hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Únik tepla z rodinného nebo bytového domu lze zjistit i pomocí aplikace na chytrém telefonu

2. 3. 2015

Pokud se rozhodnou majitelé rodinných nebo bytových domů minimalizovat náklady na energie, často volí zateplení. Tento proces má stejně jako každý jiný svá pravidla, kterých by se měl každý investor držet. Ideální přípravu před zateplením nabízí termovizní měření. Díky němu lze zjistit místa úniku tepla. Ve většině případů pak následuje doporučení pro komplexní zateplení. Podle Sdružení EPS ČR mohou investoři právě komplexním zateplením ušetřit až 70% výdajů za energie ročně. Rozvoj technologií pokročil natolik, že nyní lze pomocí speciálního termálního fotografického zařízení Flir One zjistit možné úniky tepla z nezateplených nemovitostí i z iPhonu.

 

Jednou z vážných a poměrně běžných konstrukčních závad budov jsou tepelné mosty, které jednak zhoršují celkovou energetickou bilanci stavby, ale také jsou nepřijatelné z hygienických důvodů, protože mohou vytvářet prostředí pro tvorbu plísní. Nejčastěji se tak děje u nemovitostí postavených v 70. nebo 80. letech, kde jsou úniky tepla největší. Při zateplení takto starých budov lze ale dosáhnout maximálního efektu v podobě ušetření nákladů na energie. Nejčastější příčinou úniku tepla z domů a objektů obecně jsou špatně izolované stěny, podlahy, okna, dveře, stropy a střechy. Termovizní měření zjišťuje, v kterých místech a jak intenzivně teplo z nemovitostí uniká. „Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno okny, mohou tvořit až 40 % celkové ztráty objektu, zatímco u podlah jde orientačně o 5-10% podíl,“dodává Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR, jehož členy jsou výrobci a zpracovatele pěnového polystyrenu. Právě tento izolační materiál se v České republice každoročně spotřebuje v 90 procentech ve stavebnictví – převážně na zateplení budov.

Obr.: Zdroj obrázku Sdružení EPS ČR, termoobrázek s úniky tepla

Co je termovizní měření a kde všude může pomoci

Termovizní měření nám umožňuje vidět věci, které lidské oko nemůže postřehnout samo o sobě. Jedná se o kombinaci termálního obrazu s klasickým. Výsledkem je pak termo obrázek o různých barevných škálách, podle kterých odborníci rozeznají úniky tepla. Novinkou na trhu je Flir One pro iPhone5 a 5s. Přidává se k telefonu jako ochranné pouzdro, zobrazuje živý termální obraz světa na displeji a pořizuje fotky i videa. Jedná se o první osobní termální fotografické zařízení pro iPhone. Pro vybrané modely se systémem Android bude dostupný během letošní roku.

Termovizní měření nachází uplatnění zejména v poradenství při zateplování domu. Díky němu lze dosáhnout maximálního účinku zateplení, zpracování dokumentace nálezu tepelných mostů i zkvalitnění práce zateplovací firmy, a to vzhledem k možnosti zpětné kontroly kvality prostřednictvím termokamery. Využívá se také při zjištění bezpečné instalace krbu a těsnosti zděných komínů. Pomáhá při vyhledání závad v podlahovém topení. Kutilové, ale i odborníci ho mohou využít například i při nalezení vhodného místa při instalaci hřebíků a šroubů do podlah s podlahovým topením. Nebo při kontrole teploty elektrických rozvaděčů.

 

Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 10 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení pokrývá z 60 % český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.

 


Autor a zdroj článku: Sdružení EPS ČR, Ing. Pavel Zemene, Ph.D., tiskové zprávy
Sdružení EPS ČR, logoRubriky článků