hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Polyuretan, jak vzniká a jeho využití

19. 4. 2014

Co je to PUR pěna

Polyuretanová pěna je makromolekulární materiál převá ně na organické bázi. Vzniká vzájemnou exotermní reakcí polyadicí diphenyldiisocyanátu a směsí vícesytných polyéter a  polyester alkoholů, aktivátorů, katalyzátorů, stabilizátorů, retardérů hoření, vody a pomocných nadouvadel. Vznikající polyuretanová hmota se napěňuje a vytváří uzavřenou   mikroskopickou buně nou strukturu, díky které má výsledná PUR pěna výborné tepelněizolační a hydroizola ní vlastnosti. Chemickým složením jednotlivých komponent lze  ovlivňovat časový průběh chemické reakce, respektive způsob zpracování a především výsledné mechanické vlastnosti objemovou hmotnost, pevnost v tlaku a další parametry. PUR pěny vyráběné v současnosti již neobsahují freony.


Puren, polyuretanObr.: Výroba polyuretanové pěny, zdroj: PurenVíce o izolacích PIR, ceny, poptávka a technické informace produktů Puren naleznete pod tímto odkazemRozdíl mezi PIR a PUR

Materiál PIR je tvořen kombinací uretanových a isokyanurátových vazeb, zatímco PUR obsahuje především uretanové vazby. Na rozdíl od materiálu PUR se při výrobě PIR uplatňují kromě přebytečného izokyanátu také polyesterové polyoly, které zapadají do jeho prstencové struktury. Izolační materiály z PIR tak vykazují lepší parametry, jako jsou například:

  • zvýšená odolnost proti ohni

  • lepší izolační vlastnosti

  • vyšší stabilita rozměrůvyšší pevnost v tlaku

Polyuretany v praxi

Polyuretanové produkty mají mnoho použití. Přes třičtvrtě celosvětové spotřeby polyuretanových produktů je ve formě pěn. Tvrdé a měkké typy polyuretanových pěn pokrývají  zhruba stejný podíl na trhu. V obou případech je pěna obvykle používána spolu s jinými materiály: měkké pěnové hmoty najdeme v oblasti reklamy, při čalounění nábytku, interiérů automobilů apod. Tvrdé pěnové hmoty nacházejí své uplatnění jako výplně automobilových nástaveb, panelů tepelných izolací, různých produktů se sendvičovou skladbou, ale také v modelářství.

 

Logo PurenZdroj: Jitrans Trade s.r.o.


Rubriky článků