hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády - Vše na jednom místě

Zateplení starších cihlových budov kamennou vlnou se netřeba bát

11. 8. 2017

Žijeme v době zateplovací. Budovy zateplujeme z různých důvodů, například kvůli prodloužení životnosti staveb, splnění legislativních požadavků na energetickou náročnost budov nebo úspoře nákladů na energie. Zateplování panelových domů je v podstatě nutností. Otázka zateplování nových nebo starších cihlových staveb je však často problematická. Je nutné zateplovat cihlu, která má sama o sobě výborné tepelně-izolační vlastnosti?

Keramická tvarovka s integrovanou izolací z kamenné minerální vlny, zdroj: ROCKWOOLCihla je pevný, přírodní materiál s dlouhou životností. Moderní cihelné termobloky mají výborné tepelně-izolační a tepelně-akumulační vlastnosti, chrání před hlukem a jsou prodyšné. Cihlový dům je synonymem kvality a zdravého bydlení. Rostoucí nároky na energetický standard staveb však dlouhodobě nutí majitele dodatečně posílit i výborné vlastnosti cihly. Ideálním partnerem cihly jako stavebního materiálu, který podporuje a doplňuje její vlastnosti, je kamenná vlna.

„Důležitý je výběr vhodného zateplovacího systému a jeho odborná realizace. V případně špatně zvolené izolační skladby, a hlavně neodborné instalace, nemusí zateplení splňovat svůj účel a v konečném důsledku nepřinese předpokládanou finančí úsporu, ale jen další náklady,“ říká Martin Henčel, odborník ze společnosti ROCKWOOL.

Samotnému zateplení, v případě rekonstrukce, musí předcházet důkladné zhodnocení stavu stavby – statiky, vlhkosti stěn, stavu povrchových úprav apod. Je nutné vypracovat projekt dodatečného zateplení, podle možností na ostatní části obvodového plášťě, zejména výplně otvorů. Spolu se zateplením je vhodné řešit i případnou změnu způsobu větrání.
Odborná instalace zateplení fasády, zdroj: ROCKWOOL

Obr.: Odborná instalace zateplení fasády, zdroj: ROCKWOOL

Zateplení starších cihlových budov kamennou vlnou se netřeba bát. Naopak, jelikož jsou oba materiály přírodní, paropropustné a mají skvělé tepelně-izolační vlastnosti, stavba touto kombinací jenom získá na kvalitě i bezpečnosti. Dodatečné zateplení starších cihlových budov je možné realizovat vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS).

„Pokud má cihlová budova, nová nebo rekonstruovaná, vyhovět požadavkům současných norem, jejímu zateplení se pravděpodobně nedá vyhnout,“ říká Ivan Vozárik, technický poradce společnosti Wienerberger a dodává: „Pálená cihla je díky svým mechanickým vlastnostem vhodným podkladem pro tepelně-izolační systémy.“
Zateplování fasády cihlového domu, zdroj: ROCKWOOL

Obr.: Zateplování fasády cihlového domu, zdroj: ROCKWOOL

Kamenná vlna je ideálním izolačním materiálem i na zateplení budov postavených z jiných materiálů, např. panelových, které se zateplují převážně kontaktním způsobem. Díky svým skvělým vlastnostem přispívá k tepelné i akustické pohodě a v neposlední řadě k požární bezpečnosti.

Zdroj a autor textu:


logo Rockwool
ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769
735 31 Bohumín
tel.: 596 094 111
e-mail: info@rockwool.cz

Rubriky článků