hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Češi se připravují na zimu: vzrostla spotřeba pěnového polystyrenu o 5 %

12. 11. 2015

Češi se připravují na zimu: v prvním pololetí 2015 vzrostla spotřeba pěnového polystyrenu o 5 %

Ilustrační foto: zateplování panelového domu pěnovým polystyrenem, zdroj: Izolace-info.czPodle Sdružení EPS ČR se v první polovině letošního roku spotřebovalo v meziročním srovnání o 5 % více pěnového polystyrenu. Konkrétně se jedná o 29 700 tun. Kromě příznivého růstu stavebnictví se na růstu spotřeby EPS podílejí i státní dotační programy, které podporují zateplení. Odborníci ze sdružení očekávají, že letošní spotřeba překročí počtvrté v historii hranici 60 000 tun, stejně jako v minulém roce. Dlouhodobě je Česko zemí, ve které je spotřeba pěnového polystyrenu jedna z nejvyšších v Evropě. Oblíbenost tohoto tepelného izolantu potvrzuje i aktuální průzkum Sdružení EPS ČR. Pro zateplování by ho zvolilo 64 % Čechů.
 

„Pěnový polystyren je oblíbený díky svým vlastnostem, jako je pevnost, lehkost, vysoká odolnost. Vedle toho má vynikající tepelně izolační vlastnosti. Jedná se o ekologický materiál, který mají Češi na prvním místě při zateplení fasád nebo plochých střech,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR, a dodává: „Ve druhé polovině roku by se měly projevit i vyčerpané dotace z Nové zelené úsporám. Lidé již nyní zahajují zateplovací práce a v případě příznivého počasí lze očekávat, že dosáhneme rekordní spotřeby přes 62 000 tun.“

Česká republika se dlouhodobě drží v popředí spotřeby pěnového polystyrenu

Ilustrační foto: zateplování panelového domu pěnovým polystyrenem, zdroj: Izolace-info.czV porovnání s ostatními zeměmi Evropy zaujímá Česká republika ve spotřebě pěnového polystyrenu na hlavu jedno z čelních míst před zeměmi, jako jsou Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Polsko, Slovensko. V absolutní spotřebě je na tom nejlépe Německo následované Polskem a velmi rychle rostoucím Tureckem. Jižní státy Evropy kromě Turecka zaznamenaly obecně pokles spotřeby pěnového polystyrenu.

Češi by zateplovali nejčastěji pěnovým polystyrenem

Podle aktuálního průzkumu AIRPOP Sdružení EPS ČR by v případě zateplení Češi volili nejčastěji pěnový polystyren (64 %), menší počet pak minerální vatu (22 %). „Češi se postupně učí šetřit na energiích a zjišťují, že zateplení jim přináší řadu výhod. Z izolačních materiálů je nejen díky dotacím nejvíc na vzestupu pěnový polystyren. 98 % jeho obsahu tvoří vzduch, což činí materiál lehkým, ale zároveň pevným. Používá se pro zateplení jak bytových, tak i rodinných domů,“ uvádí Pavel Zemene.

Zateplení přináší řadu výhod

  • zvyšuje tepelnou ochranu budovy, a tím snižuje spotřebu energie na vytápění,
  • zlepšuje tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru,
  • snižuje možnost vzniku plísní na vnitřním povrchu obvodových stěn,
  • přispívá k ochraněproti vnějšímu hluku,
  • má pozitivní vliv na zdraví lidí, omezuje respirační onemocnění,
  • snižuje teplotní dilatace stavebních konstrukcí a zamezuje degradaci stavebních konstrukcí vlivem povětrnosti, a tím prodlužuje jejich životnost,
  • díky velmi nízké spotřebě tepla umožňuje provozovat úspornější otopné systémy, tedy ialternativní zdroje energie,ƒ
  • zlepšuje estetický vzhled budovy a zvyšuje její hodnotu,
  • snižuje emise skleníkových plynů z budov, a tím chrání životní prostředí,
  • investice do zateplení je výhodná, její návratnost se díky rostoucím cenám energií stále zkracuje.
O průzkumu:
Průzkum Sdružení EPS ČR s názvem AIRPOP realizovala agentura IPSOS za pomocí Instant Research v červnu 2015. V on-line dotazníku odpovídalo 525 respondentů s reprezentativním zastoupením podle pohlaví, věku, regionu, velikosti bydlištěa vzdělání.

Zdroj článku: TZ Sdružení EPS ČR
Logo Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 10 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení pokrývá z 60 % český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.


Rubriky článků