hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády - Vše na jednom místě

Opravdu způsobuje pěnový polystyren rakovinu?

27. 11. 2016

Opravdu způsobuje pěnový polystyren rakovinu? Aneb jak je to tedy s tím „jedovatým“ polystyrenem

V sobotním vydání deníku Blesk (19. 11. 2016) jsem si přečetl článek „Bílá nemoc v Česku: Polystyren!“. Autor se v článku bohužel dopouští řady nepodložených a lživých tvrzení. Zcela pochopitelně mohl vyvolat silné znepokojení všech, kdo žijí v domech zateplených polystyrenem.
 

ilustrační fotoPěnový polystyren je ve světě používán více jak 50 let a nikdy nebylo prokázáno žádné zdravotní riziko. Což dokládá i skutečnost, že se nevyužívá pouze pro zateplování, ale slouží také pro přepravu jídla či jako obalový materiál pro přepravu zboží. Pro své vlastnosti je dlouhodobě nejoblíbenějším materiálem pro izolaci budov. Látka, o které se v uvedeném článku hovoří jako o údajném „jedu“, je retardér hoření HBCD. Ten snižuje hořlavost polystyrenu. Patří k nejlépe prozkoumaným chemickým látkám a průmyslově se využívá i v jiných materiálech a aplikacích. HBCD nikdy nebylo prohlášeno jedovatou látkou. Někteří odborníci však poukázali na jeho možné perzistentní vlastnosti. Proto bylo, v rámci zpřísňování evropských ekologických předpisů (program REACH), rozhodnuto nahradit v polystyrenu HBCD jiným retardérem hoření. Ve stavebních izolacích je možno používat pěnový polystyren s HBCD až do roku 2019 (na základě povolení Evropské chemické agentury).

Rovněž není pravda, že by při práci s pěnovým polystyrenem hrozilo při jeho vdechnutí riziko rakoviny, protože takové riziko nebylo nikdy v souvislosti s pěnovým polystyrenem a HBCD prokázáno. Vedle toho však bylo prokázáno, že desky s HBCD neuvolňují retardér HBCD do vzduchu, do země ani do vody, což naprosto odporuje tvrzení v článku. HBCD je ve starších typech izolačních desek totiž chemicky pevně vázaný a nemůže docházet k jeho šíření z vnější fasády, kde je navíc krytý vrstvou omítky do interiéru domu či bytu.

Evropští výrobci včetně těch českých již vyrábějí základní surovinu pro výrobu polystyrenu bez HBCD. A stejně tak se členové Sdružení EPS ČR dobrovolně zavázali využívat od 1. 10. 2015 k výrobě výhradně surovinu bez této látky. Tyto desky jsou odlišně značené od dřívějších s HBCD. V ČR se tedy již delší dobu neprodává pěnový polystyren s HBCD.

Závěrem bych rád, vážení novináři, vyjádřil upřímné přání, abyste při vaší práci vždy čerpali z několika zdrojů, všechny informace si náležitě ověřovali a předešli tak situaci, kdy v řadě obyvatel vzbuzujete strach.

 


Autor textu: Ing. Pavel Zemene, PhD.; Předseda sdružení EPS ČR
Zdroj: TZ Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR, logo

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 13 členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel () a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.

Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.


Rubriky článků