hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Konopí jako stavební materiál a tepelné izolace

6. 5. 2015

Konopí (Cannabis sativa L.) je jednou z nejstar­s.cn kulturních rostlin. Například v roce 2737 před Kristem popsal čínský císař Shen Nung, jak úspěšně se může použít jako lék proti malárii, revmatizmu a mnohým dalším chorobám. Staří Egypťané i Řekové se oblékali do látek vyrobe­ných z konopí. Ve Francii se pěstovalo ve 3. sto­letí před naším letopočtem, kdy král Syrakus jej nakupoval na výrobu lan a plachet pro své lodě. K vybavení jednoho trojstěžníku bylo potřeba přibližně 60 tun konopí. Je málo známou sku­tečností, že Gutenberg vytiskl v roce 1455 svou známou bibli na papíru vyrobeném z konopí. Také proslulý obraz Mony Lisy byl namalován na tkanině z konopí.

 

Obr.: Stropní izolace konopím, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

Ke konci 19. století nastal v pěstování plodi­ny úpadek. Ovlivnil rozvoj techniky a zavedení parních lodí, které výrobky z konopí již nepotře­bovaly. Konopí se na rozdíl od bavlny nebo lnu nesklízelo mechanizovaně, takže jim nemohlo konkurovat. Jeho světová produkce se opro­ti těmto dvěma komoditám podstatně snížila.

V Kanadě a v západní Evropě, především pak ve Francii, ale i v Německu se konopí začalo pěstovat jako alternativní plodina, která může pomoci v řešení ekologických problémů planety. Jeden hektar osetý konopím poskytuje 2,5 až 4 krát více celulózy s nižším obsahem ligninu než jeden hektar lesa. Zatímco stromy rostou deseti­letí, konopí vydá každý rok čtyřnásobné množství vlákniny. V některých oblastech se může sklidit až dvakrát do roka. Konopí vyprodukuje koudel, pazdeří, ze semen olej.

Konopí je klasickým obnovitelným dorůstají­cím materiálem, obrázek 9. 7. V České republice jej lze pěstovat až do nadmořské výšky 450 m (Zach & Svobodová 2007). Rostlina je během 120 dnů schopna dosáhnout výšky až 4500 mm. Z jednoho hektaru je možné sklidit 12 tun suché suroviny, ze které se vyrobí až 8 tun stavebního materiálu, který postačí k výstavbě menšího rodinného domu. Rychlý růst způsobuje, že rost­liny zastiňují půdu, čímž se zabrání jejímu zaple­velení. Díky tomu nepotřebuje žádné herbicidy. Po sklizni zůstává půda kyprá a bez nežádoucích rostlin.

Rostlina obsahuje látky, které odpuzují hmyz, proto na její ochranu nejsou potřebné žádné insekticidy. Pro malou náročnost se může na stejném poli vysazovat a sklízet více let. 

Konopí je jako surovina vhodná na výrobu sta­vebních materiálů a vynikající alternativou dřeva, které navíc svými vlastnostmi v lecčem předčí. Má velkou stabilitu, je odolné proti roztrhání, vyniká pevností a dobře se vypořádá s vlhkem a mokrem. Díky svým příznivým vlastnostem nacházejí výrobky z konopí široké uplatnění. Jako kvalitní a perspektivní materiál je s dobrými výsledky využíváno stavebními firmami ve Fran­cii, Německu a Švýcarsku. Řada zkušeností byla získána i v České republice.

Legislativa k pěstování konopí v ČR

Konopí v současnosti neoprávněně požívá pověst rostliny, ze které se dají vyrobit psychotropní látky nesoucí obecný název drogy. Přes tuto psychózu hraničící s hysterií lze v České republice konopí legálně pěstovat. Musí však být splněny pod­mínky uvedené v zákoně Č. 167/1998 Sb. Kono­pím se zde rozumí plodonosný vrcholík nebo nadzemní část rostliny z rodu Cannabis. Zákon zakazuje z konopí získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrocanabinolů. Dále zákon zakazuje pěstovat druhy a odrůdy konopí, které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrocanabinolů.

Zákon hovoří o ohlašovací povinnosti osob pěstujících mák setý nebo konopí. Osoby pěstu­jící mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěsto­vání, písemně nebo v elektronické podobě pode­psané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.

V "Jednotné úmluvě o omamných látkách" je uvedeno - že výraz" konopí" označuje kve­toucí nebo plodonosný vrcholík rostliny konopí (s výjimkou zrn a listů, které nemají vrcholíky), z něhož pryskyřice nebyla vyloučena, bez ohledu na jeho použití. Také je zde zařazen hašišový olej a lihový extrakt, konopí s obsahem THC 0,3 % a výše a hašiš.

Konopí ve stavebnictví

Konopí bylo díky svým vlastnostem oblíbeným stavebním materiálem již v minulosti. Varchaic­kých chatrčích z hlíny bývaly zabudovány stonky konopí. Dnes se konopná drť používá jako izo­lační a těsnicí materiál.Materiál vyrobený z konopí, výborně tepelně i zvukově izoluje, propouští vodní páry, špatně hoří, je nepoživatelný pro hlodavce, termity a hmyz, odpuzuje vodu, je lehký a trvanlivý. Jako stavební materiál se používá ve směsi s vápnem a cementem pro podlahy, stropy a pro výrobu omítek. Hodí se na tepelnou izolaci podlah, stěnových konstrukcí a střešních plášťů. Z konopného pazdeří lze zhotovit desky sendvičového typu, které jsou několikrát pružnější a pevnější než jejich dřevěné protějšky.

 

Zdroj a autor článku: Josef Chybík, publikace Přírodní stavební materiály, vydavatelství GRADA Publishing

fotografie použité v textu - zdroj: www.izolace-konopi.cz

 

 Rubriky článků