hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Nejčastější chyby při zateplování

10. 6. 2015

Nejčastější chyby při zateplování: nedostatečná tloušťka izolační vrstvy a neodborně provedené zateplení

Jeden z nejčastějších problémů, který lidé podceňují při zateplování pěnovým polystyrenem, je tloušťka izolační vrstvy. Na toto téma panuje mnoho pověr – především, že je jedno, jak silnou vrstvou zateplíme. Zateplení příliš slabou izolační vrstvou, (obecněje doporučovaných 15 cm) však může způsobit škody na samotné konstrukci a vést k znehodnocení celé investice. S ohledem na předpokládaný vývoj cen energií v budoucích letech proto doporučující odborníci ze Sdružení EPS ČR minimální tloušťku izolace 15-20 cm. Lidé by se také měli vyvarovat snahám o zateplení tzv. podomácku, které zpravidla vede k neodbornému provedení. Kvalitním zateplením je přitom možné ušetřit na nákladech za energie pro vytápění 50-70 % oproti nezateplenému domu.

 

Ilustrační foto, fasádní polystyren, zateplování panelového domu

Obr.: Ilustrační foto, fasádní polystyren, zateplování panelového domu, zdroj Krytiny-strechy.cz

Lidé často opomíjejí důležitost tloušťky izolační vrstvy při zateplování. Buď se sami snaží ušetřit, nebo dají na radu stavební firmy, která tvrdí, že je jedno, kolik centimetrů použijí. Jedno to však není. „Obecně platí, že čím silnější izolace, tím dokážete více ušetřit na energiích. I tloušťka izolace má však své ekonomické hranice. Zateplení obvodových zdí je pro efektivní úsporu energií na vytápění málo a teplo může i nadále unikat ostatními obvodovými konstrukcemi (střecha, podlaha, okna). Vedle zateplení a výměny starých oken by měli lidé počítat také s možností instalace zdroje tepla s nižším výkonem a jednotkou pro řízenou výměnu vzduchu,“ vysvětluje Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Jak zjistit optimální tloušťku polystyrenu pro zateplení

Abychom využili plně potenciál úspor domu, je nutné volit izolační vrstvu v odpovídající tloušťce. „Z naší praxe víme, že řada firem doporučuje lidem použití nedostatečné tloušťky, jen aby jim mohli nabídnout co nejnižší cenu. Naštěstí už je mezi námi řada osvícených majitelů domů a bytů, kteří si spočítali, že zateplit např. 8 cm pěnového polystyrenu a za 15 let doteplit dalšími 5-10 cm je naprosto neekonomické a jdou rovnou do 15 cm. V minulém roce tak průměrná síla fasádního pěnového polystyrenu dosahovala necelých 12,4 cm,“ upozorňuje Pavel Zemene.

„Tloušťka izolace je pro každý objekt individuální. Dnes se nám jeví optimálních patnáct centimetrům. Ale za deset, patnáct let už to optimální nebude. Je lepší myslet dopředu a už dnes zaizolovat o pět centimetrů více a mít do budoucna vystaráno,“ doplňuje Zemene a dodává, že odborníky je zpravidla doporučována minimální tloušťka 15 cm, setkáváme se již i s 20 cm. Zvýšením tloušťky pěnového polystyrenu z 12 na 20 cm znamená u průměrného rodinného domu zvýšení dílčích nákladů na zateplení stěn zhruba o 3 až 4 %. Při kompletní výměně starých oken a zateplení střechy je tak možné ušetřit až 70 % výdajů za energie ročně oproti nezateplenému domu. Vedle klasického bílého polystyrenu je možnost koupit na trhu tzv. šedý polystyren, který má v průměru o 20 % lepší izolační vlastnosti.

 

Ilustrační foto, fasádní polystyren, zateplování panelového domu

Obr.: Ilustrační foto, fasádní polystyren, zateplování panelového domu, zdroj Krytiny-strechy.cz

Češi při zateplování vsázejí na vlastní schopnosti – často však chybují

V řadách Čechů panuje zkreslená představa o jednoduchosti aplikace zateplovacího systému. Ač se zdá, že jde o poměrně snadný proces, který zvládne kdokoli svépomocí a přitom ještě ušetří za stavební firmu, opak je pravdou. „V případě, že není dodržen přesný postup a jednotlivá souvrství jsou aplikována neodborně, může dojít k poškození celého systému zateplení. Z praxe jsme zaznamenali stížnosti lidí na vznik bublin a různých výdutí na zateplovacím systému.“ podotýká Pavel Zemene. V těchto případech nakonec musí obyvatelé domu volit rekonstrukci zateplení, v horším případě celý systém strhnout a začít od začátku. Stavba se tak při snaze ušetřit za práci odborné firmy v konečném důsledku několikanásobně prodraží.

Sdružení EPS
ČR Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorběnorem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 10 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení pokrývá z 60 % český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.

Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.

 

Autor a zdroj článku: Sdružení EPS ČR, Ing. Pavel Zemene, Ph.D., tiskové zprávy
Sdružení EPS ČR, logoRubriky článků