hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Rocksonic Super od Rockwoolu prošel akustickými zkouškami na výbornou

1. 3. 2016

logo Rockwool
ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769
735 31 Bohumín
tel.: 596 094 111
e-mail: info@rockwool.cz

Bohumínský výrobce izolací z kamenné minerální vlny ROCKWOOL testoval řešení akustických vnitřních příček na nejčastějších stavebních konstrukcích. Jednalo se o bytové stěny v rodinných domech, společné prostory v hotelech, učebny ve školách, kanceláře v administrativních budovách nebo pokoje, sály a ordinace v nemocnicích. Ve všech testovaných situacích dosáhly vnitřní příčky s produktem Rocksonic Super lepších výsledků, než je stanovená norma.

Produkt Rockwool Rocksonic Super, zdroj: Rockwool
Obr.:
produkt Rockwool Rocksonic Super, zdroj: Rockwool


Obecně každá vnitřní příčka jako překážka zvuků funguje tím lépe, čím má větší hmotnost. Ideální tuhost izolace se pohybuje okolo 40 kg na 1 m3, což splňuje například akustická izolace Rocksonic Super. Tento výrobek pro vnitřní příčky má správný poměr mezi hmotností a tlumícím účinkem. ROCKWOOL ji vyvinul a vyrábí ve standardním rozměru, aby perfektně vyplnila celou příčku, takže tam nevznikají prázdné mezery a nesnižuje se akustický komfort.

V porovnání s jinými izolačními materiály je deska z kamenné minerální vlny rozměrově stálá a nesesedá. Navíc je paropropustná, v celém objemu hydrofobizovaná a má i velmi dobré protipožární vlastnosti. Rocksonic Super od společnosti ROCKWOOL je deska z kamenné vlny určená pro stavební izolace vnitřních konstrukcí, hlavně dělících příček s vyššími nároky na akustické, protipožární a tepelné vlastnosti.

Aplikace produktu Rockwool Rocksonic Super, zdroj: RockwoolSádrokartonová příčka pro oddělení společně užívaných prostor hotelu, jako jsou chodby a schodiště, dosáhla v testu vážené stavební neprůzvučnosti hodnoty 46 dB. Příčka byla složená ze standardní bílé sádrokartonové desky (2 x 12,5 mm) s plošnou hmotností min. 8,37 kg/m2, izolace Rocksonic Super (tloušťka 50 mm), roštu s profily o tloušťce 0,6 mm (1x CW 50) a opět sádrokartonové desky (2 x 12,5 mm).

U bytové stěny rodinného domu naměřil ROCKWOOL hodnotu vzduchové neprůzvučnosti 44 dB, příčka pro nemocniční pokoje nebo sály přinesla u zkoušky hodnotu 48 dB, stejně jako u společných prostor a učeben škol a výukových center. Vnitřní příčka kanceláře v administrativní budově měla neprůzvučnost 46 dB.
Obr.:
Aplikace produktu Rockwool Rocksonic Super, zdroj: Rockwool


ROCKWOOL vždy měří a testuje produkty podle platných evropských norem
. „Sestavili jsme model příčky v měřítku 1:1, takže měla rozměry přibližně 3 x 3,60 metrů. Konstrukce, postup sestavení a materiál vždy odpovídal budoucí praxi,“ říká odborník společnosti ROCKWOOL na akustické izolace Pavel Matoušek.

„V akustických komorách jsme zjistili hodnoty zvukové neprůzvučnosti, korekční faktory, které se týkaly jiného typu hluku, a potom jsme ze získaných hodnot stanovili převody těch vlastností do konkrétních stavebních konstrukcí,“ doplňuje Pavel Matoušek. Stejná příčka se chová jinak ve stavbě z lehkého skeletu, jako je ocel nebo dřevostavba, a jinak reaguje v masivním objektu, který má železobetonové stropy a zděné stěny.

Rocksonic Super - parametry: reakce na oheň (norma EN 13501-1) – A1; součinitel tepelné vodivosti (norma EN 13162) - 0,036 W.m-1.K-1; krátkodobá nasákavost (EN 1609) - ≤ 1 kg.m-2; dlouhodobá nasákavost (EN 12087) - ≤ 3 kg.m-2; zvuková pohltivost vážená (EN ISO 354) – 0,80 pro tloušťky 50 až 99 mm a 1,00 pro tloušťku 100 mm; měrná tepelná kapacita (ČSN 73 0540) - 840 J.kg-1.K-1; bod tání (DIN 4102) - > 1000 °C

Bohumínská společnost je členem Asociace výrobců minerální izolace a Cechu pro zateplování budov. Společnost v předchozích letech investovala jednu miliardu korun do modernizace výroby, výstavby skladovacích ploch a revitalizace areálu. Nově se stal bohumínský závod výrobním a logistickým centrem technických izolací celé skupiny ROCKWOOL Group pro střední a východní Evropu.

 

O společnosti ROCKWOOL
ROCKWOOL, a.s., patří do skupiny ROCKWOOL Group, předního světového výrobce produktů a systémových řešení na bázi kamenné minerální vlny. Výrobky z kamenné vlny přispívají ke zvýšení energetické účinnosti, požární odolnosti a zlepšení akustiky stavebních objektů.


Rubriky článků