hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Stavební tepelné izolace, část II. - Sláma, kokosové vlákna

3. 11. 2015

Sláma foukaná

λ (W/m.K) 0,050 - 0,060
μ (-) 1,1 až 3

 


Popis:

Sláma foukaná, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace
Obr.: Sláma foukaná

Sláma je jeden z nejobvyklejších stavebních i tepelně-izolačních materiálů našich předků a její obliba v současnosti opět roste. A ke slovu přichází zase ve všech oblastech – jako součást zdících materiálů – nepálených cihel, případně hliněných omítek, jako střešní krytina, tepelná izolace, případně i součást nábytku. Překvapivě má slaměná izolace ve spojení s hliněnou omítkou vysokou požární odolnost, může to být až 90 minut, vyhovuje proto všem typům konstrukcí. Podstatnou nevýhodou je ovšem nízká odolnost proti vlhkosti, slaměnou izolaci je proto nutné před ní dobře chránit, například omítkou či obkladem.

Výroba:

Rozemletá a rozvlákněná sláma je smíchána s přídatnými látkami, které zajistí odolnost proti škůdcům, plísním, hnilobám a ohni.

Výhody:
 • nevznikají odřezky
 • ve vhodné kombinaci vysoká požární odolnost
 • trvale obnovitelný zdroj

Nevýhody:
 • vysoká tloušťka izolace
 • vyšší cena
 • zatím se nevyrábí

Sláma v balících

λ (W/m.K) 0,050 - 0,080
μ (-) 10 až 13


Popis:

Sláma v balících, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace
Obr.: Sláma v balících, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace

Pojem sláma označuje suché stonky vymláceného obilí ze pšenice, žita, ječmene, ovsa, prosa a dalších plodin. Pro výrobu slámových balíků pro stavební účely se nejvíce hodí sláma ze pšenice a žita. Sláma se skládá z celulózy, ligninu a oxidu křemičitého, jejž dávají povrchové vrstvě voskovitou strukturu, která odpuzuje vodu. Proto je sláma odolná proti působení vody a  podléhá degradaci jen velmi pomalu.

Výroba:

Sláma ve formě slaměných balíků se jako stavební materiál začala užívat v USA již v 19. století. Balíky ze slámy se vyrábějí v různých velikostech. Malé balíky lze stručně charakterizovat rozměry 30-35 x 40-50 x 50-120 cm. Hustota balíků, které vycházejí z lisu, činí cca 80-120 kg/m3, což jsou i okrajové podmínky pro jejich použití, jelikož se izolační vlastnosti od středu tohoto intervalu na oba dva směry zhoršují (nejlépe však 90-110kg/m3) a taktéž pro nosnou slámu nižší hustota není vůbec příznivá.

Výhody:
 • levná izolace
 • dobré izolační vlastnosti
 • ekologický materiál

Nevýhody:
 • náročnost technologickékázně při výstavbě
 • dodržování bezpečnostních opatření při výstavbě (požár)
 • pracnější montáž samotných balíku do obvodové stěny

Sláma v deskách

λ (W/m.K) 0,099 - 0,102
μ (-) 9,7 až 13


Popis:

Sláma v deskách, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace
Obr.: Sláma v deskách, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace

Ekologická difúzně otevřená stavební deska. Je lisovaná za vysoké teploty a tlaku z obilné slámy bez použití pojiv, polepená recyklovanou lepenkou. Je 100 % přírodní, plně recyklovatelný, pevný a difúzně otevřený stavební materiál vhodný pro trvalé zabudování do staveb.

Výroba:

Jádro se lisuje ze slámy za vysokého tlaku a teploty bez přídavných pojiv a nátěrů a je polepeno recyklovanou lepenkou. Lepidlo vyhovuje nejpřísnějším hygienickým normám a je nanášeno v tenké vrstvě. Materiál je klasifikován jako ekologický výrobek. Zákazníkovi jsou panely dodávány upravené na požadovanou délku, tím se minimalizuje odpad a šetří náklady.

Výhody:
 • rychlá a snadná montáž
 • zvukově izolující
 • dobrá akumulace tepla

Nevýhody:
 • nezaručená ochrana proti vodě na celou životnost stavby
 • předsudky ve stavebnictví

Corkoco 1+1, Corkoco 2A + 1C, Corkoco 2C + 1A

λ (W/m.K) 0,043 - 0,045
μ (-) 8


Popis:

Corkoco 1+1 , Corkoco 2A + 1C, Corkoco 2C + 1A, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace
Obr.: Corkoco 1+1 , Corkoco 2A + 1C, Corkoco 2C + 1A, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace

Corkoco je zvukové a tepelné izolační deska vyráběná slepením korkové a kokosový dřevovláknitých desek. Desky jsou vyráběny pouze z přírodních materiálů. Pouze v aditivní desce je lepidlo PVA 3, který se používá k aglutinaci desky. Lepidlo se nanáší na nerovný vzor s cílem udržet desky prodyšné.

 • Corkoco 1+1: Korek 20 mm + kokosová vlákna 20 mm
 • Corkoco 2A + 1C: Korek 10 mm + kokosová vlákna 20 mm + Korek 10 m
 • Corkoco 2C + 1A: Kokosová vlákna 10 mm + Korek 20 mm + kokosová vlákna 10 mm

Výroba:

Izolace je vyráběna lepením několika vrstev korku a kokosového vlákna.

Výhody:
 • ekologický materiál
 • nehořlavost
 • elastičnost

Nevýhody:
 • dostupnost
 • možnost napadení škůdců, či plísní

 


Zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce, vydala: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Autoři textu: Ing. Veronika Šípková, Ing. Šárka Korbelová, Ing. Jiří Labudek Ph. D., Ing. Michal Kraus (VŠB - Technická univerzita)

Publikace: Stavební tepelné izolaceRubriky článků