střešních plášťů, kte­ré mohou v řadě případů velmi rychle vyvolat nutnost jejich totální rekonstrukce. Vlastnosti každého tepelně izolačního materiálu tedy významně ovlivňují jeho výběr pro konkrétní použití. Výrobky z pěnového polystyrenu, extrudovaného polystyrenu, pěnového polyu­retanu a minerální vlny, včetně doporučeného použití, jsou popsány v rámci této kapitoly, výrobky z pěnového skla a z pěnového polyuretanu ještě v samostatné kapitole.
 

PĚNOVÝ POLYSTYREN (EPS)

Obecná charakteristika polystyrenu

Jedním z nejpoužívanějších tepelně izolačních výrobků v plochých střechách je v současné době polystyren. V zásadě se dnes používají dva druhy polysterenů, a to:

* PĚNOVÝ POLYSTYREN (označovaný EPS)
* EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN (označovaný XPS)

Oba druhy polystyrenů jsou někdy laickou veřejností zaměňovány - pěnový polystyren má typickou kuličkovou strukturu, zatímco extrudovaný polystyren má homogenní strukturu pěnové hmoty s uzavřenými buňkami a jednotliví výrobci jej obvykle dodávají zbarvený v růz­ných barvách (modrý, růžový, zelený, fialový ... ). Některé speciální výrobky z pěnového polystyrenu jsou také barevné - například růžový Perimetr používaný především na tepelné izola­ce spodní stavby a nově šedý s grafitem (například GreyWall nebo NeoFloor od firmy Rigips) na tepelnou izolaci stěn a podlah. Někdy se také setkáváme s dotazem nebo požadavkem na "tvrzený" polystyren. Tento název je však nesprávný a v odborném technickém názvosloví se nepoužívá.
Detail pěnového polystyrenu EPS
Obr.: Detail pěnového polystyrenu EPS

Detail extrudovaného polystyrenu XPS
Obr.: Detail extrudovaného polystyrenu XPS


Oba výrobky EPS i XPS jsou v podstatě vyráběny ze stejné základní vstupní suroviny poly­styrenu, ale s odlišnými doplňkovými surovinami a jinou technologií výroby. Mají proto společné některé vlastnosti - oba nejsou odolné vůči UV záření (dochází k jejich povrcho­vé degradaci) a vůči některým chemickým látkám. Nezvratně je poškozují ropné produk­ty, ředidla a organická rozpouštědla. Jejich tepelně technické vlastnosti jsou podobné, ale významně se liší v pevnosti v tlaku, v hranové pevnosti a v nasákavosti - proto mají v plochých střechách odlišné použití: pěnový polystyren se používá jako tepelná izolace klasických jednoplášťových plochých střech, zatímco extrudovaný polystyren jako tepelná izolace tzv. obrácených střech (jednoplášťových střech s opačným pořadím vrstev). Oba druhy polystyrenu lze použít v tzv. DUO střeše, kde spodní vrstvu tepelné izolace tvoří kla­sický EPS a vrchní vrstvu (nad hydroizolací) potom XPS. Významným rozdílem je však nižší hodnota maximálního tepelného namáhání XPS (+75°C) oproti EPS (+80°C). Šedý pěnový polystyren s grantem má tep­lotní odolnost zpravidla jen +70°C a nelze jej proto použít bezprostředně pod vodotěsnou izolaci střechy, protože její povrchová teplota dosahuje v létě až +80°C.

 


Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svoboda
Zdroj: Publikace Ploché střechy, vydavatelství Grada Publishing, a.s.
Ploché střechy, vydavatelství Grada Publishing, a.s.Rubriky článků