hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Desky pro záklop provětrávaných konstrukcích střech a vnějších zdí

11. 10. 2015

UdiTOP® Premium SYSTÉM

Udi TOP ® / Udi TOP ® Premium desky pro záklop, zdroj: Ciur a.s.

Obr.: Udi TOP ® / Udi TOP ® Premium desky pro záklop, zdroj: Ciur a.s.

UdiTOP® Premium desky pro záklop. Jedná se o vysoce stabilní desku pro záklop v odborně prováděných, difúzně otevřených, provětraných konstrukcích střech a vnějších zdí. Desky jsou použitelné jako izolující alternativa k obvyklé pásovině, která se na tomto místě tradičně využívá.

Použití

UdiTOP® a UdiTOP® Premium desky lze použít na vnější straně jako difúzně otevřené, tepelně izolační opláštění provětrávaných střech a stěnových konstrukcí. Podle Německého svazu pokrývačů (ZVDH) jsou desky. UdiTOP®/ UdiTOP® Premium záklop deklarovány jako falcované bednící střešní desky až pro sklon 20° v tloušťkách 22, 35, 52, 60, 80 a 100 mm. Desky jsou vyrobeny z dřevěných vláken a zbytků čerstvého dřeva jehličnanů s homogenní a rovnoměrnou hydrofobizací, zajišťující nepropustnost pro vodu.

Vlastnosti

Desky UdiTOP® jsou odolné v tlaku, poskytují velmi dobrou ochranu proti chladu, přehřívání i proti hluku. Jsou vodonepropustné, odolávají přímému vlivu povětrnosti minimálně 12 týdnů. V zimě je však nutné zohlednit zatížení sněhem! Optimalizace tepelné izolace je dosažena díky spoji na pero a drážku po celém obvodu. Vylepšená hodnota U v případě desky UdiTOP® Premium je dosažitelná díky optimalizované sendvičové skladbě. Použití pro izolované i neizolované konstrukce střech a stěn podle DIN V 4108-10: DAA, DAD, DI, DZ, DEO a WAB, WH, WZ.

Technická data

Udi TOP ® / Udi TOP ® Premium desky pro záklop - technická data, zdroj: Ciur a.s.

Zpracování

Záklop ve střeše

Udi TOP ® / Udi TOP ® Premium desky pro záklop - záklop ve střeše, zdroj: Ciur a.s.S pokládkou UdiTOP® začínáme u okapu, pero směřuje k hřebenu střechy, ukládáme do vazby a pevně srazíme. Odříznutou část koncového dílce první řady použijeme jako první desku pro další řadu, deska ale musí překrývat alespoň jedno pole mezi krokvemi atd. Veškerá napojení okrajů a prostupy jsou vzduchotěsně zalepována systémovými lepidly a lepicími páskami UdiSTEAM® Alubutyl nebo UdiSTEAM® Fix plus. Lepené povrchy předem ošetřete přípravkem UdiSTEAM® Primer LF. Poškozené desky UdiTOP® mohou být odborně opraveny dodatečně nalepeným páskem z UdiSTEAM® Butyl lepicího systému. Doba přímého vystavení povětrnosti nesmí přesáhnout 3 měsíce. Upevnění probíhá nejprve pomocí hřebíků se širokou hlavou nebo širokými sponkami. Trvalé upevnění se pak provádí hřeby nebo šrouby, které přenášejí zatížení podle platného statického posouzení zohledňujícího sklon střechy, odstup krokví a zatížení sněhem.

Dodržujte maximální rozestup krokví

Udi TOP ® / Udi TOP ® Premium desky pro záklop - rozestup krokví, zdroj: Ciur a.s.

Opláštění fasády

UdiTOP® se pokládá od oblasti soklu, pero směřuje nahoru, ukládáme do vazby a pevně srazíme. Odříznutou část koncového dílce první řady použijeme jako první desku pro další řadu, deska ale musí překrývat alespoň jedno pole mezi krokvemi atd. Veškerá napojení okrajů a prostupy jsou vzduchotěsně zalepována systémovými lepidly a lepicími páskami UdiSTEAM® Alubutyl nebo UdiSTEAM® Fix plus. Lepené povrchy předem ošetřete přípravkem UdiSTEAM® Primer LF. Trvalé upevnění se poté provádí pomocí šroubů přenášejících zatížení podle platného statického posouzení se zohledněním rozestupu krokví, následně upevňovaného opláštění apod.

Přednosti výrobku

Udi TOP ® / Udi TOP ® Premium desky pro záklop, zdroj: Ciur a.s.

 • Chrání proti chladu - Udi izolační systémy chrání účinně a stále před zimou a ztrátami energie
 • Zabraňuje přehřívání - ochrana proti horku zajistí chladnější klima v domě nejen v regionech s horkým podnebím
 • Difúzně otevřené - Udi izolační systémy chrání účinně a stále před zimou a ztrátami energie
 • Chrání proti požáru - četné zkouškami prověřené konstrukce dokazují, že Udi izolační systémy přispívají i k ochraně proti ohni
 • Uklidňující - výborná ochrana proti hluku díky vysoce kvalitním Udi izolačním systémům
 • Odzkoušené - Udi izolační systémy podléhají přísným zkouškám kvality, vlastností i vyhodnocování za účelem získání označení CE nebo získání certifikace od Německého stavebně technického institutu (DIBT)
 • Trvale udržitelné, ekologické a podporující zdraví - čistě přírodní výrobky z dřevěných vláken pro člověka a životní prostředí

Zdroj článku a obrázků: Ciur a.s., systémy pro úsporu energií

 Rubriky článků