hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Ekologická likvidace izolace a tloušťky izolací v modelové konstrukci dle norem

3. 12. 2015

Stavební tepelná izolace pro svislé konstrukce

Tab. 1: Součinitele tepelné vodivosti a ceny celé konstrukce izolantů určených pro zafoukání do konstrukce.
 

Tepelná izolace pro zafoukání do konstrukceλ
(W/m.K)Tloušťky v modelové konstrukci dle požadavků normy

Požadovaná hodnota
Un,20 (W/m2.K)

Doporučená hodnota
Urec,20 (W/m2.K)
Doporučená hodnota pro pasivní domy
Upas,20 (W/m2.K)

0,30

0,25

0,18

Tloušťka (mm) Cena (Kč/m2) Tloušťka (mm) Cena (Kč/m2) Tloušťka (mm) Cena (Kč/m2)
Celulóza foukaná 0,036 90 25011,97 120 28330,89 180 29950,33
Čedičová vlna foukaná 0,036 90 24944,40 120 25169,90 180 27306,00
Expandovaný perlit 0,040 100 20949,27 130 24324,85 200 27000,93
Korek foukaný 0,039 100 26998,40 130 25762,17 200 28904,80
Ovčí vlna foukaná 0,035 90 26918,10 120 27856,33 180 31253,40
Pěnové sklo granulát 0,045 110 20077,75 150 22674,00 230 24557,65
Polystyren foukaný 0,037 100 27182,19 120 24515,99 190 27808,77
Polystyren foukaný šedý 0,034 90 25020,97 110 26068,93 170 28394,10
Polystyren + mikrovlákno foukaný 0,037 100 27362,00 120 27816,00 190 27437,90
Skelná vlákna foukaná 0,036 90 27928,80 120 29232,00 180 33274,80
Skelná vlákna Supafil foukaná 0,034 90 20835,00 110 22215,44 170 23212,29
Celulóza - sláma foukaná 0,036 100 0,00 120 0,00 180 0,00
Sláma foukaná 0,050 130 0,00 170 0,00 250 0,00

Tab. 2: Součinitele tepelné vodivosti a ceny celé konstrukce izolantů určených pro zabudování do roštu

Tepelné izolace stříkané nebo vsazené do roštuλ
(W/m.K)


Tloušťky v modelové konstrukci dle požadavků normy

Požadovaná hodnota
Un,20 (W/m2.K)

Doporučená hodnota
Urec,20 (W/m2.K)

Doporučená hodnota pro pasivní domy
Upas,20 (W/m2.K)

0,30

0,25

0,18

Tloušťka (mm) Cena (Kč/m2) Tloušťka (mm) Cena (Kč/m2) Tloušťka (mm) Cena (Kč/m2)
Čedičová vlna v deskách 0,035 100 27273,00 120 27992,00 180 30365,00
Dřevovlákno v deskách 0,038 100 29295,02 140 30315,79 200 32295,02
Konopné desky 0,040 100 28555,14 140 32390,67 200 35104,78
Len v deskách 0,037 100 27678,00 120 29278,00 200 31664,00
Ovčí vlna v pásech 0,034 100 29295,33 120 30722,80 180 34190,80
Skelná vlákna v deskách 0,036 100 26659,38 120 27588,18 180 30084,28
Skelná vlákna v deskách polep NT 0,037 100 27346,56 120 28140,79 200 31001,12
Skelná vlákna v rolích 0,036 100 26808,00 120 27434,50 180 29068,33
PUR stříkaná měkká 0,034 80 27626,00 200 31172,00 920 63266,00
PUR stříkaná tvrdá 0,021 60 29658,00 140 35514,00 600 71816,00


Ovčí vlna v pásech, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace
Obr.: Ovčí vlna v pásech, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace

Náročnost ekologické likvidace

Při demolici stavby, částečné demolici, či rekonstrukci je nutné likvidovat velké množství stavebních materiálů, včetně tepelných izolantů. Každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl, nebo povinnost se jí zbavit je ODPAD. S odpady se na základě zákona o odpadech nakládá následovně:

1. Odpad se znovu použije ke stejnému, nebo jinému účelu
2. Odpad se upraví a opětovně využije
3. Odpad se recykluje
4. Odpad se odstraní
5. Uložení odpadů na skládku

V rámci zpracování je nutné zhodnotit možnosti technické i ekonomické všech bodů a to v daném pořadí. Skládkování jako poslední možnost může stát až 1 700 Kč/t (v případě že odpad není nebezpečný). To znamená, že pokud možnosti 1 - 4 budou dražší, přistupují, společnosti zabývající se likvidací odpadů, ke skládkování.

Likvidace tepelných izolací

Více než polovina tepelných izolací jsou relativně nové materiály, minimálně z pohledu způsobupoužití. Dosud je tedy nebylo třeba ve větší míře likvidovat. Z tohoto důvodu nejsou zatím dostatečně vyvinuty technologie a postupy k jejich znovu využití, úpravě nebo recyklaci. U většiny z nich je tedy nutné přistoupit pouze ke skládkování. U izolantů které by bylo možné recyklovat, je v současné době jedinou vhodnou možností přeměna v palivo (cena 750 Kč). Některé materiály, jako např. celulóza se jeví jako vhodné k recyklaci v palivo, avšak inhibitory hoření (potřebné pro schválení materiálu jako stavebního) toto zařazení znemožňují a materiál se umisťuje na skládku (cena 1 750 Kč).

Izolace vhodné ke zpracování v palivo:

Corkoco 1+1, Corkoco 2A + 1C, Corkoco 2C + 1A, Denim recyklovaný, Dřevovlákno v deskách, Konopné desky, Korek foukaný, Korek v deskách, Len v deskách, Ovčí vlna foukaná, Ovčí vlna v pásech, Sláma v balících, Sláma v deskách. CENA: 750 Kč

Izolace na skládkování:

Polystyren + mikrovlákno foukaný, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolaceIsover TWINNER, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace

Obr. 1: Polystyren + mikrovlákno foukaný, Obr. 2: Isover TWINNER, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace

Aerogel, Celulóza foukaná, Celulózo-sláma foukaná, Čedičová vlna foukaná, Čedičová vlna v deskách, Čedičová vlna v deskách polep netkanou textilií, Expandovaný perlit, Fenolická pěna v deskách, Isover TWINNER, Pěnové sklo granulát, Pěnové sklo v deskách, Polystyren + mikrovlákno foukaný, Polystyren extrudovaný, Polystyren foukaný, Polystyren šedý foukaný, Polystyren šedý v deskách, Polystyren v deskách, PUR stříkaná měkká, PUR stříkaná tvrdá, PUR tvrdá v deskách, Skelná vlákna foukaná, Skelná vlákna supafil foukaná, Skelná vlákna v deskách, Skelná vlákna v deskách s netkanou textilií, Skelná vlákna v rolích, Sláma foukaná, Vakuová izolace. CENA: 1 750 Kč

Zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce, vydala: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Autoři textu: Ing. Veronika Šípková, Ing. Šárka Korbelová, Ing. Jiří Labudek Ph. D., Ing. Michal Kraus (VŠB - Technická univerzita)

Publikace: Stavební tepelné izolace
Rubriky článků