hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády

Vybrané detaily ETICS, část 2.

14. 2. 2014

Řešení detailů v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň B pro novostavby s požární výškou h do 30 m včetně a pro dodatečné zateplení stávajících domů s požární výškou h větší než 12 m.

 

DETAIL 3
zateplení nad terénem

 • Zásady zateplení ETICS– ETICS třídy reakce na oheň B

 • – povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

 • – tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E

 • – kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavků na lepení ETICS)

Při výšce založení nad úrovní terénu větší než 1 m průběžný pruh ETICS s tepelným izolantem třídy reakce na oheň A1 nebo A2 výšky 0,5 m, nebo jiné řešení vyhovující požadavkům ČSN 73 0810-Z1. Při založení nad úrovní terénu větší než 1,5 m není třeba splnit požadavek na uplatnění průběžného pruhu.

Pro dodatečné zateplení domu s požární výškou do 12 m včetně nejsou dle ČSN 73 0810-Z1 stanoveny požadavky.

Řešení detailů v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň B pro novostavby s požární výškou h větší než 12 m a do 30 m včetně a pro dodatečné zateplení stávajících domů s požární výškou h větší než 12 m.

DETAIL 4
zateplení nad terénem

 • Zásady zateplení ETICS– ETICS třídy reakce na oheň B

 • – povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

 • – tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E

 • – kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavků na lepení ETICS)

Při výšce založení nad úrovní terénu větší než 0,3 m a menší nebo rovno 1 m ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2 do výšky min. 1 m nad terénem při minimální výšce tohoto pruhu ETICS 0,5 m s povrchovou vrstvou s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.

Pro dodatečné zateplení domu s požární výškou h do 12 m včetně nejsou dle ČSN 73 0810-Z1 stanoveny požadavky.

Pro zateplení novostavby s požární výškou h do 12 m včetně musí být v úrovni založení uplatněn ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2 jen ve tvaru průběžného pruhu výšky 0,5 m, nebo jiné řešení vyhovující požadavkům ČSN 73 0810-Z1 při zkoušce dle ČSN ISO 13785-1 včetně dalších uvedených požadavků.

Řešení detailu zateplení u horizontálních konstrukcí při uplatnění zateplení v ploše fasády pomocí ETICS třídy reakce na oheň B.

DETAIL 5
Zásady zateplení ETICS
A:
 • – ETICS třídy reakce na oheň B

 • – povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.

 • – izolant třídy reakce na oheň nejhůře E

 • – kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS)

Vlastní řešení odstřikové zóny včetně odvodnění horizontální konstrukce provést v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s požadavky na provádění ETICS.

B:

Nehořlavá konstrukce – v případě požadavku na její zateplení ze spodní strany uplatnit ETICS třídy reakce na oheň A1 nabo A2*.

C:

Nad okny popř. balkonovými dveřmi není třeba provádět průběžné pruhy pomocí ETICS s izolantem třídy reakce na oheň A1 nebo A2, nebo takovéto pruhy nad jednotlivými okny ani případná jiná řešení vyhovující požadavkům ČSN 73 0810-Z1 při zkoušce dle ČSN ISO 13785-1, pokud jsou splněny požadavky vyplývající z tohoto detailu (vyložení min. 0,6 m, výška nad nadpražím max. 0,5 m).

* vlastní zateplení balkónové desky řešit v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s požadavky na provádění ETICS.


Zdroj článku: Publikace Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1. Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1.

Vydavatelé publikace, Cech pro zateplování budov, Pavus, Sdružení EPS ČR
Všechna řešení uvedená v této publikaci byla vypracována a odsouhlasena na základě expertízy zpracovatele související ČSN 73 0810 včetně změny Z1 a PAVUS, a.s. Praha, únor 2013Rubriky článků