hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Vlhkostní zatížení konstrukce

24. 1. 2016

Vlhkostní zatížení konstrukcí uvnitř tepelně-izolační konstrukce v dřevěné stavbě, např. ve střeše, může mít různé příčiny. Například netěsným pláštěm střechy může vniknout voda. Může se jednat o velké množství vlhkosti, při kterém může voda kapat do obytných místností. Menší netěsnosti mohou vést k plíživé tvorbě vlhkosti. To bývá často provázeno tvorbou plísní na materiálech obsažených v konstrukci. K vlhkostnímu zatížení konstrukce však může dojít i zevnitř:

 

Předvídatelné vlhkostní zatížení:

  • difúzní procesy

Nepředvídatelné vlhkostní zatížení:

  • konvekce, t.z. proudění vzduchu (netěsnosti v neprodyšné vrstvě)
  • konstrukčně podmíněné transporty vlhkosti (např. boční difúzí skrz přilehlé zdivo)
  • zvýšená montážní vlhkost použitých materiálů.

Vlhkostní zatížení difúzí

Ilustrační foto, vlhkost ve střešní konstrukci, zdroj: www.mibag.czČím méně vlhkosti může vniknout do konstrukce, tím menší je nebezpečí stavebních škod - tak se uvažovalo dříve. To znamená, použití velmi nepropustných parozábran by zamezilo škodám na stavbě. Že realita je však jiná, bylo prokázáno stavebně fyzikálními výpočty již před 15 lety při uvedení pro clima DB+ s hodnotou sd 2,30 m na trh.

Dále ukázala šetření venkovních stěn v Severní Americe z roku 1999, že pronikání vlhkosti skrz parozábranu následkem konvekce i při její odborné instalaci činí ca. 250g/m2 za jedno období tání. To odpovídá množství kondenzátu, které během jedné zimy pronikne parozábranou s hodnotou sd 2,30 m.

ZÁVĚR
I konstrukce s parozábranou jejichž vypočtené hodnoty Sd činí 50m, 100m nebo více, propustí v konečném důsledku podstatné množství vlhkosti. Parozábrany však neumožňují zpětné vysychání. Vznikají tak vlhkostní pasti.

Vlhkostní zatížení konvekcí

Konvekcí, čili prouděním vzduchu je do konstrukce transportováno podstatně větší množství vlhkosti než difúzí. Konvenktivně přivedená vlhkost může klidně tisícinásobně překročit množstvívlhkosti přivedené difúzí. Kondenzace vlhkosti má pro konstrukce s vnější difúzně nepropustnou vrstvou za následek rychlé stavební škody. Množství vlhkosti přivedené konvekcímůže být ale kvůli své vysoké vlhkostní zátěži nebezpečné i pro stavební konstrukce s vnější difúzně otevřenou stranou, zejména vytvořil-li již se kondenzát.

Proniknutí vlhkosti do konstrukce netěsnostmi v parobrzdě

1mm spáry = 800g / 24h na každý jeden metr délky spáry

Transport vlhkosti, zdroj: Ciur a.s.

Transport vlhkosti parobrzdou: 0,5 g/m2 x 24h skrz spáru 1 mm širokou: 800 g/m2 x 24h

Zvýšení faktoru: 1.600

Podmínky:

  • parobrzda o hodnotě Sd = 30m
  • vnitřní teplota = +20°C
  • venkovní teplota = -10°C
  • rozdíl tlaku = 20Pa odpovídající síla větru 2-3

Měření institut stavební fyziky, Stuttgart

 

 Rubriky článků